Liczby po azerskim

Liczby po azerskim

0
Sıfır
zero
1
Bir
jeden
2
Iki
dwa
3
Üç
trzy
4
Dörd
cztery
5
Beş
pięć
6
Altı
sześć
7
Yeddi
siedem
8
Səkkiz
osiem
9
Doqquz
dziewięć
10
On
dziesięć
11
On bir
jedenaście
12
On iki
dwanaście
13
On üç
trzynaście
14
On dörd
czternaście
15
On beş
piętnaście
16
On altı
szesnaście
17
On yeddi
siedemnaście
18
On səkkiz
osiemnaście
19
On doqquz
dziewiętnaście
20
Iyirmi
dwadzieścia
21
Iyirmi bir
dwadzieścia jeden
22
İyirmi iki
dwadzieścia dwa
23
Iyirmi üç
dwadzieścia trzy
24
Iyirmi dörd
dwadzieścia cztery
25
Iyirmi beş
dwadzieścia pięć
26
Iyirmi altı
dwadzieścia sześć
27
Iyirmi yeddi
dwadzieścia siedem
28
Iyirmi səkkiz
dwadzieścia osiem
29
Iyirmi doqquz
dwadzieścia dziewięć
30
Otuz
trzydzieści
31
Otuz bir
trzydzieści jeden
32
Otuz iki
trzydzieści dwa
33
Otuz üç
trzydzieści trzy
34
Otuz dörd
trzydzieści cztery
35
Otuz beş
trzydzieści pięć
36
Otuz altı
trzydzieści sześć
37
Otuz yeddi
trzydzieści siedem
38
Otuz səkkiz
trzydzieści osiem
39
Otuz doqquz
trzydzieści dziewięć
40
Qırx
czterdzieści
41
Qırx bir
czterdzieści jeden
42
Qırx iki
czterdzieści dwa
43
Qırx üç
czterdzieści trzy
44
Qırx dörd
czterdzieści cztery
45
Qırx beş
czterdzieści pięć
46
Qırx altı
czterdzieści sześć
47
Qırx yeddi
czterdzieści siedem
48
Qırx səkkiz
czterdzieści osiem
49
Qırx doqquz
czterdzieści dziewięć
50
Əlli
pięćdziesiąt
51
Əlli bir
pięćdziesiąt jeden
52
Əlli iki
pięćdziesiąt dwa
53
Əlli üç
pięćdziesiąt trzy
54
Əlli dörd
pięćdziesiąt cztery
55
Əlli beş
pięćdziesiąt pięć
56
Əlli altı
pięćdziesiąt sześć
57
Əlli yeddi
pięćdziesiąt siedem
58
Əlli səkkiz
pięćdziesiąt osiem
59
Əlli doqquz
pięćdziesiąt dziewięć
60
Altmış
sześćdziesiąt
61
Altmış bir
sześćdziesiąt jeden
62
Sixty iki
sześćdziesiąt dwa
63
Altmış üç
sześćdziesiąt trzy
64
Altmış dörd
sześćdziesiąt cztery
65
Altmış beş
sześćdziesiąt pięć
66
Altmış altı
sześćdziesiąt sześć
67
Altmış yeddi
sześćdziesiąt siedem
68
Altmış səkkiz
sześćdziesiąt osiem
69
Sixty doqquz
sześćdziesiąt dziewięć
70
Yetmiş
siedemdziesiąt
71
Yetmiş bir
siedemdziesiąt jeden
72
Yetmiş iki
siedemdziesiąt dwa
73
Yetmiş üç
siedemdziesiąt trzy
74
Yetmiş dörd
siedemdziesiąt cztery
75
Yetmiş beş
siedemdziesiąt pięć
76
Yetmiş altı
siedemdziesiąt sześć
77
Yetmiş yeddi
siedemdziesiąt siedem
78
Yetmiş səkkiz
siedemdziesiąt osiem
79
Yetmiş doqquz
siedemdziesiąt dziewięć
80
Səksən
osiemdziesiąt
81
Səksən bir
osiemdziesiąt jeden
82
Səksən iki
osiemdziesiąt dwa
83
Səksən üç
osiemdziesiąt trzy
84
Səksən dörd
osiemdziesiąt cztery
85
Səksən beş
osiemdziesiąt pięć
86
Səksən altı
osiemdziesiąt sześć
87
Səksən yeddi
osiemdziesiąt siedem
88
Səksən səkkiz
osiemdziesiąt osiem
89
Səksən doqquz
osiemdziesiąt dziewięć
90
Doxsan
dziewięćdziesiąt
91
Doxsan bir
dziewięćdziesiąt jeden
92
Doxsan iki
dziewięćdziesiąt dwa
93
Doxsan üç
dziewięćdziesiąt trzy
94
Doxsan dörd
dziewięćdziesiąt cztery
95
Doxsan beş
dziewięćdziesiąt pięć
96
Doxsan altı
dziewięćdziesiąt sześć
97
Doxsan yeddi
dziewięćdziesiąt siedem
98
Doxsan səkkiz
dziewięćdziesiąt osiem
99
Doxsan doqquz
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
Yüz
sto

Comments

Loading Comments