Nombor dalam bahasa Poland

Nombor dalam bahasa Poland

#MelayuPolandSound
0sifarzero
1satujeden
2duadwa
3tigatrzy
4empatcztery
5limapięć
6enamsześć
7tujuhsiedem
8lapanosiem
9sembilandziewięć
10sepuluhdziesięć
11sebelasjedenaście
12dua belasdwanaście
13tiga belastrzynaście
14empat belasczternaście
15lima belaspiętnaście
16enam belasszesnaście
17tujuh belassiedemnaście
18lapan belasosiemnaście
19sembilan belasdziewiętnaście
20dua puluhdwadzieścia
21dua puluh satudwadzieścia jeden
22dua puluh duadwadzieścia dwa
23dua puluh tigadwadzieścia trzy
24dua puluh empatdwadzieścia cztery
25dua puluh limadwadzieścia pięć
26dua puluh enamdwadzieścia sześć
27dua puluh tujuhdwadzieścia siedem
28dua puluh lapandwadzieścia osiem
29dua puluh sembilandwadzieścia dziewięć
30tiga puluhtrzydzieści
31tiga puluh satutrzydzieści jeden
32tiga puluh duatrzydzieści dwa
33tiga puluh tigatrzydzieści trzy
34tiga puluh empattrzydzieści cztery
35tiga puluh limatrzydzieści pięć
36tiga puluh enamtrzydzieści sześć
37tiga puluh tujuhtrzydzieści siedem
38tiga puluh lapantrzydzieści osiem
39tiga puluh sembilantrzydzieści dziewięć
40empat puluhczterdzieści
41empat puluh satuczterdzieści jeden
42empat puluh duaczterdzieści dwa
43empat puluh tigaczterdzieści trzy
44empat puluh empatczterdzieści cztery
45empat puluh limaczterdzieści pięć
46empat puluh enamczterdzieści sześć
47empat puluh tujuczterdzieści siedem
48empat puluh lapanczterdzieści osiem
49empat puluh sembilanczterdzieści dziewięć
50lima puluhpięćdziesiąt
51lima puluh satupięćdziesiąt jeden
52lima puluh duapięćdziesiąt dwa
53lima puluh tigapięćdziesiąt trzy
54lima puluh empatpięćdziesiąt cztery
55lima puluh limapięćdziesiąt pięć
56lima puluh enampięćdziesiąt sześć
57lima puluh tujuhpięćdziesiąt siedem
58lima puluh lapanpięćdziesiąt osiem
59lima pulu sembilanpięćdziesiąt dziewięć
60enam puluhsześćdziesiąt
61enam puluh satusześćdziesiąt jeden
62enam puluh duasześćdziesiąt dwa
63enam puluh tigasześćdziesiąt trzy
64enam puluh empatsześćdziesiąt cztery
65enam puluh limasześćdziesiąt pięć
66enam puluh enamsześćdziesiąt sześć
67enam puluh tujuhsześćdziesiąt siedem
68enam puluh lapansześćdziesiąt osiem
69enam puluh sembilansześćdziesiąt dziewięć
70tujuh puluhsiedemdziesiąt
71tujuh puluh satusiedemdziesiąt jeden
72tujuh puluh duasiedemdziesiąt dwa
73tujuh puluh tigasiedemdziesiąt trzy
74tujuh puluh empatsiedemdziesiąt cztery
75tujuh puluh limasiedemdziesiąt pięć
76tujuh puluh enamsiedemdziesiąt sześć
77tujuh puluh tujuhsiedemdziesiąt siedem
78tujuh puluh lapansiedemdziesiąt osiem
79tujuh pulu sembilansiedemdziesiąt dziewięć
80lapan puluhosiemdziesiąt
81lapan puluh satuosiemdziesiąt jeden
82lapan puluh duaosiemdziesiąt dwa
83lapan puluh tigaosiemdziesiąt trzy
84lapan puluh empatosiemdziesiąt cztery
85lapan puluh limaosiemdziesiąt pięć
86lapan puluh enamosiemdziesiąt sześć
87lapan puluh tujuhosiemdziesiąt siedem
88lapan puluh lapanosiemdziesiąt osiem
89lapan puluh sembilanosiemdziesiąt dziewięć
90sembilan puluhdziewięćdziesiąt
91sembilan puluh satudziewięćdziesiąt jeden
92sembilan puluh duadziewięćdziesiąt dwa
93sembilan puluh tigadziewięćdziesiąt trzy
94sembilan puluh empatdziewięćdziesiąt cztery
95sembilan puluh limadziewięćdziesiąt pięć
96sembilan puluh enamdziewięćdziesiąt sześć
97sembilan puluh tujuhdziewięćdziesiąt siedem
98sembilan puluh lapandziewięćdziesiąt osiem
99sembilan puluh sembilandziewięćdziesiąt dziewięć
100satu ratussto

Comments

Loading Comments