Tallord på malaysisk

Tallord på malaysisk

0
sifar
null
1
satu
én
2
dua
to
3
tiga
tre
4
empat
fire
5
lima
fem
6
enam
seks
7
tujuh
sju
8
lapan
åtte
9
sembilan
ni
10
sepuluh
ti
11
sebelas
elleve
12
dua belas
tolv
13
tiga belas
tretten
14
empat belas
fjorten
15
lima belas
femten
16
enam belas
seksten
17
tujuh belas
sytten
18
lapan belas
atten
19
sembilan belas
nitten
20
dua puluh
tjue
21
dua puluh satu
tjueén / én og tyve
22
dua puluh dua
tjueto
23
dua puluh tiga
tjuetre
24
dua puluh empat
tjuefire
25
dua puluh lima
tjuefem
26
dua puluh enam
tjueseks
27
dua puluh tujuh
tjuesju
28
dua puluh lapan
tjueåtte
29
dua puluh sembilan
tjueni
30
tiga puluh
tretti
31
tiga puluh satu
trettien
32
tiga puluh dua
trettito
33
tiga puluh tiga
trettitre
34
tiga puluh empat
trettifire
35
tiga puluh lima
trettifem
36
tiga puluh enam
trettiseks
37
tiga puluh tujuh
trettisju
38
tiga puluh lapan
trettiåtte
39
tiga puluh sembilan
trettini
40
empat puluh
førti
41
empat puluh satu
førtien
42
empat puluh dua
førtito
43
empat puluh tiga
førtitre
44
empat puluh empat
førtifire
45
empat puluh lima
førtifem
46
empat puluh enam
førtiseks
47
empat puluh tuju
førtisju
48
empat puluh lapan
førtiåtte
49
empat puluh sembilan
førtini / ni og førti
50
lima puluh
femti
51
lima puluh satu
femtién / en og femti
52
lima puluh dua
femtito
53
lima puluh tiga
femtitre
54
lima puluh empat
femtifire
55
lima puluh lima
femtifem
56
lima puluh enam
femtiseks
57
lima puluh tujuh
femtisju
58
lima puluh lapan
femtiåtte
59
lima pulu sembilan
femtini
60
enam puluh
seksti
61
enam puluh satu
sekstien
62
enam puluh dua
sekstito
63
enam puluh tiga
sekstitre
64
enam puluh empat
sekstifire
65
enam puluh lima
sekstifem
66
enam puluh enam
sekstiseks
67
enam puluh tujuh
sekstisju
68
enam puluh lapan
sekstiåtte
69
enam puluh sembilan
sekstini
70
tujuh puluh
sytti
71
tujuh puluh satu
syttien
72
tujuh puluh dua
syttito
73
tujuh puluh tiga
syttitre
74
tujuh puluh empat
syttifire
75
tujuh puluh lima
syttifem
76
tujuh puluh enam
syttiseks
77
tujuh puluh tujuh
syttisju
78
tujuh puluh lapan
syttiåtte
79
tujuh pulu sembilan
syttini
80
lapan puluh
åtti
81
lapan puluh satu
åttien
82
lapan puluh dua
åttito
83
lapan puluh tiga
åttitre
84
lapan puluh empat
åttifire
85
lapan puluh lima
åttifem
86
lapan puluh enam
åttiseks
87
lapan puluh tujuh
åttisju
88
lapan puluh lapan
åttiåtte
89
lapan puluh sembilan
åttini
90
sembilan puluh
nitti
91
sembilan puluh satu
nittien
92
sembilan puluh dua
nittito
93
sembilan puluh tiga
nittitre
94
sembilan puluh empat
nittifire
95
sembilan puluh lima
nittifem
96
sembilan puluh enam
nittiseks
97
sembilan puluh tujuh
nittisju / syv og nitti
98
sembilan puluh lapan
nittiåtte
99
sembilan puluh sembilan
nittini / ni og nitti
100
satu ratus
hundre

Comments

Loading Comments