Liczby po duńskim

Liczby po duńskim

# polski duński Sound
0 zero nul
1 jeden et
2 dwa to
3 trzy tre
4 cztery fire
5 pięć fem
6 sześć seks
7 siedem syv
8 osiem otte
9 dziewięć ni
10 dziesięć ti
11 jedenaście elleve
12 dwanaście tolv
13 trzynaście tretten
14 czternaście fjorten
15 piętnaście femten
16 szesnaście seksten
17 siedemnaście sytten
18 osiemnaście atten
19 dziewiętnaście nitten
20 dwadzieścia tyve
21 dwadzieścia jeden enogtyve
22 dwadzieścia dwa toogtyve
23 dwadzieścia trzy treogtyve
24 dwadzieścia cztery fireogtyve
25 dwadzieścia pięć femogtyve
26 dwadzieścia sześć seksogtyve
27 dwadzieścia siedem syvogtyve
28 dwadzieścia osiem otteogtyve
29 dwadzieścia dziewięć niogtyve
30 trzydzieści tredive
31 trzydzieści jeden enogtredive
32 trzydzieści dwa toogtredive
33 trzydzieści trzy treogtredive
34 trzydzieści cztery fireogtredive
35 trzydzieści pięć femogtredive
36 trzydzieści sześć seksogtredive
37 trzydzieści siedem syvogtredive
38 trzydzieści osiem otteogtredive
39 trzydzieści dziewięć niogtredive
40 czterdzieści fyrre
41 czterdzieści jeden enogfyrre
42 czterdzieści dwa toogfyrre
43 czterdzieści trzy treogfyrre
44 czterdzieści cztery fireogfyrre
45 czterdzieści pięć femogfyrre
46 czterdzieści sześć seksogfyrre
47 czterdzieści siedem syvogfyrre
48 czterdzieści osiem otteogfyrre
49 czterdzieści dziewięć niogfyrre
50 pięćdziesiąt halvtreds
51 pięćdziesiąt jeden enoghalvtreds
52 pięćdziesiąt dwa tooghalvtreds
53 pięćdziesiąt trzy treoghalvtreds
54 pięćdziesiąt cztery fireoghalvtreds
55 pięćdziesiąt pięć femoghalvtreds
56 pięćdziesiąt sześć seksoghalvtreds
57 pięćdziesiąt siedem syvoghalvtreds
58 pięćdziesiąt osiem otteoghalvtreds
59 pięćdziesiąt dziewięć nioghalvtreds
60 sześćdziesiąt tres
61 sześćdziesiąt jeden enogtres
62 sześćdziesiąt dwa toogtres
63 sześćdziesiąt trzy treogtres
64 sześćdziesiąt cztery fireogtres
65 sześćdziesiąt pięć femogtres
66 sześćdziesiąt sześć seksogtres
67 sześćdziesiąt siedem syvogtres
68 sześćdziesiąt osiem otteogtres
69 sześćdziesiąt dziewięć niogtres
70 siedemdziesiąt halvfjerds
71 siedemdziesiąt jeden enoghalvfjerds
72 siedemdziesiąt dwa tooghalvfjerds
73 siedemdziesiąt trzy treoghalvfjerds
74 siedemdziesiąt cztery fireoghalvfjerds
75 siedemdziesiąt pięć femoghalvfjerds
76 siedemdziesiąt sześć seksoghalvfjerds
77 siedemdziesiąt siedem syvoghalvfjerds
78 siedemdziesiąt osiem otteoghalvfjerds
79 siedemdziesiąt dziewięć nioghalvfjerds
80 osiemdziesiąt firs
81 osiemdziesiąt jeden enogfirs
82 osiemdziesiąt dwa toogfirs
83 osiemdziesiąt trzy treogfirs
84 osiemdziesiąt cztery fireogfirs
85 osiemdziesiąt pięć femogfirs
86 osiemdziesiąt sześć seksogfirs
87 osiemdziesiąt siedem syvogfirs
88 osiemdziesiąt osiem otteogfirs
89 osiemdziesiąt dziewięć niogfirs
90 dziewięćdziesiąt halvfems
91 dziewięćdziesiąt jeden enoghalvfems
92 dziewięćdziesiąt dwa tooghalvfems
93 dziewięćdziesiąt trzy treoghalvfems
94 dziewięćdziesiąt cztery fireoghalvfems
95 dziewięćdziesiąt pięć femoghalvfems
96 dziewięćdziesiąt sześć seksoghalvfems
97 dziewięćdziesiąt siedem syvoghalvfems
98 dziewięćdziesiąt osiem otteoghalvfems
99 dziewięćdziesiąt dziewięć nioghalvfems
100 sto hundrede

Comments

Loading Comments