Getallen in het Chinees

Getallen in het Chinees

0
nul
1
een
2
twee
3
drie
4
vier
5
vijf
6
zes
7
zeven
8
acht
9
negen
10
tien
11
十一
elf
12
十二
twaalf
13
十三
dertien
14
十四
veertien
15
十五
vijftien
16
十六
zestien
17
十七
zeventien
18
十八
achttien
19
十九
negentien
20
二十
twintig
21
二十一
eenentwintig
22
二十二
tweeëntwintig
23
二十三
drieëntwintig
24
二十四
vierentwintig
25
二十五
vijfentwintig
26
二十六
zesentwintig
27
二十七
zevenentwintig
28
二十八
achtentwintig
29
二十九
negenentwintig
30
三十
dertig
31
三十一
eenendertig
32
三十二
tweeëndertig
33
三十三
drieëndertig
34
三十四
vierendertig
35
三十五
vijfendertig
36
三十六
zesendertig
37
三十七
zevenendertig
38
三十八
achtendertig
39
三十九
negenendertig
40
四十
veertig
41
四十一
eenenveertig
42
四十二
tweeënveertig
43
四十三
drieënveertig
44
四十四
vierenveertig
45
四十五
vijfenveertig
46
四十六
zesenveertig
47
四十七
zevenenveertig
48
四十八
achtenveertig
49
四十九
negenenveertig
50
五十
vijftig
51
五十一
eenenvijftig
52
五十二
tweeënvijftig
53
五十三
drieënvijftig
54
五十四
vierenvijftig
55
五十五
vijfenvijftig
56
五十六
zesenvijftig
57
五十七
zevenenvijftig
58
五十八
achtenvijftig
59
五十九
negenenvijftig
60
六十
zestig
61
六十一
eenenzestig
62
六十二
tweeënzestig
63
六十三
drieënzestig
64
六十四
vierenzestig
65
六十五
vijfenzestig
66
六十六
zesenzestig
67
六十七
zevenenzestig
68
六十八
achtenzestig
69
六十九
negenenzestig
70
七十
zeventig
71
七十一
eenenzeventig
72
七十二
tweeënzeventig
73
七十三
drieënzeventig
74
七十四
vierenzeventig
75
七十五
vijfenzeventig
76
七十六
zesenzeventig
77
七十七
zevenenzeventig
78
七十八
achtenzeventig
79
七十九
negenenzeventig
80
八十
tachtig
81
八十一
eenentachtig
82
八十二
tweeëntachtig
83
八十三
drieëntachtig
84
八十四
vierentachtig
85
八十五
vijfentachtig
86
八十六
zesentachtig
87
八十七
zevenentachtig
88
八十八
achtentachtig
89
八十九
negenentachtig
90
九十
negentig
91
九十一
eenennegentig
92
九十二
tweeënnegentig
93
九十三
drieënnegentig
94
九十四
vierennegentig
95
九十五
vijfennegentig
96
九十六
zesennegentig
97
九十七
zevenennegentig
98
九十八
achtennegentig
99
九十九
negenennegentig
100
一百
honderd

Comments

Loading Comments