Liczby po białoruskim

Liczby po białoruskim

# polski białoruski Sound
0 zero нуль
1 jeden адзін
2 dwa два
3 trzy тры
4 cztery чатыры
5 pięć пяць
6 sześć шэсць
7 siedem сем
8 osiem восем
9 dziewięć дзевяць
10 dziesięć Дзесяць
11 jedenaście адзінаццаць
12 dwanaście дванаццаць
13 trzynaście трынаццаць
14 czternaście чатырнаццаць
15 piętnaście пятнаццаць
16 szesnaście шаснаццаць
17 siedemnaście семнаццаць
18 osiemnaście васемнаццаць
19 dziewiętnaście дзевятнаццаць
20 dwadzieścia дваццаць
21 dwadzieścia jeden дваццаць адзін
22 dwadzieścia dwa дваццаць два
23 dwadzieścia trzy дваццаць тры
24 dwadzieścia cztery дваццаць чатыры
25 dwadzieścia pięć дваццаць пяць
26 dwadzieścia sześć дваццаць шэсць
27 dwadzieścia siedem дваццаць сем
28 dwadzieścia osiem дваццаць восем
29 dwadzieścia dziewięć дваццаць дзевяць
30 trzydzieści трыццаць
31 trzydzieści jeden трыццаць адзін
32 trzydzieści dwa трыццаць два
33 trzydzieści trzy трыццаць тры
34 trzydzieści cztery трыццаць чатыры
35 trzydzieści pięć трыццаць пяць
36 trzydzieści sześć трыццаць шэсць
37 trzydzieści siedem трыццаць сем
38 trzydzieści osiem трыццаць восем
39 trzydzieści dziewięć трыццаць дзевяць
40 czterdzieści сорак
41 czterdzieści jeden сорак адзін
42 czterdzieści dwa сорак два
43 czterdzieści trzy сорак тры
44 czterdzieści cztery сорак чатыры
45 czterdzieści pięć сорак пяць
46 czterdzieści sześć сорак шэсць
47 czterdzieści siedem сорак сем
48 czterdzieści osiem сорак восем
49 czterdzieści dziewięć сорак дзевяць
50 pięćdziesiąt пяцьдзесят
51 pięćdziesiąt jeden пяцьдзесят адзін
52 pięćdziesiąt dwa пяцьдзесят два
53 pięćdziesiąt trzy пяцьдзесят тры
54 pięćdziesiąt cztery пяцьдзесят чатыры
55 pięćdziesiąt pięć пяцьдзесят пяць
56 pięćdziesiąt sześć пяцьдзесят шэсць
57 pięćdziesiąt siedem пяцьдзесят сем
58 pięćdziesiąt osiem пяцьдзесят восем
59 pięćdziesiąt dziewięć пяцьдзесят дзевяць
60 sześćdziesiąt шэсцьдзесят
61 sześćdziesiąt jeden шэсцьдзесят адзін
62 sześćdziesiąt dwa шэсцьдзесят два
63 sześćdziesiąt trzy шэсцьдзесят тры
64 sześćdziesiąt cztery шэсцьдзесят чатыры
65 sześćdziesiąt pięć шэсцьдзесят пяць
66 sześćdziesiąt sześć шэсцьдзесят шэсць
67 sześćdziesiąt siedem шэсцьдзесят сем
68 sześćdziesiąt osiem шэсцьдзесят восем
69 sześćdziesiąt dziewięć шэсцьдзесят дзевяць
70 siedemdziesiąt семдзесят
71 siedemdziesiąt jeden семдзесят адзін
72 siedemdziesiąt dwa семдзесят два
73 siedemdziesiąt trzy семдзесят тры
74 siedemdziesiąt cztery семдзесят чатыры
75 siedemdziesiąt pięć семдзесят пяць
76 siedemdziesiąt sześć семдзесят шэсць
77 siedemdziesiąt siedem семдзесят сем
78 siedemdziesiąt osiem семдзесят восем
79 siedemdziesiąt dziewięć семдзесят дзевяць
80 osiemdziesiąt восемдзесят
81 osiemdziesiąt jeden восемдзесят адзін
82 osiemdziesiąt dwa восемдзесят два
83 osiemdziesiąt trzy восемдзесят тры
84 osiemdziesiąt cztery восемдзесят чатыры
85 osiemdziesiąt pięć восемдзесят пяць
86 osiemdziesiąt sześć восемдзесят шэсць
87 osiemdziesiąt siedem восемдзесят сем
88 osiemdziesiąt osiem восемдзесят восем
89 osiemdziesiąt dziewięć восемдзесят дзевяць
90 dziewięćdziesiąt дзевяноста
91 dziewięćdziesiąt jeden дзевяноста адзін
92 dziewięćdziesiąt dwa дзевяноста два
93 dziewięćdziesiąt trzy дзевяноста тры
94 dziewięćdziesiąt cztery дзевяноста чатыры
95 dziewięćdziesiąt pięć дзевяноста пяць
96 dziewięćdziesiąt sześć дзевяноста шэсць
97 dziewięćdziesiąt siedem дзевяноста сем
98 dziewięćdziesiąt osiem дзевяноста восем
99 dziewięćdziesiąt dziewięć дзевяноста дзевяць
100 sto сто

Comments

Loading Comments