Getallen in het Macedonisch

Getallen in het Macedonisch

#NederlandsMacedonischSound
0nulнула-
1eenеден-
2tweeдва-
3drieтри-
4vierчетири-
5vijfпет-
6zesшест-
7zevenседум-
8achtосум-
9negenдевет-
10tienдесет-
11elfединаесет-
12twaalfдванаесет-
13dertienтринаесет-
14veertienчетиринаесет-
15vijftienпетнаесет-
16zestienшеснаесет-
17zeventienседумнаесет-
18achttienосумнаесет-
19negentienдеветнаесет-
20twintigдваесет-
21eenentwintigдваесет и еден-
22tweeëntwintigдваесет и два-
23drieëntwintigдваесет и три-
24vierentwintigдваесет и четири-
25vijfentwintigдваесет и пет-
26zesentwintigдваесет и шест-
27zevenentwintigдваесет и седум-
28achtentwintigдваесет и осум-
29negenentwintigдваесет и девет-
30dertigтриесет-
31eenendertigтриесет и еден-
32tweeëndertigтриесет и два-
33drieëndertigтриесет и три-
34vierendertigтриесет и четири-
35vijfendertigтриесет и пет-
36zesendertigтриесет и шест-
37zevenendertigтриесет и седум-
38achtendertigтриесет и осум-
39negenendertigтриесет и девет-
40veertigчетириесет-
41eenenveertigчетириесет и еден-
42tweeënveertigчетириесет и два-
43drieënveertigчетириесет и три-
44vierenveertigчетириесет и четири-
45vijfenveertigчетириесет и пет-
46zesenveertigчетириесет и шест-
47zevenenveertigчетириесет и седум-
48achtenveertigчетириесет и осум-
49negenenveertigчетириесет и девет-
50vijftigпедесет-
51eenenvijftigпедесет и еден-
52tweeënvijftigпедесет и два-
53drieënvijftigпедесет и три-
54vierenvijftigпедесет и четири-
55vijfenvijftigпедесет и пет-
56zesenvijftigпедесет и шест-
57zevenenvijftigпедесет и седум-
58achtenvijftigпедесет и осум-
59negenenvijftigпедесет и девет-
60zestigшеесет-
61eenenzestigшеесет и еден-
62tweeënzestigшеесет и два-
63drieënzestigшеесет и три-
64vierenzestigшеесет и четири-
65vijfenzestigшеесет и пет-
66zesenzestigшеесет и шест-
67zevenenzestigшеесет и седум-
68achtenzestigшеесет и осум-
69negenenzestigшеесет и девет-
70zeventigседумдесет-
71eenenzeventigседумдесет и еден-
72tweeënzeventigседумдесет и два-
73drieënzeventigседумдесет и три-
74vierenzeventigседумдесет и четири-
75vijfenzeventigседумдесет и пет-
76zesenzeventigседумдесет и шест-
77zevenenzeventigседумдесет и седум-
78achtenzeventigседумдесет и осум-
79negenenzeventigседумдесет и девет-
80tachtigосумдесет-
81eenentachtigосумдесет и еден-
82tweeëntachtigосумдесет и два-
83drieëntachtigосумдесет и три-
84vierentachtigосумдесет и четири-
85vijfentachtigосумдесет и пет-
86zesentachtigосумдесет и шест-
87zevenentachtigосумдесет и седум-
88achtentachtigосумдесет и осум-
89negenentachtigосумдесет и девет-
90negentigдеведесет-
91eenennegentigдеведесет и еден-
92tweeënnegentigдеведесет и два-
93drieënnegentigдеведесет и три-
94vierennegentigдеведесет и четири-
95vijfennegentigдеведесет и пет-
96zesennegentigдеведесет и шест-
97zevenennegentigдеведесет и седум-
98achtennegentigдеведесет и осум-
99negenennegentigдеведесет и девет-
100honderdсто-

Comments

Loading Comments