Liczby po azerskim

Liczby po azerskim

# polski azerski Sound
0 zero Sıfır
1 jeden Bir
2 dwa Iki
3 trzy Üç
4 cztery Dörd
5 pięć Beş
6 sześć Altı
7 siedem Yeddi
8 osiem Səkkiz
9 dziewięć Doqquz
10 dziesięć On
11 jedenaście On bir
12 dwanaście On iki
13 trzynaście On üç
14 czternaście On dörd
15 piętnaście On beş
16 szesnaście On altı
17 siedemnaście On yeddi
18 osiemnaście On səkkiz
19 dziewiętnaście On doqquz
20 dwadzieścia Iyirmi
21 dwadzieścia jeden Iyirmi bir
22 dwadzieścia dwa İyirmi iki
23 dwadzieścia trzy Iyirmi üç
24 dwadzieścia cztery Iyirmi dörd
25 dwadzieścia pięć Iyirmi beş
26 dwadzieścia sześć Iyirmi altı
27 dwadzieścia siedem Iyirmi yeddi
28 dwadzieścia osiem Iyirmi səkkiz
29 dwadzieścia dziewięć Iyirmi doqquz
30 trzydzieści Otuz
31 trzydzieści jeden Otuz bir
32 trzydzieści dwa Otuz iki
33 trzydzieści trzy Otuz üç
34 trzydzieści cztery Otuz dörd
35 trzydzieści pięć Otuz beş
36 trzydzieści sześć Otuz altı
37 trzydzieści siedem Otuz yeddi
38 trzydzieści osiem Otuz səkkiz
39 trzydzieści dziewięć Otuz doqquz
40 czterdzieści Qırx
41 czterdzieści jeden Qırx bir
42 czterdzieści dwa Qırx iki
43 czterdzieści trzy Qırx üç
44 czterdzieści cztery Qırx dörd
45 czterdzieści pięć Qırx beş
46 czterdzieści sześć Qırx altı
47 czterdzieści siedem Qırx yeddi
48 czterdzieści osiem Qırx səkkiz
49 czterdzieści dziewięć Qırx doqquz
50 pięćdziesiąt Əlli
51 pięćdziesiąt jeden Əlli bir
52 pięćdziesiąt dwa Əlli iki
53 pięćdziesiąt trzy Əlli üç
54 pięćdziesiąt cztery Əlli dörd
55 pięćdziesiąt pięć Əlli beş
56 pięćdziesiąt sześć Əlli altı
57 pięćdziesiąt siedem Əlli yeddi
58 pięćdziesiąt osiem Əlli səkkiz
59 pięćdziesiąt dziewięć Əlli doqquz
60 sześćdziesiąt Altmış
61 sześćdziesiąt jeden Altmış bir
62 sześćdziesiąt dwa Sixty iki
63 sześćdziesiąt trzy Altmış üç
64 sześćdziesiąt cztery Altmış dörd
65 sześćdziesiąt pięć Altmış beş
66 sześćdziesiąt sześć Altmış altı
67 sześćdziesiąt siedem Altmış yeddi
68 sześćdziesiąt osiem Altmış səkkiz
69 sześćdziesiąt dziewięć Sixty doqquz
70 siedemdziesiąt Yetmiş
71 siedemdziesiąt jeden Yetmiş bir
72 siedemdziesiąt dwa Yetmiş iki
73 siedemdziesiąt trzy Yetmiş üç
74 siedemdziesiąt cztery Yetmiş dörd
75 siedemdziesiąt pięć Yetmiş beş
76 siedemdziesiąt sześć Yetmiş altı
77 siedemdziesiąt siedem Yetmiş yeddi
78 siedemdziesiąt osiem Yetmiş səkkiz
79 siedemdziesiąt dziewięć Yetmiş doqquz
80 osiemdziesiąt Səksən
81 osiemdziesiąt jeden Səksən bir
82 osiemdziesiąt dwa Səksən iki
83 osiemdziesiąt trzy Səksən üç
84 osiemdziesiąt cztery Səksən dörd
85 osiemdziesiąt pięć Səksən beş
86 osiemdziesiąt sześć Səksən altı
87 osiemdziesiąt siedem Səksən yeddi
88 osiemdziesiąt osiem Səksən səkkiz
89 osiemdziesiąt dziewięć Səksən doqquz
90 dziewięćdziesiąt Doxsan
91 dziewięćdziesiąt jeden Doxsan bir
92 dziewięćdziesiąt dwa Doxsan iki
93 dziewięćdziesiąt trzy Doxsan üç
94 dziewięćdziesiąt cztery Doxsan dörd
95 dziewięćdziesiąt pięć Doxsan beş
96 dziewięćdziesiąt sześć Doxsan altı
97 dziewięćdziesiąt siedem Doxsan yeddi
98 dziewięćdziesiąt osiem Doxsan səkkiz
99 dziewięćdziesiąt dziewięć Doxsan doqquz
100 sto Yüz

Comments

Loading Comments