Getallen in het Afrikaans

Getallen in het Afrikaans

0
nul
nul
1
een
een
2
twee
twee
3
drie
drie
4
vier
vier
5
vyf
vijf
6
ses
zes
7
sewe
zeven
8
agt
acht
9
nege
negen
10
tien
tien
11
elf
elf
12
twaalf
twaalf
13
dertien
dertien
14
veertien
veertien
15
vyftien
vijftien
16
sestien
zestien
17
sewentien
zeventien
18
agttien
achttien
19
negentien
negentien
20
twintig
twintig
21
een en twintig
eenentwintig
22
twee en twintig
tweeëntwintig
23
drie en twintig
drieëntwintig
24
vier en twintig
vierentwintig
25
vyf en twintig
vijfentwintig
26
ses en twintig
zesentwintig
27
sewe en twintig
zevenentwintig
28
agt en twintig
achtentwintig
29
nege en twintig
negenentwintig
30
dertig
dertig
31
een en dertig
eenendertig
32
twee en dertig
tweeëndertig
33
drie en dertig
drieëndertig
34
vier en dertig
vierendertig
35
vyf en dertig
vijfendertig
36
ses en dertig
zesendertig
37
sewe en dertig
zevenendertig
38
agt en dertig
achtendertig
39
nege en dertig
negenendertig
40
veertig
veertig
41
een en veertig
eenenveertig
42
twee en veertig
tweeënveertig
43
drie en veertig
drieënveertig
44
vier en veertig
vierenveertig
45
vyf en veertig
vijfenveertig
46
ses en veertig
zesenveertig
47
sewe en veertig
zevenenveertig
48
agt en veertig
achtenveertig
49
nege en veertig
negenenveertig
50
vyftig
vijftig
51
een en vyftig
eenenvijftig
52
twee en vyftig
tweeënvijftig
53
drie en vyftig
drieënvijftig
54
vier en vyftig
vierenvijftig
55
vyf en vyftig
vijfenvijftig
56
ses en vyftig
zesenvijftig
57
sewe en vyftig
zevenenvijftig
58
agt en vyftig
achtenvijftig
59
nege en vyftig
negenenvijftig
60
sestig
zestig
61
een en sestig
eenenzestig
62
twee en sestig
tweeënzestig
63
drie en sestig
drieënzestig
64
vier en sestig
vierenzestig
65
vyf en sestig
vijfenzestig
66
ses en sestig
zesenzestig
67
sewe en sestig
zevenenzestig
68
agt en sestig
achtenzestig
69
nege en sestig
negenenzestig
70
sewentig
zeventig
71
een en sewentig
eenenzeventig
72
twee en sewentig
tweeënzeventig
73
drie en sewentig
drieënzeventig
74
vier en sewentig
vierenzeventig
75
vyf en sewentig
vijfenzeventig
76
ses en sewentig
zesenzeventig
77
sewe en sewentig
zevenenzeventig
78
agt en sewentig
achtenzeventig
79
nege en sewentig
negenenzeventig
80
tagtig
tachtig
81
een en tagtig
eenentachtig
82
twee en tagtig
tweeëntachtig
83
drie en tagtig
drieëntachtig
84
vier en tagtig
vierentachtig
85
vyf en tagtig
vijfentachtig
86
ses en tagtig
zesentachtig
87
sewe en tagtig
zevenentachtig
88
agt en tagtig
achtentachtig
89
nege en tagtig
negenentachtig
90
negentig
negentig
91
een en negentig
eenennegentig
92
twee en negentig
tweeënnegentig
93
drie en negentig
drieënnegentig
94
vier en negentig
vierennegentig
95
vyf en negentig
vijfennegentig
96
ses en negentig
zesennegentig
97
sewe en negentig
zevenennegentig
98
agt en negentig
achtennegentig
99
nege en negentig
negenennegentig
100
een honderd
honderd

Comments

Loading Comments