Getallen in het Italiaans

Getallen in het Italiaans

#NederlandsItaliaansSound
0nulZero
1eenuno
2tweedue
3drietre
4vierquattro
5vijfcinque
6zessei
7zevensette
8achtotto
9negennove
10tiendieci
11elfundici
12twaalfdodici
13dertientredici
14veertienquattordici
15vijftienquindici
16zestiensedici
17zeventiendiciassette
18achttiendiciotto
19negentiendiciannove
20twintigventi
21eenentwintigventuno
22tweeëntwintigventidue
23drieëntwintigventitré
24vierentwintigventiquattro
25vijfentwintigventicinque
26zesentwintigventisei
27zevenentwintigventisette
28achtentwintigventotto
29negenentwintigventinove
30dertigtrenta
31eenendertigtrentuno
32tweeëndertigtrentadue
33drieëndertigtrentatré
34vierendertigtrentaquattro
35vijfendertigtrentacinque
36zesendertigtrentasei
37zevenendertigtrentasette
38achtendertigtrentotto
39negenendertigtrentanove
40veertigquaranta
41eenenveertigquarantuno
42tweeënveertigquarantadue
43drieënveertigquarantatré
44vierenveertigquarantaquattro
45vijfenveertigquarantacinque
46zesenveertigquarantasei
47zevenenveertigquarantasette
48achtenveertigquarantotto
49negenenveertigquarantanove
50vijftigcinquanta
51eenenvijftigcinquantuno
52tweeënvijftigcinquantadue
53drieënvijftigcinquantatré
54vierenvijftigcinquantaquattro
55vijfenvijftigcinquantacinque
56zesenvijftigcinquantasei
57zevenenvijftigcinquantasette
58achtenvijftigcinquantotto
59negenenvijftigcinquantanove
60zestigsessanta
61eenenzestigsessantuno
62tweeënzestigsessantadue
63drieënzestigsessantatré
64vierenzestigsessantaquattro
65vijfenzestigsessantacinque
66zesenzestigsessantasei
67zevenenzestigsessantasette
68achtenzestigsessantotto
69negenenzestigsessantanove
70zeventigsettanta
71eenenzeventigsettantuno
72tweeënzeventigsettantadue
73drieënzeventigsettantatré
74vierenzeventigsettantaquattro
75vijfenzeventigsettantacinque
76zesenzeventigsettantasei
77zevenenzeventigsettantasette
78achtenzeventigsettantotto
79negenenzeventigsettantanove
80tachtigottanta
81eenentachtigottantuno
82tweeëntachtigottantadue
83drieëntachtigottantatré
84vierentachtigottantaquattro
85vijfentachtigottantacinque
86zesentachtigottantasei
87zevenentachtigottantasette
88achtentachtigottantotto
89negenentachtigottantanove
90negentignovanta
91eenennegentignovantuno
92tweeënnegentignovantadue
93drieënnegentignovantatré
94vierennegentignovantaquattro
95vijfennegentignovantacinque
96zesennegentignovantasei
97zevenennegentignovantasette
98achtennegentignovantotto
99negenennegentignovantanove
100honderdcento

Comments

Loading Comments