Getallen in het Spaans

Getallen in het Spaans

#NederlandsSpaansSound
0nulCero
1eenuno
2tweedos
3drietres
4viercuatro
5vijfcinco
6zesseis
7zevensiete
8achtocho
9negennueve
10tiendiez
11elfonce
12twaalfdoce
13dertientrece
14veertiencatorce
15vijftienquince
16zestiendieciséis
17zeventiendiecisiete
18achttiendieciocho
19negentiendiecinueve
20twintigveinte
21eenentwintigveintiuno
22tweeëntwintigveintidós
23drieëntwintigveintitrés
24vierentwintigveinticuatro
25vijfentwintigveinticinco
26zesentwintigveintiséis
27zevenentwintigveintisiete
28achtentwintigveintiocho
29negenentwintigveintinueve
30dertigtreinta
31eenendertigtreinta y uno
32tweeëndertigtreinta y dos
33drieëndertigtreinta y tres
34vierendertigtreinta y cuatro
35vijfendertigtreinta y cinco
36zesendertigtreinta y seis
37zevenendertigtreinta y siete
38achtendertigtreinta y ocho
39negenendertigtreinta y nueve
40veertigcuarenta
41eenenveertigcuarenta y uno
42tweeënveertigcuarenta y dos
43drieënveertigcuarenta y tres
44vierenveertigcuarenta y cuatro
45vijfenveertigcuarenta y cinco
46zesenveertigcuarenta y seis
47zevenenveertigcuarenta y siete
48achtenveertigcuarenta y ocho
49negenenveertigcuarenta y nueve
50vijftigcincuenta
51eenenvijftigcincuenta y uno
52tweeënvijftigcincuenta y dos
53drieënvijftigcincuenta y tres
54vierenvijftigcincuenta y cuatro
55vijfenvijftigcincuenta y cinco
56zesenvijftigcincuenta y seis
57zevenenvijftigcincuenta y siete
58achtenvijftigcincuenta y ocho
59negenenvijftigcincuenta y nueve
60zestigsesenta
61eenenzestigsesenta y uno
62tweeënzestigsesenta y dos
63drieënzestigsesenta y tres
64vierenzestigsesenta y cuatro
65vijfenzestigsesenta y cinco
66zesenzestigsesenta y seis
67zevenenzestigsesenta y siete
68achtenzestigsesenta y ocho
69negenenzestigsesenta y nueve
70zeventigsetenta
71eenenzeventigsetenta y uno
72tweeënzeventigsetenta y dos
73drieënzeventigsetenta y tres
74vierenzeventigsetenta y cuatro
75vijfenzeventigsetenta y cinco
76zesenzeventigsetenta y seis
77zevenenzeventigsetenta y siete
78achtenzeventigsetenta y ocho
79negenenzeventigsetenta y nueve
80tachtigochenta
81eenentachtigochenta y uno
82tweeëntachtigochenta y dos
83drieëntachtigochenta y tres
84vierentachtigochenta y cuatro
85vijfentachtigochenta y cinco
86zesentachtigochenta y seis
87zevenentachtigochenta y siete
88achtentachtigochenta y ocho
89negenentachtigochenta y nueve
90negentignoventa
91eenennegentignoventa y uno
92tweeënnegentignoventa y dos
93drieënnegentignoventa y tres
94vierennegentignoventa y cuatro
95vijfennegentignoventa y cinco
96zesennegentignoventa y seis
97zevenennegentignoventa y siete
98achtennegentignoventa y ocho
99negenennegentignoventa y nueve
100honderdcien

Comments

Loading Comments