Getallen in het Afrikaans

Getallen in het Afrikaans

#NederlandsAfrikaansSound
0nulnul-
1eeneen-
2tweetwee-
3driedrie-
4viervier-
5vijfvyf-
6zesses-
7zevensewe-
8achtagt-
9negennege-
10tientien-
11elfelf-
12twaalftwaalf-
13dertiendertien-
14veertienveertien-
15vijftienvyftien-
16zestiensestien-
17zeventiensewentien-
18achttienagttien-
19negentiennegentien-
20twintigtwintig-
21eenentwintigeen en twintig-
22tweeëntwintigtwee en twintig-
23drieëntwintigdrie en twintig-
24vierentwintigvier en twintig-
25vijfentwintigvyf en twintig-
26zesentwintigses en twintig-
27zevenentwintigsewe en twintig-
28achtentwintigagt en twintig-
29negenentwintignege en twintig-
30dertigdertig-
31eenendertigeen en dertig-
32tweeëndertigtwee en dertig-
33drieëndertigdrie en dertig-
34vierendertigvier en dertig-
35vijfendertigvyf en dertig-
36zesendertigses en dertig-
37zevenendertigsewe en dertig-
38achtendertigagt en dertig-
39negenendertignege en dertig-
40veertigveertig-
41eenenveertigeen en veertig-
42tweeënveertigtwee en veertig-
43drieënveertigdrie en veertig-
44vierenveertigvier en veertig-
45vijfenveertigvyf en veertig-
46zesenveertigses en veertig-
47zevenenveertigsewe en veertig-
48achtenveertigagt en veertig-
49negenenveertignege en veertig-
50vijftigvyftig-
51eenenvijftigeen en vyftig-
52tweeënvijftigtwee en vyftig-
53drieënvijftigdrie en vyftig-
54vierenvijftigvier en vyftig-
55vijfenvijftigvyf en vyftig-
56zesenvijftigses en vyftig-
57zevenenvijftigsewe en vyftig-
58achtenvijftigagt en vyftig-
59negenenvijftignege en vyftig-
60zestigsestig-
61eenenzestigeen en sestig-
62tweeënzestigtwee en sestig-
63drieënzestigdrie en sestig-
64vierenzestigvier en sestig-
65vijfenzestigvyf en sestig-
66zesenzestigses en sestig-
67zevenenzestigsewe en sestig-
68achtenzestigagt en sestig-
69negenenzestignege en sestig-
70zeventigsewentig-
71eenenzeventigeen en sewentig-
72tweeënzeventigtwee en sewentig-
73drieënzeventigdrie en sewentig-
74vierenzeventigvier en sewentig-
75vijfenzeventigvyf en sewentig-
76zesenzeventigses en sewentig-
77zevenenzeventigsewe en sewentig-
78achtenzeventigagt en sewentig-
79negenenzeventignege en sewentig-
80tachtigtagtig-
81eenentachtigeen en tagtig-
82tweeëntachtigtwee en tagtig-
83drieëntachtigdrie en tagtig-
84vierentachtigvier en tagtig-
85vijfentachtigvyf en tagtig-
86zesentachtigses en tagtig-
87zevenentachtigsewe en tagtig-
88achtentachtigagt en tagtig-
89negenentachtignege en tagtig-
90negentignegentig-
91eenennegentigeen en negentig-
92tweeënnegentigtwee en negentig-
93drieënnegentigdrie en negentig-
94vierennegentigvier en negentig-
95vijfennegentigvyf en negentig-
96zesennegentigses en negentig-
97zevenennegentigsewe en negentig-
98achtennegentigagt en negentig-
99negenennegentignege en negentig-
100honderdeen honderd-

Comments

Loading Comments