Getallen in het Koreaans

Getallen in het Koreaans

#NederlandsKoreaansSound
0nul
1een하나
2twee
3drie
4vier
5vijf다섯
6zes여섯
7zeven일곱
8acht여덟
9negen아홉
10tien
11elf열하나
12twaalf열둘
13dertien열셋
14veertien열넷
15vijftien열다섯
16zestien열여섯
17zeventien열일곱
18achttien열여덟
19negentien열아홉
20twintig스물
21eenentwintig스물하나
22tweeëntwintig스물둘
23drieëntwintig스물셋
24vierentwintig스물넷
25vijfentwintig스물 다섯
26zesentwintig스물 여섯
27zevenentwintig스물 일곱
28achtentwintig스물여덟
29negenentwintig스물아홉
30dertig서른
31eenendertig서른하나
32tweeëndertig서른둘
33drieëndertig서른셋
34vierendertig서른넷
35vijfendertig서른다섯
36zesendertig서른여섯
37zevenendertig서른일곱
38achtendertig서른여덟
39negenendertig서른아홉
40veertig마흔
41eenenveertig마흔하나
42tweeënveertig마흔둘
43drieënveertig마흔셋
44vierenveertig마흔넷
45vijfenveertig마흔다섯
46zesenveertig마흔여섯
47zevenenveertig마흔일곱
48achtenveertig마흔여덟
49negenenveertig마흔아홉
50vijftig
51eenenvijftig쉰하나
52tweeënvijftig쉰둘
53drieënvijftig쉰셋
54vierenvijftig쉰넷
55vijfenvijftig쉰다섯
56zesenvijftig쉰여섯
57zevenenvijftig쉰일곱
58achtenvijftig쉰여덟
59negenenvijftig쉰아홉
60zestig예순
61eenenzestig예순하나
62tweeënzestig예순둘
63drieënzestig예순셋
64vierenzestig예순넷
65vijfenzestig예순다섯
66zesenzestig예순여섯
67zevenenzestig예순일곱
68achtenzestig예순여덟
69negenenzestig예순아홉
70zeventig일흔
71eenenzeventig일흔하나
72tweeënzeventig일흔둘
73drieënzeventig일흔셋
74vierenzeventig일흔넷
75vijfenzeventig일흔다섯
76zesenzeventig일흔여섯
77zevenenzeventig일흔일곱
78achtenzeventig일흔여덟
79negenenzeventig일흔아홉
80tachtig여든
81eenentachtig여든하나
82tweeëntachtig여든둘
83drieëntachtig여든셋
84vierentachtig여든넷
85vijfentachtig여든다섯
86zesentachtig여든여섯
87zevenentachtig여든일곱
88achtentachtig여든여덟
89negenentachtig여든아홉
90negentig아흔
91eenennegentig아흔하나
92tweeënnegentig아흔둘
93drieënnegentig아흔셋
94vierennegentig아흔넷
95vijfennegentig아흔다섯
96zesennegentig아흔여섯
97zevenennegentig아흔일곱
98achtennegentig아흔여덟
99negenennegentig아흔아홉
100honderd

Comments

Loading Comments