Liczby po angielsku

Liczby po angielsku

0
Zero
zero
1
One
jeden
2
Two
dwa
3
Three
trzy
4
Four
cztery
5
Five
pięć
6
Six
sześć
7
Seven
siedem
8
Eight
osiem
9
Nine
dziewięć
10
Ten
dziesięć
11
Eleven
jedenaście
12
Twelve
dwanaście
13
Thirteen
trzynaście
14
Fourteen
czternaście
15
Fifteen
piętnaście
16
Sixteen
szesnaście
17
Seventeen
siedemnaście
18
Eighteen
osiemnaście
19
Nineteen
dziewiętnaście
20
Twenty
dwadzieścia
21
Twenty one
dwadzieścia jeden
22
Twenty two
dwadzieścia dwa
23
Twenty three
dwadzieścia trzy
24
Twenty four
dwadzieścia cztery
25
Twenty five
dwadzieścia pięć
26
Twenty six
dwadzieścia sześć
27
Twenty seven
dwadzieścia siedem
28
Twenty eight
dwadzieścia osiem
29
Twenty nine
dwadzieścia dziewięć
30
Thirty
trzydzieści
31
Thirty one
trzydzieści jeden
32
Thirty two
trzydzieści dwa
33
Thirty three
trzydzieści trzy
34
Thirty four
trzydzieści cztery
35
Thirty five
trzydzieści pięć
36
Thirty six
trzydzieści sześć
37
Thirty seven
trzydzieści siedem
38
Thirty eight
trzydzieści osiem
39
Thirty nine
trzydzieści dziewięć
40
Forty
czterdzieści
41
Forty one
czterdzieści jeden
42
Forty two
czterdzieści dwa
43
Forty three
czterdzieści trzy
44
Forty four
czterdzieści cztery
45
Forty five
czterdzieści pięć
46
Forty six
czterdzieści sześć
47
Forty seven
czterdzieści siedem
48
Forty eight
czterdzieści osiem
49
Forty nine
czterdzieści dziewięć
50
Fifty
pięćdziesiąt
51
Fifty one
pięćdziesiąt jeden
52
Fifty two
pięćdziesiąt dwa
53
Fifty three
pięćdziesiąt trzy
54
Fifty four
pięćdziesiąt cztery
55
Fifty five
pięćdziesiąt pięć
56
Fifty six
pięćdziesiąt sześć
57
Fifty seven
pięćdziesiąt siedem
58
Fifty eight
pięćdziesiąt osiem
59
Fifty nine
pięćdziesiąt dziewięć
60
Sixty
sześćdziesiąt
61
Sixty one
sześćdziesiąt jeden
62
Sixty two
sześćdziesiąt dwa
63
Sixty three
sześćdziesiąt trzy
64
Sixty four
sześćdziesiąt cztery
65
Sixty five
sześćdziesiąt pięć
66
Sixty six
sześćdziesiąt sześć
67
Sixty seven
sześćdziesiąt siedem
68
Sixty eight
sześćdziesiąt osiem
69
Sixty nine
sześćdziesiąt dziewięć
70
Seventy
siedemdziesiąt
71
Seventy one
siedemdziesiąt jeden
72
Seventy two
siedemdziesiąt dwa
73
Seventy three
siedemdziesiąt trzy
74
Seventy four
siedemdziesiąt cztery
75
Seventy five
siedemdziesiąt pięć
76
Seventy six
siedemdziesiąt sześć
77
Seventy seven
siedemdziesiąt siedem
78
Seventy eight
siedemdziesiąt osiem
79
Seventy nine
siedemdziesiąt dziewięć
80
Eighty
osiemdziesiąt
81
Eighty one
osiemdziesiąt jeden
82
Eighty two
osiemdziesiąt dwa
83
Eighty three
osiemdziesiąt trzy
84
Eighty four
osiemdziesiąt cztery
85
Eighty five
osiemdziesiąt pięć
86
Eighty six
osiemdziesiąt sześć
87
Eighty seven
osiemdziesiąt siedem
88
Eighty eight
osiemdziesiąt osiem
89
Eighty nine
osiemdziesiąt dziewięć
90
Ninety
dziewięćdziesiąt
91
Ninety one
dziewięćdziesiąt jeden
92
Ninety two
dziewięćdziesiąt dwa
93
Ninety three
dziewięćdziesiąt trzy
94
Ninety four
dziewięćdziesiąt cztery
95
Ninety five
dziewięćdziesiąt pięć
96
Ninety six
dziewięćdziesiąt sześć
97
Ninety seven
dziewięćdziesiąt siedem
98
Ninety eight
dziewięćdziesiąt osiem
99
Ninety nine
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
One hundred
sto

Comments

Loading Comments