Getallen in het Chinees

Getallen in het Chinees

#NederlandsChineesSound
0nul
1een
2twee
3drie
4vier
5vijf
6zes
7zeven
8acht
9negen
10tien
11elf十一
12twaalf十二
13dertien十三
14veertien十四
15vijftien十五
16zestien十六
17zeventien十七
18achttien十八
19negentien十九
20twintig二十
21eenentwintig二十一
22tweeëntwintig二十二
23drieëntwintig二十三
24vierentwintig二十四
25vijfentwintig二十五
26zesentwintig二十六
27zevenentwintig二十七
28achtentwintig二十八
29negenentwintig二十九
30dertig三十
31eenendertig三十一
32tweeëndertig三十二
33drieëndertig三十三
34vierendertig三十四
35vijfendertig三十五
36zesendertig三十六
37zevenendertig三十七
38achtendertig三十八
39negenendertig三十九
40veertig四十
41eenenveertig四十一
42tweeënveertig四十二
43drieënveertig四十三
44vierenveertig四十四
45vijfenveertig四十五
46zesenveertig四十六
47zevenenveertig四十七
48achtenveertig四十八
49negenenveertig四十九
50vijftig五十
51eenenvijftig五十一
52tweeënvijftig五十二
53drieënvijftig五十三
54vierenvijftig五十四
55vijfenvijftig五十五
56zesenvijftig五十六
57zevenenvijftig五十七
58achtenvijftig五十八
59negenenvijftig五十九
60zestig六十
61eenenzestig六十一
62tweeënzestig六十二
63drieënzestig六十三
64vierenzestig六十四
65vijfenzestig六十五
66zesenzestig六十六
67zevenenzestig六十七
68achtenzestig六十八
69negenenzestig六十九
70zeventig七十
71eenenzeventig七十一
72tweeënzeventig七十二
73drieënzeventig七十三
74vierenzeventig七十四
75vijfenzeventig七十五
76zesenzeventig七十六
77zevenenzeventig七十七
78achtenzeventig七十八
79negenenzeventig七十九
80tachtig八十
81eenentachtig八十一
82tweeëntachtig八十二
83drieëntachtig八十三
84vierentachtig八十四
85vijfentachtig八十五
86zesentachtig八十六
87zevenentachtig八十七
88achtentachtig八十八
89negenentachtig八十九
90negentig九十
91eenennegentig九十一
92tweeënnegentig九十二
93drieënnegentig九十三
94vierennegentig九十四
95vijfennegentig九十五
96zesennegentig九十六
97zevenennegentig九十七
98achtennegentig九十八
99negenennegentig九十九
100honderd一百

Comments

Loading Comments