Liczby po angielsku

Liczby po angielsku

#polskiangielskiSound
0zeroZero
1jedenOne
2dwaTwo
3trzyThree
4czteryFour
5pięćFive
6sześćSix
7siedemSeven
8osiemEight
9dziewięćNine
10dziesięćTen
11jedenaścieEleven
12dwanaścieTwelve
13trzynaścieThirteen
14czternaścieFourteen
15piętnaścieFifteen
16szesnaścieSixteen
17siedemnaścieSeventeen
18osiemnaścieEighteen
19dziewiętnaścieNineteen
20dwadzieściaTwenty
21dwadzieścia jedenTwenty one
22dwadzieścia dwaTwenty two
23dwadzieścia trzyTwenty three
24dwadzieścia czteryTwenty four
25dwadzieścia pięćTwenty five
26dwadzieścia sześćTwenty six
27dwadzieścia siedemTwenty seven
28dwadzieścia osiemTwenty eight
29dwadzieścia dziewięćTwenty nine
30trzydzieściThirty
31trzydzieści jedenThirty one
32trzydzieści dwaThirty two
33trzydzieści trzyThirty three
34trzydzieści czteryThirty four
35trzydzieści pięćThirty five
36trzydzieści sześćThirty six
37trzydzieści siedemThirty seven
38trzydzieści osiemThirty eight
39trzydzieści dziewięćThirty nine
40czterdzieściForty
41czterdzieści jedenForty one
42czterdzieści dwaForty two
43czterdzieści trzyForty three
44czterdzieści czteryForty four
45czterdzieści pięćForty five
46czterdzieści sześćForty six
47czterdzieści siedemForty seven
48czterdzieści osiemForty eight
49czterdzieści dziewięćForty nine
50pięćdziesiątFifty
51pięćdziesiąt jedenFifty one
52pięćdziesiąt dwaFifty two
53pięćdziesiąt trzyFifty three
54pięćdziesiąt czteryFifty four
55pięćdziesiąt pięćFifty five
56pięćdziesiąt sześćFifty six
57pięćdziesiąt siedemFifty seven
58pięćdziesiąt osiemFifty eight
59pięćdziesiąt dziewięćFifty nine
60sześćdziesiątSixty
61sześćdziesiąt jedenSixty one
62sześćdziesiąt dwaSixty two
63sześćdziesiąt trzySixty three
64sześćdziesiąt czterySixty four
65sześćdziesiąt pięćSixty five
66sześćdziesiąt sześćSixty six
67sześćdziesiąt siedemSixty seven
68sześćdziesiąt osiemSixty eight
69sześćdziesiąt dziewięćSixty nine
70siedemdziesiątSeventy
71siedemdziesiąt jedenSeventy one
72siedemdziesiąt dwaSeventy two
73siedemdziesiąt trzySeventy three
74siedemdziesiąt czterySeventy four
75siedemdziesiąt pięćSeventy five
76siedemdziesiąt sześćSeventy six
77siedemdziesiąt siedemSeventy seven
78siedemdziesiąt osiemSeventy eight
79siedemdziesiąt dziewięćSeventy nine
80osiemdziesiątEighty
81osiemdziesiąt jedenEighty one
82osiemdziesiąt dwaEighty two
83osiemdziesiąt trzyEighty three
84osiemdziesiąt czteryEighty four
85osiemdziesiąt pięćEighty five
86osiemdziesiąt sześćEighty six
87osiemdziesiąt siedemEighty seven
88osiemdziesiąt osiemEighty eight
89osiemdziesiąt dziewięćEighty nine
90dziewięćdziesiątNinety
91dziewięćdziesiąt jedenNinety one
92dziewięćdziesiąt dwaNinety two
93dziewięćdziesiąt trzyNinety three
94dziewięćdziesiąt czteryNinety four
95dziewięćdziesiąt pięćNinety five
96dziewięćdziesiąt sześćNinety six
97dziewięćdziesiąt siedemNinety seven
98dziewięćdziesiąt osiemNinety eight
99dziewięćdziesiąt dziewięćNinety nine
100stoOne hundred

Comments

Loading Comments