Getallen in het Maleis

Getallen in het Maleis

#NederlandsMaleisSound
0nulsifar-
1eensatu-
2tweedua-
3drietiga-
4vierempat-
5vijflima-
6zesenam-
7zeventujuh-
8achtlapan-
9negensembilan-
10tiensepuluh-
11elfsebelas-
12twaalfdua belas-
13dertientiga belas-
14veertienempat belas-
15vijftienlima belas-
16zestienenam belas-
17zeventientujuh belas-
18achttienlapan belas-
19negentiensembilan belas-
20twintigdua puluh-
21eenentwintigdua puluh satu-
22tweeëntwintigdua puluh dua-
23drieëntwintigdua puluh tiga-
24vierentwintigdua puluh empat-
25vijfentwintigdua puluh lima-
26zesentwintigdua puluh enam-
27zevenentwintigdua puluh tujuh-
28achtentwintigdua puluh lapan-
29negenentwintigdua puluh sembilan-
30dertigtiga puluh-
31eenendertigtiga puluh satu-
32tweeëndertigtiga puluh dua-
33drieëndertigtiga puluh tiga-
34vierendertigtiga puluh empat-
35vijfendertigtiga puluh lima-
36zesendertigtiga puluh enam-
37zevenendertigtiga puluh tujuh-
38achtendertigtiga puluh lapan-
39negenendertigtiga puluh sembilan-
40veertigempat puluh-
41eenenveertigempat puluh satu-
42tweeënveertigempat puluh dua-
43drieënveertigempat puluh tiga-
44vierenveertigempat puluh empat-
45vijfenveertigempat puluh lima-
46zesenveertigempat puluh enam-
47zevenenveertigempat puluh tuju-
48achtenveertigempat puluh lapan-
49negenenveertigempat puluh sembilan-
50vijftiglima puluh-
51eenenvijftiglima puluh satu-
52tweeënvijftiglima puluh dua-
53drieënvijftiglima puluh tiga-
54vierenvijftiglima puluh empat-
55vijfenvijftiglima puluh lima-
56zesenvijftiglima puluh enam-
57zevenenvijftiglima puluh tujuh-
58achtenvijftiglima puluh lapan-
59negenenvijftiglima pulu sembilan-
60zestigenam puluh-
61eenenzestigenam puluh satu-
62tweeënzestigenam puluh dua-
63drieënzestigenam puluh tiga-
64vierenzestigenam puluh empat-
65vijfenzestigenam puluh lima-
66zesenzestigenam puluh enam-
67zevenenzestigenam puluh tujuh-
68achtenzestigenam puluh lapan-
69negenenzestigenam puluh sembilan-
70zeventigtujuh puluh-
71eenenzeventigtujuh puluh satu-
72tweeënzeventigtujuh puluh dua-
73drieënzeventigtujuh puluh tiga-
74vierenzeventigtujuh puluh empat-
75vijfenzeventigtujuh puluh lima-
76zesenzeventigtujuh puluh enam-
77zevenenzeventigtujuh puluh tujuh-
78achtenzeventigtujuh puluh lapan-
79negenenzeventigtujuh pulu sembilan-
80tachtiglapan puluh-
81eenentachtiglapan puluh satu-
82tweeëntachtiglapan puluh dua-
83drieëntachtiglapan puluh tiga-
84vierentachtiglapan puluh empat-
85vijfentachtiglapan puluh lima-
86zesentachtiglapan puluh enam-
87zevenentachtiglapan puluh tujuh-
88achtentachtiglapan puluh lapan-
89negenentachtiglapan puluh sembilan-
90negentigsembilan puluh-
91eenennegentigsembilan puluh satu-
92tweeënnegentigsembilan puluh dua-
93drieënnegentigsembilan puluh tiga-
94vierennegentigsembilan puluh empat-
95vijfennegentigsembilan puluh lima-
96zesennegentigsembilan puluh enam-
97zevenennegentigsembilan puluh tujuh-
98achtennegentigsembilan puluh lapan-
99negenennegentigsembilan puluh sembilan-
100honderdsatu ratus-

Comments

Loading Comments