Nombor dalam bahasa Lithuania

Nombor dalam bahasa Lithuania

#MelayuLithuaniaSound
0sifarnulis-
1satuvienas-
2duadu-
3tigatrys-
4empatketuri-
5limapenki-
6enamšeši-
7tujuhseptyni-
8lapanaštuoni-
9sembilandevyni-
10sepuluhdešimt-
11sebelasvienuolika-
12dua belasdvylika-
13tiga belastrylika-
14empat belasketuriolika-
15lima belaspenkiolika-
16enam belasšešiolika-
17tujuh belasseptyniolika-
18lapan belasaštuoniolika-
19sembilan belasdevyniolika-
20dua puluhdvidešimt-
21dua puluh satudvidešimt vienas-
22dua puluh duadvidešimt du-
23dua puluh tigadvidešimt trys-
24dua puluh empatdvidešimt keturi-
25dua puluh limadvidešimt penki-
26dua puluh enamdvidešimt šeši-
27dua puluh tujuhdvidešimt septyni-
28dua puluh lapandvidešimt aštuoni-
29dua puluh sembilandvidešimt devyni-
30tiga puluhtrisdešimt-
31tiga puluh satutrisdešimt vienas-
32tiga puluh duatrisdešimt du-
33tiga puluh tigatrisdešimt trys-
34tiga puluh empattrisdešimt keturi-
35tiga puluh limatrisdešimt penki-
36tiga puluh enamtrisdešimt šeši-
37tiga puluh tujuhtrisdešimt septyni-
38tiga puluh lapantrisdešimt aštuoni-
39tiga puluh sembilantrisdešimt devyni-
40empat puluhketuriasdešimt-
41empat puluh satuketuriasdešimt vienas-
42empat puluh duaketuriasdešimt du-
43empat puluh tigaketuriasdešimt trys-
44empat puluh empatketuriasdešimt keturi-
45empat puluh limaketuriasdešimt penki-
46empat puluh enamketuriasdešimt šeši-
47empat puluh tujuketuriasdešimt septyni-
48empat puluh lapanketuriasdešimt aštuoni-
49empat puluh sembilanketuriasdešimt devyni-
50lima puluhpenkiasdešimt-
51lima puluh satupenkiasdešimt vienas-
52lima puluh duapenkiasdešimt du-
53lima puluh tigapenkiasdešimt trys-
54lima puluh empatpenkiasdešimt keturi-
55lima puluh limapenkiasdešimt penki-
56lima puluh enampenkiasdešimt šeši-
57lima puluh tujuhpenkiasdešimt septyni-
58lima puluh lapanpenkiasdešimt aštuoni-
59lima pulu sembilanpenkiasdešimt devyni-
60enam puluhšešiasdešimt-
61enam puluh satušešiasdešimt vienas-
62enam puluh duašešiasdešimt du-
63enam puluh tigašešiasdešimt trys-
64enam puluh empatšešiasdešimt keturi-
65enam puluh limašešiasdešimt penki-
66enam puluh enamšešiasdešimt šeši-
67enam puluh tujuhšešiasdešimt septyni-
68enam puluh lapanšešiasdešimt aštuoni-
69enam puluh sembilanšešiasdešimt devyni-
70tujuh puluhseptyniasdešimt-
71tujuh puluh satuseptyniasdešimt vienas-
72tujuh puluh duaseptyniasdešimt du-
73tujuh puluh tigaseptyniasdešimt trys-
74tujuh puluh empatseptyniasdešimt keturi-
75tujuh puluh limaseptyniasdešimt penki-
76tujuh puluh enamseptyniasdešimt šeši-
77tujuh puluh tujuhseptyniasdešimt septyni-
78tujuh puluh lapanseptyniasdešimt aštuoni-
79tujuh pulu sembilanseptyniasdešimt devyni-
80lapan puluhaštuoniasdešimt-
81lapan puluh satuaštuoniasdešimt vienas-
82lapan puluh duaaštuoniasdešimt du-
83lapan puluh tigaaštuoniasdešimt trys-
84lapan puluh empataštuoniasdešimt keturi-
85lapan puluh limaaštuoniasdešimt penki-
86lapan puluh enamaštuoniasdešimt šeši-
87lapan puluh tujuhaštuoniasdešimt septyni-
88lapan puluh lapanaštuoniasdešimt aštuoni-
89lapan puluh sembilanaštuoniasdešimt devyni-
90sembilan puluhdevyniasdešimt-
91sembilan puluh satudevyniasdešimt vienas-
92sembilan puluh duadevyniasdešimt du-
93sembilan puluh tigadevyniasdešimt trys-
94sembilan puluh empatdevyniasdešimt keturi-
95sembilan puluh limadevyniasdešimt penki-
96sembilan puluh enamdevyniasdešimt šeši-
97sembilan puluh tujuhdevyniasdešimt septyni-
98sembilan puluh lapandevyniasdešimt aštuoni-
99sembilan puluh sembilandevyniasdešimt devyni-
100satu ratusšimtas-

Comments

Loading Comments