Tallord på katalansk

Tallord på katalansk

#norskkatalanskSound
0nullzero
1énu
2todos
3tretres
4firequatre
5femcinc
6sekssis
7sjuset
8åttevuit
9ninou
10tideu
11elleveonze
12tolvdotze
13trettentretze
14fjortencatorze
15femtenquinze
16sekstensetze
17syttendisset
18attendivuit
19nittendinou
20tjuevint
21tjueén / én og tyvevint-i-u
22tjuetovint-i-dos
23tjuetrevint-i-tres
24tjuefirevint-i-quatre
25tjuefemvint-i-cinc
26tjueseksvint-i-sis
27tjuesjuvint-i-set
28tjueåttevint-i-vuit
29tjuenivint-i-nou
30trettitrenta
31trettientrenta-u
32trettitotrenta-dos
33trettitretrenta-tres
34trettifiretrenta-quatre
35trettifemtrenta-cinc
36trettisekstrenta-sis
37trettisjutrenta-set
38trettiåttetrenta-vuit
39trettinitrenta-nou
40førtiquaranta
41førtienquaranta-u
42førtitoquaranta-dos
43førtitrequaranta-tres
44førtifirequaranta-quatre
45førtifemquaranta-cinc
46førtiseksquaranta-sis
47førtisjuquaranta-set
48førtiåttequaranta-vuit
49førtini / ni og førtiquaranta-nou
50femticinquanta
51femtién / en og femticinquanta-u
52femtitocinquanta-dos
53femtitrecinquanta-tres
54femtifirecinquanta-quatre
55femtifemcinquanta-cinc
56femtisekscinquanta-sis
57femtisjucinquanta-set
58femtiåttecinquanta-vuit
59femtinicinquanta-nou
60sekstiseixanta
61sekstienseixanta-u
62sekstitoseixanta-dos
63sekstitreseixanta-tres
64sekstifireseixanta-quatre
65sekstifemseixanta-cinc
66sekstiseksseixanta-sis
67sekstisjuseixanta-set
68sekstiåtteseixanta-vuit
69sekstiniseixanta-nou
70syttisetanta
71syttiensetanta
72syttitosetanta-dos
73syttitresetanta-tres
74syttifiresetanta-quatre
75syttifemsetanta-cinc
76syttisekssetanta-sis
77syttisjusetanta-set
78syttiåttesetanta-vuit
79syttinisetanta-nou
80åttivuitanta
81åttienvuitanta-u
82åttitovuitanta-dos
83åttitrevuitanta-tres
84åttifirevuitanta-quatre
85åttifemvuitanta-cinc
86åttiseksvuitanta-sis
87åttisjuvuitanta-set
88åttiåttevuitanta-vuit
89åttinivuitanta-nou
90nittinoranta
91nittiennoranta-u
92nittitonoranta-dos
93nittitrenoranta-tres
94nittifirenoranta-quatre
95nittifemnoranta-cinc
96nittiseksnoranta-sis
97nittisju / syv og nittinoranta-set
98nittiåttenoranta-vuit
99nittini / ni og nittinoranta-nou
100hundreper cent

Comments

Loading Comments