Liczby po chorwackim

Liczby po chorwackim

# polski chorwacki Sound
0 zero nula
1 jeden jedan
2 dwa dva
3 trzy tri
4 cztery četiri
5 pięć pet
6 sześć šest
7 siedem sedam
8 osiem osam
9 dziewięć devet
10 dziesięć deset
11 jedenaście jedanaest
12 dwanaście dvanaest
13 trzynaście trinaest
14 czternaście četrnaest
15 piętnaście petnaest
16 szesnaście šesnaest
17 siedemnaście sedamnaest
18 osiemnaście osamnaest
19 dziewiętnaście devetnaest
20 dwadzieścia dvadeset
21 dwadzieścia jeden dvadeset i jedan
22 dwadzieścia dwa dvadeset i dva
23 dwadzieścia trzy dvadeset i tri
24 dwadzieścia cztery dvadeset i četiri
25 dwadzieścia pięć dvadeset i pet
26 dwadzieścia sześć dvadeset i šest
27 dwadzieścia siedem dvadeset i sedam
28 dwadzieścia osiem dvadeset i osam
29 dwadzieścia dziewięć dvadeset i devet
30 trzydzieści trideset
31 trzydzieści jeden trideset i jedan
32 trzydzieści dwa trideset i dva
33 trzydzieści trzy trideset i tri
34 trzydzieści cztery trideset i četiri
35 trzydzieści pięć trideset i pet
36 trzydzieści sześć trideset i šest
37 trzydzieści siedem trideset i sedam
38 trzydzieści osiem trideset i osam
39 trzydzieści dziewięć trideset i devet
40 czterdzieści četrdeset
41 czterdzieści jeden četrdeset i jedan
42 czterdzieści dwa četrdeset i dva
43 czterdzieści trzy četrdeset i tri
44 czterdzieści cztery četrdeset i četiri
45 czterdzieści pięć četrdeset i pet
46 czterdzieści sześć četrdeset i šest
47 czterdzieści siedem četrdeset i sedam
48 czterdzieści osiem četrdeset osam
49 czterdzieści dziewięć četrdeset i devet
50 pięćdziesiąt pedeset
51 pięćdziesiąt jeden pedeset i jedan
52 pięćdziesiąt dwa pedeset i dva
53 pięćdziesiąt trzy pedeset i tri
54 pięćdziesiąt cztery pedeset i četiri
55 pięćdziesiąt pięć pedeset i pet
56 pięćdziesiąt sześć pedeset i šest
57 pięćdziesiąt siedem pedeset i sedam
58 pięćdziesiąt osiem pedeset i osam
59 pięćdziesiąt dziewięć pedeset i devet
60 sześćdziesiąt šezdeset
61 sześćdziesiąt jeden šezdeset i jedan
62 sześćdziesiąt dwa šezdeset i dva
63 sześćdziesiąt trzy šezdeset i tri
64 sześćdziesiąt cztery šezdeset i četiri
65 sześćdziesiąt pięć šezdeset i pet
66 sześćdziesiąt sześć šezdeset i šest
67 sześćdziesiąt siedem šezdeset i sedam
68 sześćdziesiąt osiem šezdeset i osam
69 sześćdziesiąt dziewięć šezdeset i devet
70 siedemdziesiąt sedamdeset
71 siedemdziesiąt jeden sedamdeset i jedan
72 siedemdziesiąt dwa sedamdeset i dva
73 siedemdziesiąt trzy sedamdeset i tri
74 siedemdziesiąt cztery sedamdeset i četiri
75 siedemdziesiąt pięć sedamdeset i pet
76 siedemdziesiąt sześć sedamdeset i šest
77 siedemdziesiąt siedem sedamdeset i sedam
78 siedemdziesiąt osiem sedamdeset i osam
79 siedemdziesiąt dziewięć sedamdeset i devet
80 osiemdziesiąt osamdeset
81 osiemdziesiąt jeden osamdeset i jedan
82 osiemdziesiąt dwa osamdeset i dva
83 osiemdziesiąt trzy osamdeset i tri
84 osiemdziesiąt cztery osamdeset i četiri
85 osiemdziesiąt pięć osamdeset i pet
86 osiemdziesiąt sześć osamdeset i šest
87 osiemdziesiąt siedem osamdeset i sedam
88 osiemdziesiąt osiem osamdeset i osam
89 osiemdziesiąt dziewięć osamdeset i devet
90 dziewięćdziesiąt devedeset
91 dziewięćdziesiąt jeden devedeset i jedan
92 dziewięćdziesiąt dwa devedeset i dva
93 dziewięćdziesiąt trzy devedeset i tri
94 dziewięćdziesiąt cztery devedeset i četiri
95 dziewięćdziesiąt pięć devedeset i pet
96 dziewięćdziesiąt sześć devedeset i šest
97 dziewięćdziesiąt siedem devedeset i sedam
98 dziewięćdziesiąt osiem devedeset i osam
99 dziewięćdziesiąt dziewięć devedeset i devet
100 sto sto

Comments

Loading Comments