Liczby po bengalski

Liczby po bengalski

# polski bengalski Sound
0 zero শূন্য
1 jeden এক
2 dwa দুই
3 trzy তিন
4 cztery চার
5 pięć পাঁচ
6 sześć ছয়
7 siedem সাত
8 osiem আট
9 dziewięć নয়
10 dziesięć দশ
11 jedenaście এগারো
12 dwanaście বারো
13 trzynaście তেরো
14 czternaście চৌদ্দ
15 piętnaście পনেরো
16 szesnaście ষোল
17 siedemnaście সতেরো
18 osiemnaście আঠারো
19 dziewiętnaście উনিশ
20 dwadzieścia বিশ
21 dwadzieścia jeden একুশ
22 dwadzieścia dwa বাইশ
23 dwadzieścia trzy তেইশ
24 dwadzieścia cztery চব্বিশ
25 dwadzieścia pięć পঁচিশ
26 dwadzieścia sześć ছাব্বিশ
27 dwadzieścia siedem সাতাশ
28 dwadzieścia osiem আটাশ
29 dwadzieścia dziewięć ঊনত্রিশ
30 trzydzieści ত্রিশ
31 trzydzieści jeden একত্রিশ
32 trzydzieści dwa বত্রিশ
33 trzydzieści trzy তেত্রিশ
34 trzydzieści cztery চৌত্রিশ
35 trzydzieści pięć পঁয়ত্রিশ
36 trzydzieści sześć ছত্রিশ
37 trzydzieści siedem সাঁইত্রিশ
38 trzydzieści osiem আটত্রিশ
39 trzydzieści dziewięć ঊনচল্লিশ
40 czterdzieści চল্লিশ
41 czterdzieści jeden একচল্লিশ
42 czterdzieści dwa বিয়াল্লিশ
43 czterdzieści trzy তেতাল্লিশ
44 czterdzieści cztery চুয়াল্লিশ
45 czterdzieści pięć পঁয়তাল্লিশ
46 czterdzieści sześć ছেচল্লিশ
47 czterdzieści siedem সাতচল্লিশ
48 czterdzieści osiem আটচল্লিশ
49 czterdzieści dziewięć ঊনপঞ্চাশ
50 pięćdziesiąt পঞ্চাশ
51 pięćdziesiąt jeden একান্ন
52 pięćdziesiąt dwa বাহান্ন
53 pięćdziesiąt trzy তিপ্পান্ন
54 pięćdziesiąt cztery চুয়ান্ন
55 pięćdziesiąt pięć পঞ্চান্ন
56 pięćdziesiąt sześć ছাপ্পান্ন
57 pięćdziesiąt siedem সাতান্ন
58 pięćdziesiąt osiem আটান্ন
59 pięćdziesiąt dziewięć ঊনষাট
60 sześćdziesiąt ষাট
61 sześćdziesiąt jeden একষট্টি
62 sześćdziesiąt dwa বাষট্টি
63 sześćdziesiąt trzy তেষট্টি
64 sześćdziesiąt cztery চৌষট্টি
65 sześćdziesiąt pięć পঁয়ষট্টি
66 sześćdziesiąt sześć ছেষট্টি
67 sześćdziesiąt siedem সাতষট্টি
68 sześćdziesiąt osiem আটষট্টি
69 sześćdziesiąt dziewięć ঊনসত্তর
70 siedemdziesiąt সত্তর
71 siedemdziesiąt jeden একাত্তর
72 siedemdziesiąt dwa বাহাত্তর
73 siedemdziesiąt trzy তিয়াত্তর
74 siedemdziesiąt cztery চুয়াত্তর
75 siedemdziesiąt pięć পঁচাত্তর
76 siedemdziesiąt sześć ছিয়াত্তর
77 siedemdziesiąt siedem সাতাত্তর
78 siedemdziesiąt osiem আটাত্তর
79 siedemdziesiąt dziewięć ঊনআশি
80 osiemdziesiąt আশি
81 osiemdziesiąt jeden একাশি
82 osiemdziesiąt dwa বিরাশি
83 osiemdziesiąt trzy তিরাশি
84 osiemdziesiąt cztery চুরাশি
85 osiemdziesiąt pięć পঁচাশি
86 osiemdziesiąt sześć ছিয়াশি
87 osiemdziesiąt siedem সাতাশি
88 osiemdziesiąt osiem আটাশি
89 osiemdziesiąt dziewięć ঊননব্বই
90 dziewięćdziesiąt নব্বই
91 dziewięćdziesiąt jeden একানব্বই
92 dziewięćdziesiąt dwa বিরানব্বই
93 dziewięćdziesiąt trzy তিরানব্বই
94 dziewięćdziesiąt cztery চুরানব্বই
95 dziewięćdziesiąt pięć পঁচানব্বই
96 dziewięćdziesiąt sześć ছিয়ানব্বই
97 dziewięćdziesiąt siedem সাতানব্বই
98 dziewięćdziesiąt osiem আটানব্বই
99 dziewięćdziesiąt dziewięć নিরানব্বই
100 sto একশত

Comments

Loading Comments