Liczby po afrikaans

Liczby po afrikaans

# polski afrikaans Sound
0 zero nul
1 jeden een
2 dwa twee
3 trzy drie
4 cztery vier
5 pięć vyf
6 sześć ses
7 siedem sewe
8 osiem agt
9 dziewięć nege
10 dziesięć tien
11 jedenaście elf
12 dwanaście twaalf
13 trzynaście dertien
14 czternaście veertien
15 piętnaście vyftien
16 szesnaście sestien
17 siedemnaście sewentien
18 osiemnaście agttien
19 dziewiętnaście negentien
20 dwadzieścia twintig
21 dwadzieścia jeden een en twintig
22 dwadzieścia dwa twee en twintig
23 dwadzieścia trzy drie en twintig
24 dwadzieścia cztery vier en twintig
25 dwadzieścia pięć vyf en twintig
26 dwadzieścia sześć ses en twintig
27 dwadzieścia siedem sewe en twintig
28 dwadzieścia osiem agt en twintig
29 dwadzieścia dziewięć nege en twintig
30 trzydzieści dertig
31 trzydzieści jeden een en dertig
32 trzydzieści dwa twee en dertig
33 trzydzieści trzy drie en dertig
34 trzydzieści cztery vier en dertig
35 trzydzieści pięć vyf en dertig
36 trzydzieści sześć ses en dertig
37 trzydzieści siedem sewe en dertig
38 trzydzieści osiem agt en dertig
39 trzydzieści dziewięć nege en dertig
40 czterdzieści veertig
41 czterdzieści jeden een en veertig
42 czterdzieści dwa twee en veertig
43 czterdzieści trzy drie en veertig
44 czterdzieści cztery vier en veertig
45 czterdzieści pięć vyf en veertig
46 czterdzieści sześć ses en veertig
47 czterdzieści siedem sewe en veertig
48 czterdzieści osiem agt en veertig
49 czterdzieści dziewięć nege en veertig
50 pięćdziesiąt vyftig
51 pięćdziesiąt jeden een en vyftig
52 pięćdziesiąt dwa twee en vyftig
53 pięćdziesiąt trzy drie en vyftig
54 pięćdziesiąt cztery vier en vyftig
55 pięćdziesiąt pięć vyf en vyftig
56 pięćdziesiąt sześć ses en vyftig
57 pięćdziesiąt siedem sewe en vyftig
58 pięćdziesiąt osiem agt en vyftig
59 pięćdziesiąt dziewięć nege en vyftig
60 sześćdziesiąt sestig
61 sześćdziesiąt jeden een en sestig
62 sześćdziesiąt dwa twee en sestig
63 sześćdziesiąt trzy drie en sestig
64 sześćdziesiąt cztery vier en sestig
65 sześćdziesiąt pięć vyf en sestig
66 sześćdziesiąt sześć ses en sestig
67 sześćdziesiąt siedem sewe en sestig
68 sześćdziesiąt osiem agt en sestig
69 sześćdziesiąt dziewięć nege en sestig
70 siedemdziesiąt sewentig
71 siedemdziesiąt jeden een en sewentig
72 siedemdziesiąt dwa twee en sewentig
73 siedemdziesiąt trzy drie en sewentig
74 siedemdziesiąt cztery vier en sewentig
75 siedemdziesiąt pięć vyf en sewentig
76 siedemdziesiąt sześć ses en sewentig
77 siedemdziesiąt siedem sewe en sewentig
78 siedemdziesiąt osiem agt en sewentig
79 siedemdziesiąt dziewięć nege en sewentig
80 osiemdziesiąt tagtig
81 osiemdziesiąt jeden een en tagtig
82 osiemdziesiąt dwa twee en tagtig
83 osiemdziesiąt trzy drie en tagtig
84 osiemdziesiąt cztery vier en tagtig
85 osiemdziesiąt pięć vyf en tagtig
86 osiemdziesiąt sześć ses en tagtig
87 osiemdziesiąt siedem sewe en tagtig
88 osiemdziesiąt osiem agt en tagtig
89 osiemdziesiąt dziewięć nege en tagtig
90 dziewięćdziesiąt negentig
91 dziewięćdziesiąt jeden een en negentig
92 dziewięćdziesiąt dwa twee en negentig
93 dziewięćdziesiąt trzy drie en negentig
94 dziewięćdziesiąt cztery vier en negentig
95 dziewięćdziesiąt pięć vyf en negentig
96 dziewięćdziesiąt sześć ses en negentig
97 dziewięćdziesiąt siedem sewe en negentig
98 dziewięćdziesiąt osiem agt en negentig
99 dziewięćdziesiąt dziewięć nege en negentig
100 sto een honderd

Comments

Loading Comments