Getallen in het Tsjechisch

Getallen in het Tsjechisch

#NederlandsTsjechischSound
0nulnula
1eenjedna
2tweedvě
3drietři
4vierčtyři
5vijfpět
6zesšest
7zevensedm
8achtosm
9negendevět
10tiendeset
11elfjedenáct
12twaalfdvanáct
13dertientřináct
14veertienčtrnáct
15vijftienpatnáct
16zestienšestnáct
17zeventiensedmnáct
18achttienosmnáct
19negentiendevatenáct
20twintigdvacet
21eenentwintigdvacet jedna
22tweeëntwintigdvacet dva
23drieëntwintigdvacet tři
24vierentwintigdvacet čtyři
25vijfentwintigdvacet pět
26zesentwintigdvacet šest
27zevenentwintigdvacet sedm
28achtentwintigdvacet osm
29negenentwintigdvacet devět
30dertigtřicet
31eenendertigtřicet jedna
32tweeëndertigtřicet dva
33drieëndertigtřicet tři
34vierendertigtřicet čtyři
35vijfendertigtřicet pět
36zesendertigtřicet šest
37zevenendertigtřicet sedm
38achtendertigtřicet osm
39negenendertigtřicet devět
40veertigčtyřicet
41eenenveertigčtyřicet jedna
42tweeënveertigčtyřicet dva
43drieënveertigčtyřicet tři
44vierenveertigčtyřicet čtyři
45vijfenveertigčtyřicet pět
46zesenveertigčtyřicet šest
47zevenenveertigčtyřicet sedm
48achtenveertigčtyřicet osm
49negenenveertigčtyřicet devět
50vijftigpadesát
51eenenvijftigpadesát jedna
52tweeënvijftigpadesát dva
53drieënvijftigpadesát tři
54vierenvijftigpadesát čtyři
55vijfenvijftigpadesát pět
56zesenvijftigpadesát šest
57zevenenvijftigpadesát sedm
58achtenvijftigpadesát osm
59negenenvijftigpadesát devět
60zestigšedesát
61eenenzestigšedesát jedna
62tweeënzestigšedesát dva
63drieënzestigšedesát tři
64vierenzestigšedesát čtyři
65vijfenzestigšedesát pět
66zesenzestigšedesát šest
67zevenenzestigšedesát sedm
68achtenzestigšedesát osm
69negenenzestigšedesát devět
70zeventigsedmdesát
71eenenzeventigsedmdesát jedna
72tweeënzeventigsedmdesát dva
73drieënzeventigsedmdesát tři
74vierenzeventigsedmdesát čtyři
75vijfenzeventigsedmdesát pět
76zesenzeventigsedmdesát šest
77zevenenzeventigsedmdesát sedm
78achtenzeventigsedmdesát osm
79negenenzeventigsedmdesát devět
80tachtigosmdesát
81eenentachtigosmdesát jedna
82tweeëntachtigosmdesát dva
83drieëntachtigosmdesát tři
84vierentachtigosmdesát čtyři
85vijfentachtigosmdesát pět
86zesentachtigosmdesát šest
87zevenentachtigosmdesát sedm
88achtentachtigosmdesát osm
89negenentachtigosmdesát devět
90negentigdevadesát
91eenennegentigdevadesát jedna
92tweeënnegentigdevadesát dva
93drieënnegentigdevadesát tři
94vierennegentigdevadesát čtyři
95vijfennegentigdevadesát pět
96zesennegentigdevadesát šest
97zevenennegentigdevadesát sedm
98achtennegentigdevadesát osm
99negenennegentigdevadesát devět
100honderdsto

Comments

Loading Comments