Getallen in het Italiaans

Getallen in het Italiaans

0
Zero
nul
1
uno
een
2
due
twee
3
tre
drie
4
quattro
vier
5
cinque
vijf
6
sei
zes
7
sette
zeven
8
otto
acht
9
nove
negen
10
dieci
tien
11
undici
elf
12
dodici
twaalf
13
tredici
dertien
14
quattordici
veertien
15
quindici
vijftien
16
sedici
zestien
17
diciassette
zeventien
18
diciotto
achttien
19
diciannove
negentien
20
venti
twintig
21
ventuno
eenentwintig
22
ventidue
tweeëntwintig
23
ventitré
drieëntwintig
24
ventiquattro
vierentwintig
25
venticinque
vijfentwintig
26
ventisei
zesentwintig
27
ventisette
zevenentwintig
28
ventotto
achtentwintig
29
ventinove
negenentwintig
30
trenta
dertig
31
trentuno
eenendertig
32
trentadue
tweeëndertig
33
trentatré
drieëndertig
34
trentaquattro
vierendertig
35
trentacinque
vijfendertig
36
trentasei
zesendertig
37
trentasette
zevenendertig
38
trentotto
achtendertig
39
trentanove
negenendertig
40
quaranta
veertig
41
quarantuno
eenenveertig
42
quarantadue
tweeënveertig
43
quarantatré
drieënveertig
44
quarantaquattro
vierenveertig
45
quarantacinque
vijfenveertig
46
quarantasei
zesenveertig
47
quarantasette
zevenenveertig
48
quarantotto
achtenveertig
49
quarantanove
negenenveertig
50
cinquanta
vijftig
51
cinquantuno
eenenvijftig
52
cinquantadue
tweeënvijftig
53
cinquantatré
drieënvijftig
54
cinquantaquattro
vierenvijftig
55
cinquantacinque
vijfenvijftig
56
cinquantasei
zesenvijftig
57
cinquantasette
zevenenvijftig
58
cinquantotto
achtenvijftig
59
cinquantanove
negenenvijftig
60
sessanta
zestig
61
sessantuno
eenenzestig
62
sessantadue
tweeënzestig
63
sessantatré
drieënzestig
64
sessantaquattro
vierenzestig
65
sessantacinque
vijfenzestig
66
sessantasei
zesenzestig
67
sessantasette
zevenenzestig
68
sessantotto
achtenzestig
69
sessantanove
negenenzestig
70
settanta
zeventig
71
settantuno
eenenzeventig
72
settantadue
tweeënzeventig
73
settantatré
drieënzeventig
74
settantaquattro
vierenzeventig
75
settantacinque
vijfenzeventig
76
settantasei
zesenzeventig
77
settantasette
zevenenzeventig
78
settantotto
achtenzeventig
79
settantanove
negenenzeventig
80
ottanta
tachtig
81
ottantuno
eenentachtig
82
ottantadue
tweeëntachtig
83
ottantatré
drieëntachtig
84
ottantaquattro
vierentachtig
85
ottantacinque
vijfentachtig
86
ottantasei
zesentachtig
87
ottantasette
zevenentachtig
88
ottantotto
achtentachtig
89
ottantanove
negenentachtig
90
novanta
negentig
91
novantuno
eenennegentig
92
novantadue
tweeënnegentig
93
novantatré
drieënnegentig
94
novantaquattro
vierennegentig
95
novantacinque
vijfennegentig
96
novantasei
zesennegentig
97
novantasette
zevenennegentig
98
novantotto
achtennegentig
99
novantanove
negenennegentig
100
cento
honderd

Comments

Loading Comments