Tallord på tsjekkisk

Tallord på tsjekkisk

#norsktsjekkiskSound
0nullnula
1énjedna
2todvě
3tretři
4firečtyři
5fempět
6seksšest
7sjusedm
8åtteosm
9nidevět
10tideset
11ellevejedenáct
12tolvdvanáct
13trettentřináct
14fjortenčtrnáct
15femtenpatnáct
16sekstenšestnáct
17syttensedmnáct
18attenosmnáct
19nittendevatenáct
20tjuedvacet
21tjueén / én og tyvedvacet jedna
22tjuetodvacet dva
23tjuetredvacet tři
24tjuefiredvacet čtyři
25tjuefemdvacet pět
26tjueseksdvacet šest
27tjuesjudvacet sedm
28tjueåttedvacet osm
29tjuenidvacet devět
30trettitřicet
31trettientřicet jedna
32trettitotřicet dva
33trettitretřicet tři
34trettifiretřicet čtyři
35trettifemtřicet pět
36trettisekstřicet šest
37trettisjutřicet sedm
38trettiåttetřicet osm
39trettinitřicet devět
40førtičtyřicet
41førtienčtyřicet jedna
42førtitočtyřicet dva
43førtitrečtyřicet tři
44førtifirečtyřicet čtyři
45førtifemčtyřicet pět
46førtiseksčtyřicet šest
47førtisjučtyřicet sedm
48førtiåttečtyřicet osm
49førtini / ni og førtičtyřicet devět
50femtipadesát
51femtién / en og femtipadesát jedna
52femtitopadesát dva
53femtitrepadesát tři
54femtifirepadesát čtyři
55femtifempadesát pět
56femtisekspadesát šest
57femtisjupadesát sedm
58femtiåttepadesát osm
59femtinipadesát devět
60sekstišedesát
61sekstienšedesát jedna
62sekstitošedesát dva
63sekstitrešedesát tři
64sekstifirešedesát čtyři
65sekstifemšedesát pět
66sekstiseksšedesát šest
67sekstisjušedesát sedm
68sekstiåttešedesát osm
69sekstinišedesát devět
70syttisedmdesát
71syttiensedmdesát jedna
72syttitosedmdesát dva
73syttitresedmdesát tři
74syttifiresedmdesát čtyři
75syttifemsedmdesát pět
76syttisekssedmdesát šest
77syttisjusedmdesát sedm
78syttiåttesedmdesát osm
79syttinisedmdesát devět
80åttiosmdesát
81åttienosmdesát jedna
82åttitoosmdesát dva
83åttitreosmdesát tři
84åttifireosmdesát čtyři
85åttifemosmdesát pět
86åttiseksosmdesát šest
87åttisjuosmdesát sedm
88åttiåtteosmdesát osm
89åttiniosmdesát devět
90nittidevadesát
91nittiendevadesát jedna
92nittitodevadesát dva
93nittitredevadesát tři
94nittifiredevadesát čtyři
95nittifemdevadesát pět
96nittiseksdevadesát šest
97nittisju / syv og nittidevadesát sedm
98nittiåttedevadesát osm
99nittini / ni og nittidevadesát devět
100hundresto

Comments

Loading Comments