Liczby po albańskim

Liczby po albańskim

0
zero
zero
1
njё
jeden
2
dy
dwa
3
tre
trzy
4
katёr
cztery
5
pesё
pięć
6
gjashtё
sześć
7
shtatё
siedem
8
tetё
osiem
9
nёntё
dziewięć
10
dhjetё
dziesięć
11
njёmbёdhjetё
jedenaście
12
dymbёdhjetё
dwanaście
13
trembёdhjetё
trzynaście
14
katёrmbёdhjetё
czternaście
15
pesёmbёdhjetё
piętnaście
16
gjashtёmbёdhjetё
szesnaście
17
shtatёmbёdhjetё
siedemnaście
18
tetёmbёdhjetё
osiemnaście
19
nёntёmbёdhjetё
dziewiętnaście
20
njёzet
dwadzieścia
21
njёzetenjё
dwadzieścia jeden
22
njёzetedy
dwadzieścia dwa
23
njёzetetre
dwadzieścia trzy
24
njёzetekatёr
dwadzieścia cztery
25
njёzetepesё
dwadzieścia pięć
26
njёzetegjashtё
dwadzieścia sześć
27
njёzeteshtatё
dwadzieścia siedem
28
njёzetetetё
dwadzieścia osiem
29
njёzetenёntё
dwadzieścia dziewięć
30
tridhjetё
trzydzieści
31
tridhjetёenjё
trzydzieści jeden
32
tridhjetёedy
trzydzieści dwa
33
tridhjetёetre
trzydzieści trzy
34
tridhjetёekatёr
trzydzieści cztery
35
tridhjetёepesё
trzydzieści pięć
36
tridhjetёegjashtё
trzydzieści sześć
37
tridhjetёeshtatё
trzydzieści siedem
38
tridhjetёetetё
trzydzieści osiem
39
tridhjetёenёntё
trzydzieści dziewięć
40
dyzet
czterdzieści
41
dyzetenjё
czterdzieści jeden
42
dyzetёedy
czterdzieści dwa
43
dyzetёetre
czterdzieści trzy
44
dyzetёekatёr
czterdzieści cztery
45
dyzetёepesё
czterdzieści pięć
46
dyzetёegjashtё
czterdzieści sześć
47
dyzetёeshtatё
czterdzieści siedem
48
dyzetёetetё
czterdzieści osiem
49
dyzetёenёntё
czterdzieści dziewięć
50
pesёdhjetё
pięćdziesiąt
51
pesёdhjetёenjё
pięćdziesiąt jeden
52
pesёdhjetёedy
pięćdziesiąt dwa
53
pesёdhjetёetre
pięćdziesiąt trzy
54
pesёdhjetёekatёr
pięćdziesiąt cztery
55
pesёdhjetёepesё
pięćdziesiąt pięć
56
pesёdhjetёegjashtё
pięćdziesiąt sześć
57
pesёdhjetёeshtatё
pięćdziesiąt siedem
58
pesёdhjetёetetё
pięćdziesiąt osiem
59
pesёdhjetёenёntё
pięćdziesiąt dziewięć
60
gjashtёdhjetё
sześćdziesiąt
61
gjashtёdhjetёenjё
sześćdziesiąt jeden
62
gjashtёdhjetёedy
sześćdziesiąt dwa
63
gjashtёdhjetёetre
sześćdziesiąt trzy
64
gjashtёdhjetёekatёr
sześćdziesiąt cztery
65
gjashtёdhjetёepesё
sześćdziesiąt pięć
66
gjashtёdhjetёegjashtё
sześćdziesiąt sześć
67
gjashtёdhjetёeshtatё
sześćdziesiąt siedem
68
gjashtёdhjetёetetё
sześćdziesiąt osiem
69
gjashtёdhjetёenёntё
sześćdziesiąt dziewięć
70
shtatёdhjetё
siedemdziesiąt
71
shtatёdhjetёenjё
siedemdziesiąt jeden
72
shtatёdhjetёedy
siedemdziesiąt dwa
73
shtatёdhjetёetre
siedemdziesiąt trzy
74
shtatёdhjetёekatёr
siedemdziesiąt cztery
75
shtatёdhjetёepesё
siedemdziesiąt pięć
76
shtatёdhjetёegjashtё
siedemdziesiąt sześć
77
shtatёdhjetёeshtatё
siedemdziesiąt siedem
78
shtatёdhjetёetetё
siedemdziesiąt osiem
79
shtatёdhjetёenёntё
siedemdziesiąt dziewięć
80
tetёdhjetё
osiemdziesiąt
81
tetёdhjetёenjё
osiemdziesiąt jeden
82
tetёdhjetёedy
osiemdziesiąt dwa
83
tetёdhjetёetre
osiemdziesiąt trzy
84
tetёdhjetёekatёr
osiemdziesiąt cztery
85
tetёdhjetёepesё
osiemdziesiąt pięć
86
tetёdhjetёegjashtё
osiemdziesiąt sześć
87
tetёdhjetёeshtatё
osiemdziesiąt siedem
88
tetёdhjetёetetё
osiemdziesiąt osiem
89
tetёdhjetёenёntё
osiemdziesiąt dziewięć
90
nёntёdhjetё
dziewięćdziesiąt
91
nёntёdhjetёenjё
dziewięćdziesiąt jeden
92
nёntёdhjetёedy
dziewięćdziesiąt dwa
93
nёntёdhjetёetre
dziewięćdziesiąt trzy
94
nёntёdhjetёekatёr
dziewięćdziesiąt cztery
95
nёntёdhjetёepesё
dziewięćdziesiąt pięć
96
nёntёdhjetёegjashtё
dziewięćdziesiąt sześć
97
nёntёdhjetёeshtatё
dziewięćdziesiąt siedem
98
nёntёdhjetёetetё
dziewięćdziesiąt osiem
99
nёntёdhjetёenёntё
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
njёqind
sto

Comments

Loading Comments