Tallord på bulgarsk

Tallord på bulgarsk

0
нула
null
1
едно
én
2
две
to
3
три
tre
4
четири
fire
5
пет
fem
6
шест
seks
7
седем
sju
8
осем
åtte
9
девет
ni
10
десет
ti
11
единайсет
elleve
12
дванайсет
tolv
13
тринайсет
tretten
14
четиринайсет
fjorten
15
петнайсет
femten
16
шестнайсет
seksten
17
седемнайсет
sytten
18
осемнайсет
atten
19
деветнайсет
nitten
20
двайсет
tjue
21
двайсет и едно
tjueén / én og tyve
22
двайсет и две
tjueto
23
двайсет и три
tjuetre
24
двайсет и четири
tjuefire
25
двайсет и пет
tjuefem
26
двайсет и шест
tjueseks
27
двайсет и седем
tjuesju
28
двайсет и осем
tjueåtte
29
двайсет и девет
tjueni
30
трийсет
tretti
31
трийсет и едно
trettien
32
трийсет и две
trettito
33
трийсет и три
trettitre
34
трийсет и четири
trettifire
35
трийсет и пет
trettifem
36
трийсет и шест
trettiseks
37
трийсет и седем
trettisju
38
трийсет и осем
trettiåtte
39
трийсет и девет
trettini
40
четирийсет
førti
41
четирийсет и едно
førtien
42
четирийсет и две
førtito
43
четирийсет и три
førtitre
44
четирийсет и четири
førtifire
45
четирийсет и пет
førtifem
46
четирийсет и шест
førtiseks
47
четирийсет и седем
førtisju
48
четирийсет и осем
førtiåtte
49
четирийсет и девет
førtini / ni og førti
50
петдесет
femti
51
петдесет и едно
femtién / en og femti
52
петдесет и две
femtito
53
петдесет и три
femtitre
54
петдесет и четири
femtifire
55
петдесет и пет
femtifem
56
петдесет и шест
femtiseks
57
петдесет и седем
femtisju
58
петдесет и осем
femtiåtte
59
петдесет и девет
femtini
60
шейсет
seksti
61
шейсет и едно
sekstien
62
шейсет и две
sekstito
63
шейсет и три
sekstitre
64
шейсет и четири
sekstifire
65
шейсет и пет
sekstifem
66
шейсет и шест
sekstiseks
67
шейсет и седем
sekstisju
68
шейсет и осем
sekstiåtte
69
шейсет и девет
sekstini
70
седемдесет
sytti
71
седемдесет и едно
syttien
72
седемдесет и две
syttito
73
седемдесет и три
syttitre
74
седемдесет и четири
syttifire
75
седемдесет и пет
syttifem
76
седемдесет и шест
syttiseks
77
седемдесет и седем
syttisju
78
седемдесет и осем
syttiåtte
79
седемдесет и девет
syttini
80
осемдесет
åtti
81
осемдесет и едно
åttien
82
осемдесет и две
åttito
83
осемдесет и три
åttitre
84
осемдесет и четири
åttifire
85
осемдесет и пет
åttifem
86
осемдесет и шест
åttiseks
87
осемдесет и седем
åttisju
88
осемдесет и осем
åttiåtte
89
осемдесет и девет
åttini
90
деветдесет
nitti
91
деветдесет и едно
nittien
92
деветдесет и две
nittito
93
деветдесет и три
nittitre
94
деветдесет и четири
nittifire
95
деветдесет и пет
nittifem
96
деветдесет и шест
nittiseks
97
деветдесет и седем
nittisju / syv og nitti
98
деветдесет и осем
nittiåtte
99
деветдесет и девет
nittini / ni og nitti
100
сто
hundre

Comments

Loading Comments