Getallen in het Servisch

Getallen in het Servisch

#NederlandsServischSound
0nulнула-
1eenједан-
2tweeдва-
3drieтри-
4vierчетири-
5vijfпет-
6zesшест-
7zevenседам-
8achtосам-
9negenдевет-
10tienдесет-
11elfједанаест-
12twaalfдванаест-
13dertienтринаест-
14veertienчетрнаест-
15vijftienпетнаест-
16zestienшеснаест-
17zeventienседамнаест-
18achttienосамнаест-
19negentienдеветнаест-
20twintigдвадесет-
21eenentwintigдвадесет и један-
22tweeëntwintigдвадесет и два-
23drieëntwintigдвадесет три-
24vierentwintigдвадесет и четири-
25vijfentwintigдвадесет и пет-
26zesentwintigдвадесет и шест-
27zevenentwintigдвадесет и седам-
28achtentwintigдвадесет и осам-
29negenentwintigдвадесет и девет-
30dertigтридесет-
31eenendertigтридесет и један-
32tweeëndertigтридесет и два-
33drieëndertigтридесет и три-
34vierendertigтридесет и четири-
35vijfendertigтридесет и пети-
36zesendertigтридесет и шест-
37zevenendertigтридесет и седам-
38achtendertigтридесет и осам-
39negenendertigтридесет и девет-
40veertigчетрдесет-
41eenenveertigчетрдесет и један-
42tweeënveertigчетрдесет два-
43drieënveertigчетрдесет и три-
44vierenveertigчетрдесет и четири-
45vijfenveertigчетрдесет и пет-
46zesenveertigчетрдесет и шест-
47zevenenveertigчетрдесет и седам-
48achtenveertigчетрдесет и осам-
49negenenveertigчетрдесет и девет-
50vijftigпедесет-
51eenenvijftigпедесет један-
52tweeënvijftigпедесет два-
53drieënvijftigпедесет три-
54vierenvijftigпедесет четврти-
55vijfenvijftigпедесет и пет-
56zesenvijftigпедесет и шест-
57zevenenvijftigпедесет и седам-
58achtenvijftigпедесет и осам-
59negenenvijftigпедесет и девет-
60zestigшездесет-
61eenenzestigшездесет и један-
62tweeënzestigшездесет и два-
63drieënzestigшездесет и три-
64vierenzestigшездесет и четири-
65vijfenzestigшездесет и пет-
66zesenzestigшездесет и шест-
67zevenenzestigшездесет и седам-
68achtenzestigшездесет и осам-
69negenenzestigшездесет и девет-
70zeventigседамдесет-
71eenenzeventigседамдесет и један-
72tweeënzeventigседамдесет и два-
73drieënzeventigседамдесет и три-
74vierenzeventigседамдесет и четири-
75vijfenzeventigседамдесет и пет-
76zesenzeventigседамдесет и шест-
77zevenenzeventigседамдесет и седам-
78achtenzeventigседамдесет и осам-
79negenenzeventigседамдесет и девет-
80tachtigосамдесет-
81eenentachtigосамдесет и један-
82tweeëntachtigосамдесет и два-
83drieëntachtigосамдесет и три-
84vierentachtigосамдесет и четири-
85vijfentachtigосамдесет и пет-
86zesentachtigосамдесет и шест-
87zevenentachtigосамдесет и седам-
88achtentachtigосамдесет и осам-
89negenentachtigосамдесет и девет-
90negentigдеведесет-
91eenennegentigдеведесет и један-
92tweeënnegentigдеведесет и два-
93drieënnegentigдеведесет и три-
94vierennegentigдеведесет и четири-
95vijfennegentigдеведесет и пет-
96zesennegentigдеведесет и шест-
97zevenennegentigдеведесет и седам-
98achtennegentigдеведесет и осам-
99negenennegentigдеведесет и девет-
100honderdсто-

Comments

Loading Comments