Liczby po czeskim

Liczby po czeskim

# polski czeski Sound
0 zero nula
1 jeden jedna
2 dwa dvě
3 trzy tři
4 cztery čtyři
5 pięć pět
6 sześć šest
7 siedem sedm
8 osiem osm
9 dziewięć devět
10 dziesięć deset
11 jedenaście jedenáct
12 dwanaście dvanáct
13 trzynaście třináct
14 czternaście čtrnáct
15 piętnaście patnáct
16 szesnaście šestnáct
17 siedemnaście sedmnáct
18 osiemnaście osmnáct
19 dziewiętnaście devatenáct
20 dwadzieścia dvacet
21 dwadzieścia jeden dvacet jedna
22 dwadzieścia dwa dvacet dva
23 dwadzieścia trzy dvacet tři
24 dwadzieścia cztery dvacet čtyři
25 dwadzieścia pięć dvacet pět
26 dwadzieścia sześć dvacet šest
27 dwadzieścia siedem dvacet sedm
28 dwadzieścia osiem dvacet osm
29 dwadzieścia dziewięć dvacet devět
30 trzydzieści třicet
31 trzydzieści jeden třicet jedna
32 trzydzieści dwa třicet dva
33 trzydzieści trzy třicet tři
34 trzydzieści cztery třicet čtyři
35 trzydzieści pięć třicet pět
36 trzydzieści sześć třicet šest
37 trzydzieści siedem třicet sedm
38 trzydzieści osiem třicet osm
39 trzydzieści dziewięć třicet devět
40 czterdzieści čtyřicet
41 czterdzieści jeden čtyřicet jedna
42 czterdzieści dwa čtyřicet dva
43 czterdzieści trzy čtyřicet tři
44 czterdzieści cztery čtyřicet čtyři
45 czterdzieści pięć čtyřicet pět
46 czterdzieści sześć čtyřicet šest
47 czterdzieści siedem čtyřicet sedm
48 czterdzieści osiem čtyřicet osm
49 czterdzieści dziewięć čtyřicet devět
50 pięćdziesiąt padesát
51 pięćdziesiąt jeden padesát jedna
52 pięćdziesiąt dwa padesát dva
53 pięćdziesiąt trzy padesát tři
54 pięćdziesiąt cztery padesát čtyři
55 pięćdziesiąt pięć padesát pět
56 pięćdziesiąt sześć padesát šest
57 pięćdziesiąt siedem padesát sedm
58 pięćdziesiąt osiem padesát osm
59 pięćdziesiąt dziewięć padesát devět
60 sześćdziesiąt šedesát
61 sześćdziesiąt jeden šedesát jedna
62 sześćdziesiąt dwa šedesát dva
63 sześćdziesiąt trzy šedesát tři
64 sześćdziesiąt cztery šedesát čtyři
65 sześćdziesiąt pięć šedesát pět
66 sześćdziesiąt sześć šedesát šest
67 sześćdziesiąt siedem šedesát sedm
68 sześćdziesiąt osiem šedesát osm
69 sześćdziesiąt dziewięć šedesát devět
70 siedemdziesiąt sedmdesát
71 siedemdziesiąt jeden sedmdesát jedna
72 siedemdziesiąt dwa sedmdesát dva
73 siedemdziesiąt trzy sedmdesát tři
74 siedemdziesiąt cztery sedmdesát čtyři
75 siedemdziesiąt pięć sedmdesát pět
76 siedemdziesiąt sześć sedmdesát šest
77 siedemdziesiąt siedem sedmdesát sedm
78 siedemdziesiąt osiem sedmdesát osm
79 siedemdziesiąt dziewięć sedmdesát devět
80 osiemdziesiąt osmdesát
81 osiemdziesiąt jeden osmdesát jedna
82 osiemdziesiąt dwa osmdesát dva
83 osiemdziesiąt trzy osmdesát tři
84 osiemdziesiąt cztery osmdesát čtyři
85 osiemdziesiąt pięć osmdesát pět
86 osiemdziesiąt sześć osmdesát šest
87 osiemdziesiąt siedem osmdesát sedm
88 osiemdziesiąt osiem osmdesát osm
89 osiemdziesiąt dziewięć osmdesát devět
90 dziewięćdziesiąt devadesát
91 dziewięćdziesiąt jeden devadesát jedna
92 dziewięćdziesiąt dwa devadesát dva
93 dziewięćdziesiąt trzy devadesát tři
94 dziewięćdziesiąt cztery devadesát čtyři
95 dziewięćdziesiąt pięć devadesát pět
96 dziewięćdziesiąt sześć devadesát šest
97 dziewięćdziesiąt siedem devadesát sedm
98 dziewięćdziesiąt osiem devadesát osm
99 dziewięćdziesiąt dziewięć devadesát devět
100 sto sto

Comments

Loading Comments