Getallen in het Bulgaars

Getallen in het Bulgaars

0
нула
nul
1
едно
een
2
две
twee
3
три
drie
4
четири
vier
5
пет
vijf
6
шест
zes
7
седем
zeven
8
осем
acht
9
девет
negen
10
десет
tien
11
единайсет
elf
12
дванайсет
twaalf
13
тринайсет
dertien
14
четиринайсет
veertien
15
петнайсет
vijftien
16
шестнайсет
zestien
17
седемнайсет
zeventien
18
осемнайсет
achttien
19
деветнайсет
negentien
20
двайсет
twintig
21
двайсет и едно
eenentwintig
22
двайсет и две
tweeëntwintig
23
двайсет и три
drieëntwintig
24
двайсет и четири
vierentwintig
25
двайсет и пет
vijfentwintig
26
двайсет и шест
zesentwintig
27
двайсет и седем
zevenentwintig
28
двайсет и осем
achtentwintig
29
двайсет и девет
negenentwintig
30
трийсет
dertig
31
трийсет и едно
eenendertig
32
трийсет и две
tweeëndertig
33
трийсет и три
drieëndertig
34
трийсет и четири
vierendertig
35
трийсет и пет
vijfendertig
36
трийсет и шест
zesendertig
37
трийсет и седем
zevenendertig
38
трийсет и осем
achtendertig
39
трийсет и девет
negenendertig
40
четирийсет
veertig
41
четирийсет и едно
eenenveertig
42
четирийсет и две
tweeënveertig
43
четирийсет и три
drieënveertig
44
четирийсет и четири
vierenveertig
45
четирийсет и пет
vijfenveertig
46
четирийсет и шест
zesenveertig
47
четирийсет и седем
zevenenveertig
48
четирийсет и осем
achtenveertig
49
четирийсет и девет
negenenveertig
50
петдесет
vijftig
51
петдесет и едно
eenenvijftig
52
петдесет и две
tweeënvijftig
53
петдесет и три
drieënvijftig
54
петдесет и четири
vierenvijftig
55
петдесет и пет
vijfenvijftig
56
петдесет и шест
zesenvijftig
57
петдесет и седем
zevenenvijftig
58
петдесет и осем
achtenvijftig
59
петдесет и девет
negenenvijftig
60
шейсет
zestig
61
шейсет и едно
eenenzestig
62
шейсет и две
tweeënzestig
63
шейсет и три
drieënzestig
64
шейсет и четири
vierenzestig
65
шейсет и пет
vijfenzestig
66
шейсет и шест
zesenzestig
67
шейсет и седем
zevenenzestig
68
шейсет и осем
achtenzestig
69
шейсет и девет
negenenzestig
70
седемдесет
zeventig
71
седемдесет и едно
eenenzeventig
72
седемдесет и две
tweeënzeventig
73
седемдесет и три
drieënzeventig
74
седемдесет и четири
vierenzeventig
75
седемдесет и пет
vijfenzeventig
76
седемдесет и шест
zesenzeventig
77
седемдесет и седем
zevenenzeventig
78
седемдесет и осем
achtenzeventig
79
седемдесет и девет
negenenzeventig
80
осемдесет
tachtig
81
осемдесет и едно
eenentachtig
82
осемдесет и две
tweeëntachtig
83
осемдесет и три
drieëntachtig
84
осемдесет и четири
vierentachtig
85
осемдесет и пет
vijfentachtig
86
осемдесет и шест
zesentachtig
87
осемдесет и седем
zevenentachtig
88
осемдесет и осем
achtentachtig
89
осемдесет и девет
negenentachtig
90
деветдесет
negentig
91
деветдесет и едно
eenennegentig
92
деветдесет и две
tweeënnegentig
93
деветдесет и три
drieënnegentig
94
деветдесет и четири
vierennegentig
95
деветдесет и пет
vijfennegentig
96
деветдесет и шест
zesennegentig
97
деветдесет и седем
zevenennegentig
98
деветдесет и осем
achtennegentig
99
деветдесет и девет
negenennegentig
100
сто
honderd

Comments

Loading Comments