Getallen in het Catalaans

Getallen in het Catalaans

#NederlandsCatalaansSound
0nulzero
1eenu
2tweedos
3drietres
4vierquatre
5vijfcinc
6zessis
7zevenset
8achtvuit
9negennou
10tiendeu
11elfonze
12twaalfdotze
13dertientretze
14veertiencatorze
15vijftienquinze
16zestiensetze
17zeventiendisset
18achttiendivuit
19negentiendinou
20twintigvint
21eenentwintigvint-i-u
22tweeëntwintigvint-i-dos
23drieëntwintigvint-i-tres
24vierentwintigvint-i-quatre
25vijfentwintigvint-i-cinc
26zesentwintigvint-i-sis
27zevenentwintigvint-i-set
28achtentwintigvint-i-vuit
29negenentwintigvint-i-nou
30dertigtrenta
31eenendertigtrenta-u
32tweeëndertigtrenta-dos
33drieëndertigtrenta-tres
34vierendertigtrenta-quatre
35vijfendertigtrenta-cinc
36zesendertigtrenta-sis
37zevenendertigtrenta-set
38achtendertigtrenta-vuit
39negenendertigtrenta-nou
40veertigquaranta
41eenenveertigquaranta-u
42tweeënveertigquaranta-dos
43drieënveertigquaranta-tres
44vierenveertigquaranta-quatre
45vijfenveertigquaranta-cinc
46zesenveertigquaranta-sis
47zevenenveertigquaranta-set
48achtenveertigquaranta-vuit
49negenenveertigquaranta-nou
50vijftigcinquanta
51eenenvijftigcinquanta-u
52tweeënvijftigcinquanta-dos
53drieënvijftigcinquanta-tres
54vierenvijftigcinquanta-quatre
55vijfenvijftigcinquanta-cinc
56zesenvijftigcinquanta-sis
57zevenenvijftigcinquanta-set
58achtenvijftigcinquanta-vuit
59negenenvijftigcinquanta-nou
60zestigseixanta
61eenenzestigseixanta-u
62tweeënzestigseixanta-dos
63drieënzestigseixanta-tres
64vierenzestigseixanta-quatre
65vijfenzestigseixanta-cinc
66zesenzestigseixanta-sis
67zevenenzestigseixanta-set
68achtenzestigseixanta-vuit
69negenenzestigseixanta-nou
70zeventigsetanta
71eenenzeventigsetanta
72tweeënzeventigsetanta-dos
73drieënzeventigsetanta-tres
74vierenzeventigsetanta-quatre
75vijfenzeventigsetanta-cinc
76zesenzeventigsetanta-sis
77zevenenzeventigsetanta-set
78achtenzeventigsetanta-vuit
79negenenzeventigsetanta-nou
80tachtigvuitanta
81eenentachtigvuitanta-u
82tweeëntachtigvuitanta-dos
83drieëntachtigvuitanta-tres
84vierentachtigvuitanta-quatre
85vijfentachtigvuitanta-cinc
86zesentachtigvuitanta-sis
87zevenentachtigvuitanta-set
88achtentachtigvuitanta-vuit
89negenentachtigvuitanta-nou
90negentignoranta
91eenennegentignoranta-u
92tweeënnegentignoranta-dos
93drieënnegentignoranta-tres
94vierennegentignoranta-quatre
95vijfennegentignoranta-cinc
96zesennegentignoranta-sis
97zevenennegentignoranta-set
98achtennegentignoranta-vuit
99negenennegentignoranta-nou
100honderdper cent

Comments

Loading Comments