Малай тоонууд

Малай тоонууд

#МонголМалайSound
0тэгsifar-
1нэгsatu-
2хоёрdua-
3гуравtiga-
4дөрөвempat-
5тавlima-
6зургааenam-
7долооtujuh-
8наймlapan-
9есsembilan-
10аравsepuluh-
11арван нэгsebelas-
12арван хоёрdua belas-
13арван гуравtiga belas-
14арван дөрөвempat belas-
15арван тавlima belas-
16арван зургааenam belas-
17арван долооtujuh belas-
18арван наймlapan belas-
19арван есsembilan belas-
20хорьdua puluh-
21хорин нэгdua puluh satu-
22хорин хоёрdua puluh dua-
23хорин гуравdua puluh tiga-
24хорин дөрөвdua puluh empat-
25хорин тавdua puluh lima-
26хорин зургааdua puluh enam-
27хорин долооdua puluh tujuh-
28хорин наймdua puluh lapan-
29хорин есdua puluh sembilan-
30гучtiga puluh-
31гуч нэгtiga puluh satu-
32гуч хоёрtiga puluh dua-
33гуч гуравtiga puluh tiga-
34гуч дөрөвtiga puluh empat-
35гуч тавtiga puluh lima-
36гуч зургааtiga puluh enam-
37гуч долооtiga puluh tujuh-
38гуч наймtiga puluh lapan-
39гуч есtiga puluh sembilan-
40дөчempat puluh-
41дөч нэгempat puluh satu-
42дөч хоёрempat puluh dua-
43дөч гуравempat puluh tiga-
44дөч дөрөвempat puluh empat-
45дөч тавempat puluh lima-
46дөч зургааempat puluh enam-
47дөч долооempat puluh tuju-
48дөч наймempat puluh lapan-
49дөч есempat puluh sembilan-
50тавиlima puluh-
51тави нэгlima puluh satu-
52тави хоёрlima puluh dua-
53тави гуравlima puluh tiga-
54тави дөрөвlima puluh empat-
55тави тавlima puluh lima-
56тави зургааlima puluh enam-
57тави долооlima puluh tujuh-
58тави наймlima puluh lapan-
59тави есlima pulu sembilan-
60жарenam puluh-
61жар нэгenam puluh satu-
62жар хоёрenam puluh dua-
63жар гуравenam puluh tiga-
64жар дөрөвenam puluh empat-
65жар тавenam puluh lima-
66жар зургааenam puluh enam-
67жар долооenam puluh tujuh-
68жар наймenam puluh lapan-
69жар есenam puluh sembilan-
70далtujuh puluh-
71дал нэгtujuh puluh satu-
72дал хоёрtujuh puluh dua-
73дал гуравtujuh puluh tiga-
74дал дөрөвtujuh puluh empat-
75дал тавtujuh puluh lima-
76дал зургааtujuh puluh enam-
77дал долооtujuh puluh tujuh-
78дал наймtujuh puluh lapan-
79дал есtujuh pulu sembilan-
80наяlapan puluh-
81ная нэгlapan puluh satu-
82ная хоёрlapan puluh dua-
83ная гуравlapan puluh tiga-
84ная дөрөвlapan puluh empat-
85ная тавlapan puluh lima-
86ная зургааlapan puluh enam-
87ная долооlapan puluh tujuh-
88ная наймlapan puluh lapan-
89ная есlapan puluh sembilan-
90ерsembilan puluh-
91ер нэгsembilan puluh satu-
92ер хоёрsembilan puluh dua-
93ер гуравsembilan puluh tiga-
94ер дөрөвsembilan puluh empat-
95ер тавsembilan puluh lima-
96ер зургааsembilan puluh enam-
97ер долооsembilan puluh tujuh-
98ер наймsembilan puluh lapan-
99ер есsembilan puluh sembilan-
100нэг зууsatu ratus-

Comments

Loading Comments