Getallen in het Kazachstan

Getallen in het Kazachstan

0
нөл
nul
1
бір
een
2
екі
twee
3
үш
drie
4
төрт
vier
5
бес
vijf
6
алты
zes
7
жеті
zeven
8
сегіз
acht
9
тоғыз
negen
10
он
tien
11
он бір
elf
12
он екі
twaalf
13
он үш
dertien
14
он төрт
veertien
15
он бес
vijftien
16
он алты
zestien
17
он жеті
zeventien
18
он сегіз
achttien
19
он тоғыз
negentien
20
жиырма
twintig
21
жиырма бір
eenentwintig
22
жиырма екі
tweeëntwintig
23
жиырма үш
drieëntwintig
24
жиырма төрт
vierentwintig
25
жиырма бес
vijfentwintig
26
жиырма алты
zesentwintig
27
жиырма жеті
zevenentwintig
28
жиырма сегіз
achtentwintig
29
жиырма тоғыз
negenentwintig
30
отыз
dertig
31
Отыз бір
eenendertig
32
Отыз екі
tweeëndertig
33
отыз үш
drieëndertig
34
Отыз төрт
vierendertig
35
Отыз бес
vijfendertig
36
отыз алты
zesendertig
37
Отыз жеті
zevenendertig
38
Отыз сегіз
achtendertig
39
Отыз тоғыз
negenendertig
40
қырық
veertig
41
Қырық бір
eenenveertig
42
қырық екі
tweeënveertig
43
қырық үш
drieënveertig
44
қырық төрт
vierenveertig
45
қырық бес
vijfenveertig
46
Қырық алты
zesenveertig
47
қырық жеті
zevenenveertig
48
қырық сегіз
achtenveertig
49
қырық тоғыз
negenenveertig
50
елу
vijftig
51
елу бір
eenenvijftig
52
елу екі
tweeënvijftig
53
елу үш
drieënvijftig
54
елу төрт
vierenvijftig
55
елу бес
vijfenvijftig
56
елу алты
zesenvijftig
57
елу жеті
zevenenvijftig
58
елу сегіз
achtenvijftig
59
елу тоғыз
negenenvijftig
60
алпыс
zestig
61
Алпыс бір
eenenzestig
62
алпыс екі
tweeënzestig
63
алпыс үш
drieënzestig
64
Алпыс төрт
vierenzestig
65
алпыс бес
vijfenzestig
66
Алпыс алты
zesenzestig
67
Алпыс жеті
zevenenzestig
68
алпыс сегіз
achtenzestig
69
Алпыс тоғыз
negenenzestig
70
жетпіс
zeventig
71
жетпіс бір
eenenzeventig
72
жетпіс екі
tweeënzeventig
73
жетпіс үш
drieënzeventig
74
жетпіс төрт
vierenzeventig
75
жетпіс бес
vijfenzeventig
76
жетпіс алты
zesenzeventig
77
жетпіс жеті
zevenenzeventig
78
жетпіс сегіз
achtenzeventig
79
жетпіс тоғыз
negenenzeventig
80
сексен
tachtig
81
сексен бір
eenentachtig
82
сексен екі
tweeëntachtig
83
сексен үш
drieëntachtig
84
сексен төрт
vierentachtig
85
сексен бес
vijfentachtig
86
сексен алты
zesentachtig
87
сексен жеті
zevenentachtig
88
сексен сегіз
achtentachtig
89
сексен тоғыз
negenentachtig
90
тоқсан
negentig
91
тоқсан бір
eenennegentig
92
тоқсан екі
tweeënnegentig
93
тоқсан үш
drieënnegentig
94
тоқсан төрт
vierennegentig
95
тоқсан бес
vijfennegentig
96
тоқсан алты
zesennegentig
97
тоқсан жеті
zevenennegentig
98
тоқсан сегіз
achtennegentig
99
тоқсан тоғыз
negenennegentig
100
жүз
honderd

Comments

Loading Comments