Liczby po angielsku

Liczby po angielsku

# polski angielski Sound
0 zero Zero
1 jeden One
2 dwa Two
3 trzy Three
4 cztery Four
5 pięć Five
6 sześć Six
7 siedem Seven
8 osiem Eight
9 dziewięć Nine
10 dziesięć Ten
11 jedenaście Eleven
12 dwanaście Twelve
13 trzynaście Thirteen
14 czternaście Fourteen
15 piętnaście Fifteen
16 szesnaście Sixteen
17 siedemnaście Seventeen
18 osiemnaście Eighteen
19 dziewiętnaście Nineteen
20 dwadzieścia Twenty
21 dwadzieścia jeden Twenty one
22 dwadzieścia dwa Twenty two
23 dwadzieścia trzy Twenty three
24 dwadzieścia cztery Twenty four
25 dwadzieścia pięć Twenty five
26 dwadzieścia sześć Twenty six
27 dwadzieścia siedem Twenty seven
28 dwadzieścia osiem Twenty eight
29 dwadzieścia dziewięć Twenty nine
30 trzydzieści Thirty
31 trzydzieści jeden Thirty one
32 trzydzieści dwa Thirty two
33 trzydzieści trzy Thirty three
34 trzydzieści cztery Thirty four
35 trzydzieści pięć Thirty five
36 trzydzieści sześć Thirty six
37 trzydzieści siedem Thirty seven
38 trzydzieści osiem Thirty eight
39 trzydzieści dziewięć Thirty nine
40 czterdzieści Forty
41 czterdzieści jeden Forty one
42 czterdzieści dwa Forty two
43 czterdzieści trzy Forty three
44 czterdzieści cztery Forty four
45 czterdzieści pięć Forty five
46 czterdzieści sześć Forty six
47 czterdzieści siedem Forty seven
48 czterdzieści osiem Forty eight
49 czterdzieści dziewięć Forty nine
50 pięćdziesiąt Fifty
51 pięćdziesiąt jeden Fifty one
52 pięćdziesiąt dwa Fifty two
53 pięćdziesiąt trzy Fifty three
54 pięćdziesiąt cztery Fifty four
55 pięćdziesiąt pięć Fifty five
56 pięćdziesiąt sześć Fifty six
57 pięćdziesiąt siedem Fifty seven
58 pięćdziesiąt osiem Fifty eight
59 pięćdziesiąt dziewięć Fifty nine
60 sześćdziesiąt Sixty
61 sześćdziesiąt jeden Sixty one
62 sześćdziesiąt dwa Sixty two
63 sześćdziesiąt trzy Sixty three
64 sześćdziesiąt cztery Sixty four
65 sześćdziesiąt pięć Sixty five
66 sześćdziesiąt sześć Sixty six
67 sześćdziesiąt siedem Sixty seven
68 sześćdziesiąt osiem Sixty eight
69 sześćdziesiąt dziewięć Sixty nine
70 siedemdziesiąt Seventy
71 siedemdziesiąt jeden Seventy one
72 siedemdziesiąt dwa Seventy two
73 siedemdziesiąt trzy Seventy three
74 siedemdziesiąt cztery Seventy four
75 siedemdziesiąt pięć Seventy five
76 siedemdziesiąt sześć Seventy six
77 siedemdziesiąt siedem Seventy seven
78 siedemdziesiąt osiem Seventy eight
79 siedemdziesiąt dziewięć Seventy nine
80 osiemdziesiąt Eighty
81 osiemdziesiąt jeden Eighty one
82 osiemdziesiąt dwa Eighty two
83 osiemdziesiąt trzy Eighty three
84 osiemdziesiąt cztery Eighty four
85 osiemdziesiąt pięć Eighty five
86 osiemdziesiąt sześć Eighty six
87 osiemdziesiąt siedem Eighty seven
88 osiemdziesiąt osiem Eighty eight
89 osiemdziesiąt dziewięć Eighty nine
90 dziewięćdziesiąt Ninety
91 dziewięćdziesiąt jeden Ninety one
92 dziewięćdziesiąt dwa Ninety two
93 dziewięćdziesiąt trzy Ninety three
94 dziewięćdziesiąt cztery Ninety four
95 dziewięćdziesiąt pięć Ninety five
96 dziewięćdziesiąt sześć Ninety six
97 dziewięćdziesiąt siedem Ninety seven
98 dziewięćdziesiąt osiem Ninety eight
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Ninety nine
100 sto One hundred

Comments

Loading Comments