Getallen in het Macedonisch

Getallen in het Macedonisch

0
нула
nul
1
еден
een
2
два
twee
3
три
drie
4
четири
vier
5
пет
vijf
6
шест
zes
7
седум
zeven
8
осум
acht
9
девет
negen
10
десет
tien
11
единаесет
elf
12
дванаесет
twaalf
13
тринаесет
dertien
14
четиринаесет
veertien
15
петнаесет
vijftien
16
шеснаесет
zestien
17
седумнаесет
zeventien
18
осумнаесет
achttien
19
деветнаесет
negentien
20
дваесет
twintig
21
дваесет и еден
eenentwintig
22
дваесет и два
tweeëntwintig
23
дваесет и три
drieëntwintig
24
дваесет и четири
vierentwintig
25
дваесет и пет
vijfentwintig
26
дваесет и шест
zesentwintig
27
дваесет и седум
zevenentwintig
28
дваесет и осум
achtentwintig
29
дваесет и девет
negenentwintig
30
триесет
dertig
31
триесет и еден
eenendertig
32
триесет и два
tweeëndertig
33
триесет и три
drieëndertig
34
триесет и четири
vierendertig
35
триесет и пет
vijfendertig
36
триесет и шест
zesendertig
37
триесет и седум
zevenendertig
38
триесет и осум
achtendertig
39
триесет и девет
negenendertig
40
четириесет
veertig
41
четириесет и еден
eenenveertig
42
четириесет и два
tweeënveertig
43
четириесет и три
drieënveertig
44
четириесет и четири
vierenveertig
45
четириесет и пет
vijfenveertig
46
четириесет и шест
zesenveertig
47
четириесет и седум
zevenenveertig
48
четириесет и осум
achtenveertig
49
четириесет и девет
negenenveertig
50
педесет
vijftig
51
педесет и еден
eenenvijftig
52
педесет и два
tweeënvijftig
53
педесет и три
drieënvijftig
54
педесет и четири
vierenvijftig
55
педесет и пет
vijfenvijftig
56
педесет и шест
zesenvijftig
57
педесет и седум
zevenenvijftig
58
педесет и осум
achtenvijftig
59
педесет и девет
negenenvijftig
60
шеесет
zestig
61
шеесет и еден
eenenzestig
62
шеесет и два
tweeënzestig
63
шеесет и три
drieënzestig
64
шеесет и четири
vierenzestig
65
шеесет и пет
vijfenzestig
66
шеесет и шест
zesenzestig
67
шеесет и седум
zevenenzestig
68
шеесет и осум
achtenzestig
69
шеесет и девет
negenenzestig
70
седумдесет
zeventig
71
седумдесет и еден
eenenzeventig
72
седумдесет и два
tweeënzeventig
73
седумдесет и три
drieënzeventig
74
седумдесет и четири
vierenzeventig
75
седумдесет и пет
vijfenzeventig
76
седумдесет и шест
zesenzeventig
77
седумдесет и седум
zevenenzeventig
78
седумдесет и осум
achtenzeventig
79
седумдесет и девет
negenenzeventig
80
осумдесет
tachtig
81
осумдесет и еден
eenentachtig
82
осумдесет и два
tweeëntachtig
83
осумдесет и три
drieëntachtig
84
осумдесет и четири
vierentachtig
85
осумдесет и пет
vijfentachtig
86
осумдесет и шест
zesentachtig
87
осумдесет и седум
zevenentachtig
88
осумдесет и осум
achtentachtig
89
осумдесет и девет
negenentachtig
90
деведесет
negentig
91
деведесет и еден
eenennegentig
92
деведесет и два
tweeënnegentig
93
деведесет и три
drieënnegentig
94
деведесет и четири
vierennegentig
95
деведесет и пет
vijfennegentig
96
деведесет и шест
zesennegentig
97
деведесет и седум
zevenennegentig
98
деведесет и осум
achtennegentig
99
деведесет и девет
negenennegentig
100
сто
honderd

Comments

Loading Comments