Liczby po bułgarskim

Liczby po bułgarskim

# polski bułgarski Sound
0 zero нула
1 jeden едно
2 dwa две
3 trzy три
4 cztery четири
5 pięć пет
6 sześć шест
7 siedem седем
8 osiem осем
9 dziewięć девет
10 dziesięć десет
11 jedenaście единайсет
12 dwanaście дванайсет
13 trzynaście тринайсет
14 czternaście четиринайсет
15 piętnaście петнайсет
16 szesnaście шестнайсет
17 siedemnaście седемнайсет
18 osiemnaście осемнайсет
19 dziewiętnaście деветнайсет
20 dwadzieścia двайсет
21 dwadzieścia jeden двайсет и едно
22 dwadzieścia dwa двайсет и две
23 dwadzieścia trzy двайсет и три
24 dwadzieścia cztery двайсет и четири
25 dwadzieścia pięć двайсет и пет
26 dwadzieścia sześć двайсет и шест
27 dwadzieścia siedem двайсет и седем
28 dwadzieścia osiem двайсет и осем
29 dwadzieścia dziewięć двайсет и девет
30 trzydzieści трийсет
31 trzydzieści jeden трийсет и едно
32 trzydzieści dwa трийсет и две
33 trzydzieści trzy трийсет и три
34 trzydzieści cztery трийсет и четири
35 trzydzieści pięć трийсет и пет
36 trzydzieści sześć трийсет и шест
37 trzydzieści siedem трийсет и седем
38 trzydzieści osiem трийсет и осем
39 trzydzieści dziewięć трийсет и девет
40 czterdzieści четирийсет
41 czterdzieści jeden четирийсет и едно
42 czterdzieści dwa четирийсет и две
43 czterdzieści trzy четирийсет и три
44 czterdzieści cztery четирийсет и четири
45 czterdzieści pięć четирийсет и пет
46 czterdzieści sześć четирийсет и шест
47 czterdzieści siedem четирийсет и седем
48 czterdzieści osiem четирийсет и осем
49 czterdzieści dziewięć четирийсет и девет
50 pięćdziesiąt петдесет
51 pięćdziesiąt jeden петдесет и едно
52 pięćdziesiąt dwa петдесет и две
53 pięćdziesiąt trzy петдесет и три
54 pięćdziesiąt cztery петдесет и четири
55 pięćdziesiąt pięć петдесет и пет
56 pięćdziesiąt sześć петдесет и шест
57 pięćdziesiąt siedem петдесет и седем
58 pięćdziesiąt osiem петдесет и осем
59 pięćdziesiąt dziewięć петдесет и девет
60 sześćdziesiąt шейсет
61 sześćdziesiąt jeden шейсет и едно
62 sześćdziesiąt dwa шейсет и две
63 sześćdziesiąt trzy шейсет и три
64 sześćdziesiąt cztery шейсет и четири
65 sześćdziesiąt pięć шейсет и пет
66 sześćdziesiąt sześć шейсет и шест
67 sześćdziesiąt siedem шейсет и седем
68 sześćdziesiąt osiem шейсет и осем
69 sześćdziesiąt dziewięć шейсет и девет
70 siedemdziesiąt седемдесет
71 siedemdziesiąt jeden седемдесет и едно
72 siedemdziesiąt dwa седемдесет и две
73 siedemdziesiąt trzy седемдесет и три
74 siedemdziesiąt cztery седемдесет и четири
75 siedemdziesiąt pięć седемдесет и пет
76 siedemdziesiąt sześć седемдесет и шест
77 siedemdziesiąt siedem седемдесет и седем
78 siedemdziesiąt osiem седемдесет и осем
79 siedemdziesiąt dziewięć седемдесет и девет
80 osiemdziesiąt осемдесет
81 osiemdziesiąt jeden осемдесет и едно
82 osiemdziesiąt dwa осемдесет и две
83 osiemdziesiąt trzy осемдесет и три
84 osiemdziesiąt cztery осемдесет и четири
85 osiemdziesiąt pięć осемдесет и пет
86 osiemdziesiąt sześć осемдесет и шест
87 osiemdziesiąt siedem осемдесет и седем
88 osiemdziesiąt osiem осемдесет и осем
89 osiemdziesiąt dziewięć осемдесет и девет
90 dziewięćdziesiąt деветдесет
91 dziewięćdziesiąt jeden деветдесет и едно
92 dziewięćdziesiąt dwa деветдесет и две
93 dziewięćdziesiąt trzy деветдесет и три
94 dziewięćdziesiąt cztery деветдесет и четири
95 dziewięćdziesiąt pięć деветдесет и пет
96 dziewięćdziesiąt sześć деветдесет и шест
97 dziewięćdziesiąt siedem деветдесет и седем
98 dziewięćdziesiąt osiem деветдесет и осем
99 dziewięćdziesiąt dziewięć деветдесет и девет
100 sto сто

Comments

Loading Comments