Tallord på kinesisk

Tallord på kinesisk

0
null
1
én
2
to
3
tre
4
fire
5
fem
6
seks
7
sju
8
åtte
9
ni
10
ti
11
十一
elleve
12
十二
tolv
13
十三
tretten
14
十四
fjorten
15
十五
femten
16
十六
seksten
17
十七
sytten
18
十八
atten
19
十九
nitten
20
二十
tjue
21
二十一
tjueén / én og tyve
22
二十二
tjueto
23
二十三
tjuetre
24
二十四
tjuefire
25
二十五
tjuefem
26
二十六
tjueseks
27
二十七
tjuesju
28
二十八
tjueåtte
29
二十九
tjueni
30
三十
tretti
31
三十一
trettien
32
三十二
trettito
33
三十三
trettitre
34
三十四
trettifire
35
三十五
trettifem
36
三十六
trettiseks
37
三十七
trettisju
38
三十八
trettiåtte
39
三十九
trettini
40
四十
førti
41
四十一
førtien
42
四十二
førtito
43
四十三
førtitre
44
四十四
førtifire
45
四十五
førtifem
46
四十六
førtiseks
47
四十七
førtisju
48
四十八
førtiåtte
49
四十九
førtini / ni og førti
50
五十
femti
51
五十一
femtién / en og femti
52
五十二
femtito
53
五十三
femtitre
54
五十四
femtifire
55
五十五
femtifem
56
五十六
femtiseks
57
五十七
femtisju
58
五十八
femtiåtte
59
五十九
femtini
60
六十
seksti
61
六十一
sekstien
62
六十二
sekstito
63
六十三
sekstitre
64
六十四
sekstifire
65
六十五
sekstifem
66
六十六
sekstiseks
67
六十七
sekstisju
68
六十八
sekstiåtte
69
六十九
sekstini
70
七十
sytti
71
七十一
syttien
72
七十二
syttito
73
七十三
syttitre
74
七十四
syttifire
75
七十五
syttifem
76
七十六
syttiseks
77
七十七
syttisju
78
七十八
syttiåtte
79
七十九
syttini
80
八十
åtti
81
八十一
åttien
82
八十二
åttito
83
八十三
åttitre
84
八十四
åttifire
85
八十五
åttifem
86
八十六
åttiseks
87
八十七
åttisju
88
八十八
åttiåtte
89
八十九
åttini
90
九十
nitti
91
九十一
nittien
92
九十二
nittito
93
九十三
nittitre
94
九十四
nittifire
95
九十五
nittifem
96
九十六
nittiseks
97
九十七
nittisju / syv og nitti
98
九十八
nittiåtte
99
九十九
nittini / ni og nitti
100
一百
hundre

Comments

Loading Comments