Getallen in het Nederlands

Getallen in het Nederlands

0
nul
nul
1
een
een
2
twee
twee
3
drie
drie
4
vier
vier
5
vijf
vijf
6
zes
zes
7
zeven
zeven
8
acht
acht
9
negen
negen
10
tien
tien
11
elf
elf
12
twaalf
twaalf
13
dertien
dertien
14
veertien
veertien
15
vijftien
vijftien
16
zestien
zestien
17
zeventien
zeventien
18
achttien
achttien
19
negentien
negentien
20
twintig
twintig
21
eenentwintig
eenentwintig
22
tweeëntwintig
tweeëntwintig
23
drieëntwintig
drieëntwintig
24
vierentwintig
vierentwintig
25
vijfentwintig
vijfentwintig
26
zesentwintig
zesentwintig
27
zevenentwintig
zevenentwintig
28
achtentwintig
achtentwintig
29
negenentwintig
negenentwintig
30
dertig
dertig
31
eenendertig
eenendertig
32
tweeëndertig
tweeëndertig
33
drieëndertig
drieëndertig
34
vierendertig
vierendertig
35
vijfendertig
vijfendertig
36
zesendertig
zesendertig
37
zevenendertig
zevenendertig
38
achtendertig
achtendertig
39
negenendertig
negenendertig
40
veertig
veertig
41
eenenveertig
eenenveertig
42
tweeënveertig
tweeënveertig
43
drieënveertig
drieënveertig
44
vierenveertig
vierenveertig
45
vijfenveertig
vijfenveertig
46
zesenveertig
zesenveertig
47
zevenenveertig
zevenenveertig
48
achtenveertig
achtenveertig
49
negenenveertig
negenenveertig
50
vijftig
vijftig
51
eenenvijftig
eenenvijftig
52
tweeënvijftig
tweeënvijftig
53
drieënvijftig
drieënvijftig
54
vierenvijftig
vierenvijftig
55
vijfenvijftig
vijfenvijftig
56
zesenvijftig
zesenvijftig
57
zevenenvijftig
zevenenvijftig
58
achtenvijftig
achtenvijftig
59
negenenvijftig
negenenvijftig
60
zestig
zestig
61
eenenzestig
eenenzestig
62
tweeënzestig
tweeënzestig
63
drieënzestig
drieënzestig
64
vierenzestig
vierenzestig
65
vijfenzestig
vijfenzestig
66
zesenzestig
zesenzestig
67
zevenenzestig
zevenenzestig
68
achtenzestig
achtenzestig
69
negenenzestig
negenenzestig
70
zeventig
zeventig
71
eenenzeventig
eenenzeventig
72
tweeënzeventig
tweeënzeventig
73
drieënzeventig
drieënzeventig
74
vierenzeventig
vierenzeventig
75
vijfenzeventig
vijfenzeventig
76
zesenzeventig
zesenzeventig
77
zevenenzeventig
zevenenzeventig
78
achtenzeventig
achtenzeventig
79
negenenzeventig
negenenzeventig
80
tachtig
tachtig
81
eenentachtig
eenentachtig
82
tweeëntachtig
tweeëntachtig
83
drieëntachtig
drieëntachtig
84
vierentachtig
vierentachtig
85
vijfentachtig
vijfentachtig
86
zesentachtig
zesentachtig
87
zevenentachtig
zevenentachtig
88
achtentachtig
achtentachtig
89
negenentachtig
negenentachtig
90
negentig
negentig
91
eenennegentig
eenennegentig
92
tweeënnegentig
tweeënnegentig
93
drieënnegentig
drieënnegentig
94
vierennegentig
vierennegentig
95
vijfennegentig
vijfennegentig
96
zesennegentig
zesennegentig
97
zevenennegentig
zevenennegentig
98
achtennegentig
achtennegentig
99
negenennegentig
negenennegentig
100
honderd
honderd

Comments

Loading Comments