Getallen in het Indonesisch

Getallen in het Indonesisch

#NederlandsIndonesischSound
0nulnol
1eensatu
2tweedua
3drietiga
4vierempat
5vijflima
6zesenam
7zeventujuh
8achtdelapan
9negensembilan
10tiensepuluh
11elfsebelas
12twaalfdua belas
13dertientiga belas
14veertienempat belas
15vijftienlima belas
16zestienenam belas
17zeventientujuh belas
18achttiendelapan belas
19negentiensembilan belas
20twintigdua puluh
21eenentwintigdua puluh satu
22tweeëntwintigdua puluh dua
23drieëntwintigdua puluh tiga
24vierentwintigdua puluh empat
25vijfentwintigdua puluh lima
26zesentwintigdua puluh enam
27zevenentwintigdua puluh tujuh
28achtentwintigdua puluh delapan
29negenentwintigdua puluh sembilan
30dertigtiga puluh
31eenendertigtiga puluh satu
32tweeëndertigtiga puluh dua
33drieëndertigtiga puluh tiga
34vierendertigtiga puluh empat
35vijfendertigtiga puluh lima
36zesendertigtiga puluh enam
37zevenendertigtiga puluh tujuh
38achtendertigtiga puluh delapan
39negenendertigtiga puluh sembilan
40veertigempat puluh
41eenenveertigempat puluh satu
42tweeënveertigempat puluh dua
43drieënveertigempat puluh tiga
44vierenveertigempat puluh empat
45vijfenveertigempat puluh lima
46zesenveertigempat puluh enam
47zevenenveertigempat puluh tujuh
48achtenveertigempat puluh delapan
49negenenveertigempat puluh sembilan
50vijftiglima puluh
51eenenvijftiglima puluh satu
52tweeënvijftiglima puluh dua
53drieënvijftiglima puluh tiga
54vierenvijftiglima puluh empat
55vijfenvijftiglima puluh lima
56zesenvijftiglima puluh enam
57zevenenvijftiglima puluh tujuh
58achtenvijftiglima puluh delapan
59negenenvijftiglima puluh sembilan
60zestigenam puluh
61eenenzestigenam puluh satu
62tweeënzestigenam puluh dua
63drieënzestigenam puluh tiga
64vierenzestigenam puluh empat
65vijfenzestigenam puluh lima
66zesenzestigenam puluh enam
67zevenenzestigenam puluh tujuh
68achtenzestigenam puluh delapan
69negenenzestigenam puluh sembilan
70zeventigtujuh puluh
71eenenzeventigtujuh puluh satu
72tweeënzeventigtujuh puluh dua
73drieënzeventigtujuh puluh tiga
74vierenzeventigtujuh puluh empat
75vijfenzeventigtujuh puluh lima
76zesenzeventigtujuh puluh enam
77zevenenzeventigtujuh puluh tujuh
78achtenzeventigtujuh puluh delapan
79negenenzeventigtujuh puluh sembilan
80tachtigdelapan puluh
81eenentachtigdelapan puluh satu
82tweeëntachtigdelapan puluh dua
83drieëntachtigdelapan puluh tiga
84vierentachtigdelapan puluh empat
85vijfentachtigdelapan puluh lima
86zesentachtigdelapan puluh enam
87zevenentachtigdelapan puluh tujuh
88achtentachtigdelapan puluh delapan
89negenentachtigdelapan puluh sembilan
90negentigsembilan puluh
91eenennegentigsembilan puluh satu
92tweeënnegentigsembilan puluh dua
93drieënnegentigsembilan puluh tiga
94vierennegentigsembilan puluh empat
95vijfennegentigsembilan puluh lima
96zesennegentigsembilan puluh enam
97zevenennegentigsembilan puluh tujuh
98achtennegentigsembilan puluh delapan
99negenennegentigsembilan puluh sembilan
100honderdseratus

Comments

Loading Comments