Liczby po duńskim

Liczby po duńskim

0
nul
zero
1
et
jeden
2
to
dwa
3
tre
trzy
4
fire
cztery
5
fem
pięć
6
seks
sześć
7
syv
siedem
8
otte
osiem
9
ni
dziewięć
10
ti
dziesięć
11
elleve
jedenaście
12
tolv
dwanaście
13
tretten
trzynaście
14
fjorten
czternaście
15
femten
piętnaście
16
seksten
szesnaście
17
sytten
siedemnaście
18
atten
osiemnaście
19
nitten
dziewiętnaście
20
tyve
dwadzieścia
21
enogtyve
dwadzieścia jeden
22
toogtyve
dwadzieścia dwa
23
treogtyve
dwadzieścia trzy
24
fireogtyve
dwadzieścia cztery
25
femogtyve
dwadzieścia pięć
26
seksogtyve
dwadzieścia sześć
27
syvogtyve
dwadzieścia siedem
28
otteogtyve
dwadzieścia osiem
29
niogtyve
dwadzieścia dziewięć
30
tredive
trzydzieści
31
enogtredive
trzydzieści jeden
32
toogtredive
trzydzieści dwa
33
treogtredive
trzydzieści trzy
34
fireogtredive
trzydzieści cztery
35
femogtredive
trzydzieści pięć
36
seksogtredive
trzydzieści sześć
37
syvogtredive
trzydzieści siedem
38
otteogtredive
trzydzieści osiem
39
niogtredive
trzydzieści dziewięć
40
fyrre
czterdzieści
41
enogfyrre
czterdzieści jeden
42
toogfyrre
czterdzieści dwa
43
treogfyrre
czterdzieści trzy
44
fireogfyrre
czterdzieści cztery
45
femogfyrre
czterdzieści pięć
46
seksogfyrre
czterdzieści sześć
47
syvogfyrre
czterdzieści siedem
48
otteogfyrre
czterdzieści osiem
49
niogfyrre
czterdzieści dziewięć
50
halvtreds
pięćdziesiąt
51
enoghalvtreds
pięćdziesiąt jeden
52
tooghalvtreds
pięćdziesiąt dwa
53
treoghalvtreds
pięćdziesiąt trzy
54
fireoghalvtreds
pięćdziesiąt cztery
55
femoghalvtreds
pięćdziesiąt pięć
56
seksoghalvtreds
pięćdziesiąt sześć
57
syvoghalvtreds
pięćdziesiąt siedem
58
otteoghalvtreds
pięćdziesiąt osiem
59
nioghalvtreds
pięćdziesiąt dziewięć
60
tres
sześćdziesiąt
61
enogtres
sześćdziesiąt jeden
62
toogtres
sześćdziesiąt dwa
63
treogtres
sześćdziesiąt trzy
64
fireogtres
sześćdziesiąt cztery
65
femogtres
sześćdziesiąt pięć
66
seksogtres
sześćdziesiąt sześć
67
syvogtres
sześćdziesiąt siedem
68
otteogtres
sześćdziesiąt osiem
69
niogtres
sześćdziesiąt dziewięć
70
halvfjerds
siedemdziesiąt
71
enoghalvfjerds
siedemdziesiąt jeden
72
tooghalvfjerds
siedemdziesiąt dwa
73
treoghalvfjerds
siedemdziesiąt trzy
74
fireoghalvfjerds
siedemdziesiąt cztery
75
femoghalvfjerds
siedemdziesiąt pięć
76
seksoghalvfjerds
siedemdziesiąt sześć
77
syvoghalvfjerds
siedemdziesiąt siedem
78
otteoghalvfjerds
siedemdziesiąt osiem
79
nioghalvfjerds
siedemdziesiąt dziewięć
80
firs
osiemdziesiąt
81
enogfirs
osiemdziesiąt jeden
82
toogfirs
osiemdziesiąt dwa
83
treogfirs
osiemdziesiąt trzy
84
fireogfirs
osiemdziesiąt cztery
85
femogfirs
osiemdziesiąt pięć
86
seksogfirs
osiemdziesiąt sześć
87
syvogfirs
osiemdziesiąt siedem
88
otteogfirs
osiemdziesiąt osiem
89
niogfirs
osiemdziesiąt dziewięć
90
halvfems
dziewięćdziesiąt
91
enoghalvfems
dziewięćdziesiąt jeden
92
tooghalvfems
dziewięćdziesiąt dwa
93
treoghalvfems
dziewięćdziesiąt trzy
94
fireoghalvfems
dziewięćdziesiąt cztery
95
femoghalvfems
dziewięćdziesiąt pięć
96
seksoghalvfems
dziewięćdziesiąt sześć
97
syvoghalvfems
dziewięćdziesiąt siedem
98
otteoghalvfems
dziewięćdziesiąt osiem
99
nioghalvfems
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
hundrede
sto

Comments

Loading Comments