Getallen in het Oekraïens

Getallen in het Oekraïens

#NederlandsOekraïensSound
0nulнулю
1eenодин
2tweeдва
3drieтри
4vierчотири
5vijfп’ять
6zesшість
7zevenсім
8achtвісім
9negenдев’ять
10tienдесять
11elfодинадцять
12twaalfдванадцять
13dertienтринадцять
14veertienчотирнадцять
15vijftienп'ятнадцять
16zestienшістнадцять
17zeventienсімнадцять
18achttienвісімнадцять
19negentienдев'ятнадцять
20twintigдвадцять
21eenentwintigдвадцять один
22tweeëntwintigдвадцять два
23drieëntwintigдвадцять три
24vierentwintigдвадцять чотири
25vijfentwintigдвадцять п'ять
26zesentwintigдвадцять шість
27zevenentwintigдвадцять сім
28achtentwintigдвадцять вісім
29negenentwintigдвадцять дев'ять
30dertigтридцять
31eenendertigтридцять один
32tweeëndertigтридцять два
33drieëndertigтридцять три
34vierendertigтридцять чотири
35vijfendertigтридцять п'ять
36zesendertigтридцять шість
37zevenendertigтридцять сім
38achtendertigтридцять вісім
39negenendertigтридцять дев'ять
40veertigсорок
41eenenveertigсорок один
42tweeënveertigсорок два
43drieënveertigсорок три
44vierenveertigсорок чотири
45vijfenveertigсорок п'ять
46zesenveertigсорок шість
47zevenenveertigсорок сім
48achtenveertigсорок вісім
49negenenveertigсорок дев'ять
50vijftigп'ятдесят
51eenenvijftigп'ятдесят один
52tweeënvijftigп'ятдесят два
53drieënvijftigп'ятдесят три
54vierenvijftigп'ятдесят чотири
55vijfenvijftigп'ятдесят п'ять
56zesenvijftigп'ятдесят шість
57zevenenvijftigп'ятдесят сім
58achtenvijftigп'ятдесят вісім
59negenenvijftigп'ятдесят дев'ять
60zestigшістдесят
61eenenzestigшістдесят один
62tweeënzestigшістдесят два
63drieënzestigшістдесят три
64vierenzestigшістдесят чотири
65vijfenzestigшістдесят п'ять
66zesenzestigшістдесят шість
67zevenenzestigшістдесят сім
68achtenzestigшістдесят вісім
69negenenzestigшістдесят дев'ять
70zeventigсімдесят
71eenenzeventigсімдесят один
72tweeënzeventigсімдесят два
73drieënzeventigсімдесят три
74vierenzeventigсімдесят чотири
75vijfenzeventigсімдесят п'ять
76zesenzeventigсімдесят шість
77zevenenzeventigсімдесят сім
78achtenzeventigсімдесят вісім
79negenenzeventigсімдесят дев'ять
80tachtigвісімдесят
81eenentachtigвісімдесят один
82tweeëntachtigвісімдесят два
83drieëntachtigвісімдесят три
84vierentachtigвісімдесят чотири
85vijfentachtigвісімдесят п'ять
86zesentachtigвісімдесят шість
87zevenentachtigвісімдесят сім
88achtentachtigвісімдесят вісім
89negenentachtigвісімдесят дев'ять
90negentigдев'яносто
91eenennegentigдев'яносто один
92tweeënnegentigдев'яносто два
93drieënnegentigдев'яносто три
94vierennegentigдев'яносто чотири
95vijfennegentigдев'яносто п'ять
96zesennegentigдев'яносто шість
97zevenennegentigдев'яносто сім
98achtennegentigдев'яносто вісім
99negenennegentigдев'яносто дев'ять
100honderdСто

Comments

Loading Comments