Getallen in het Portugees

Getallen in het Portugees

#NederlandsPortugeesSound
0nulZero
1eenUm
2tweeDois
3drieTrês
4vierQuatro
5vijfCinco
6zesSeis
7zevenSete
8achtOito
9negenNove
10tienDez
11elfOnze
12twaalfDoze
13dertienTreze
14veertienCatorze
15vijftienQuinze
16zestienDezasseis
17zeventienDezassete
18achttienDezoito
19negentienDezanove
20twintigVinte
21eenentwintigVinte e um
22tweeëntwintigVinte e dois
23drieëntwintigVinte e três
24vierentwintigVinte e quatro
25vijfentwintigVinte e cinco
26zesentwintigVinte e seis
27zevenentwintigVinte e sete
28achtentwintigVinte e oito
29negenentwintigVinte e nove
30dertigTrinta
31eenendertigTrinta e um
32tweeëndertigTrinta e dois
33drieëndertigTrinta e três
34vierendertigTrinta e quatro
35vijfendertigTrinta e cinco
36zesendertigTrinta e seis
37zevenendertigTrinta e sete
38achtendertigTrinta e oito
39negenendertigTrinta e nove
40veertigQuarenta
41eenenveertigQuarenta e um
42tweeënveertigQuarenta e dois
43drieënveertigQuarenta e três
44vierenveertigQuarenta e quatro
45vijfenveertigQuarenta e cinco
46zesenveertigQuarenta e seis
47zevenenveertigQuarenta e sete
48achtenveertigQuarenta e oito
49negenenveertigQuarenta e nove
50vijftigCinquenta
51eenenvijftigCinquenta e um
52tweeënvijftigCinquenta e dois
53drieënvijftigCinquenta e três
54vierenvijftigCinquenta e quatro
55vijfenvijftigCinquenta e cinco
56zesenvijftigCinquenta e seis
57zevenenvijftigCinquenta e sete
58achtenvijftigCinquenta e oito
59negenenvijftigCinquenta e nove
60zestigSessenta
61eenenzestigSessenta e um
62tweeënzestigSessenta e dois
63drieënzestigSessenta e três
64vierenzestigSessenta e quatro
65vijfenzestigSessenta e cinco
66zesenzestigSessenta e seis
67zevenenzestigSessenta e sete
68achtenzestigSessenta e oito
69negenenzestigSessenta e nove
70zeventigSetenta
71eenenzeventigSetenta e um
72tweeënzeventigSetenta e dois
73drieënzeventigSetenta e três
74vierenzeventigSetenta e quatro
75vijfenzeventigSetenta e cinco
76zesenzeventigSetenta e seis
77zevenenzeventigSetenta e sete
78achtenzeventigSetenta e oito
79negenenzeventigSetenta e nove
80tachtigOitenta
81eenentachtigOitenta e um
82tweeëntachtigOitenta e dois
83drieëntachtigOitenta e três
84vierentachtigOitenta e quatro
85vijfentachtigOitenta e cinco
86zesentachtigOitenta e seis
87zevenentachtigOitenta e sete
88achtentachtigOitenta e oito
89negenentachtigOitenta e nove
90negentigNoventa
91eenennegentigNoventa e um
92tweeënnegentigNoventa e dois
93drieënnegentigNoventa e três
94vierennegentigNoventa e quatro
95vijfennegentigNoventa e cinco
96zesennegentigNoventa e seis
97zevenennegentigNoventa e sete
98achtennegentigNoventa e oito
99negenennegentigNoventa e nove
100honderdCem

Comments

Loading Comments