Liczby po estońskim

Liczby po estońskim

# polski estoński Sound
1 jeden üks
2 dwa kaks
3 trzy kolm
4 cztery neli
5 pięć viis
6 sześć kuus
7 siedem seitse
8 osiem kaheksa
9 dziewięć üheksa
10 dziesięć kümme
11 jedenaście üksteist
12 dwanaście kaksteist
13 trzynaście kolmteist
14 czternaście neliteist
15 piętnaście viisteist
16 szesnaście kuusteist
17 siedemnaście seitseteist
18 osiemnaście kaheksateist
19 dziewiętnaście üheksateist
20 dwadzieścia kakskümmend
21 dwadzieścia jeden kakskümmend üks
22 dwadzieścia dwa kakskümmend kaks
23 dwadzieścia trzy kakskümmend kolm
24 dwadzieścia cztery kakskümmend neli
25 dwadzieścia pięć kakskümmend viis
26 dwadzieścia sześć kakskümmend kuus
27 dwadzieścia siedem kakskümmend seitse
28 dwadzieścia osiem kakskümmend kaheksa
29 dwadzieścia dziewięć kakskümmend üheksa
30 trzydzieści kolmkümmend
31 trzydzieści jeden kolmkümmend üks
32 trzydzieści dwa kolmkümmend kaks
33 trzydzieści trzy kolmkümmend kolm
34 trzydzieści cztery kolmkümmend neli
35 trzydzieści pięć kolmkümmend viis
36 trzydzieści sześć kolmkümmend kuus
37 trzydzieści siedem kolmkümmend seitse
38 trzydzieści osiem kolmkümmend kaheksa
39 trzydzieści dziewięć kolmkümmend üheksa
40 czterdzieści nelikümmend
41 czterdzieści jeden nelikümmend üks
42 czterdzieści dwa nelikümmend kaks
43 czterdzieści trzy nelikümmend kolm
44 czterdzieści cztery nelikümmend neli
45 czterdzieści pięć nelikümmend viis
46 czterdzieści sześć nelikümmend kuus
47 czterdzieści siedem nelikümmend seitse
48 czterdzieści osiem nelikümmend kaheksa
49 czterdzieści dziewięć nelikümmend üheksa
50 pięćdziesiąt viiskümmend
51 pięćdziesiąt jeden viiskümmend üks
52 pięćdziesiąt dwa viiskümmend kaks
53 pięćdziesiąt trzy viiskümmend kolm
54 pięćdziesiąt cztery viiskümmend neli
55 pięćdziesiąt pięć viiskümmend viis
56 pięćdziesiąt sześć viiskümmend kuus
57 pięćdziesiąt siedem viiskümmend seitse
58 pięćdziesiąt osiem viiskümmend kaheksa
59 pięćdziesiąt dziewięć viiskümmend üheksa
60 sześćdziesiąt kuuskümmend
61 sześćdziesiąt jeden kuuskümmend üks
62 sześćdziesiąt dwa kuuskümmend kaks
63 sześćdziesiąt trzy kuuskümmend kolm
64 sześćdziesiąt cztery kuuskümmend neli
65 sześćdziesiąt pięć kuuskümmend viis
66 sześćdziesiąt sześć kuuskümmend kuus
67 sześćdziesiąt siedem kuuskümmend seitse
68 sześćdziesiąt osiem kuuskümmend kaheksa
69 sześćdziesiąt dziewięć kuuskümmend üheksa
70 siedemdziesiąt seitsekümmend
71 siedemdziesiąt jeden seitsekümmend üks
72 siedemdziesiąt dwa seitsekümmend kaks
73 siedemdziesiąt trzy seitsekümmend kolm
74 siedemdziesiąt cztery seitsekümmend neli
75 siedemdziesiąt pięć seitsekümmend viis
76 siedemdziesiąt sześć seitsekümmend kuus
77 siedemdziesiąt siedem seitsekümmend seitse
78 siedemdziesiąt osiem seitsekümmend kaheksa
79 siedemdziesiąt dziewięć seitsekümmend üheksa
80 osiemdziesiąt kaheksakümmend
81 osiemdziesiąt jeden kaheksakümmend üks
82 osiemdziesiąt dwa kaheksakümmend kaks
83 osiemdziesiąt trzy kaheksakümmend kolm
84 osiemdziesiąt cztery kaheksakümmend neli
85 osiemdziesiąt pięć kaheksakümmend viis
86 osiemdziesiąt sześć kaheksakümmend kuus
87 osiemdziesiąt siedem kaheksakümmend seitse
88 osiemdziesiąt osiem kaheksakümmend kaheksa
89 osiemdziesiąt dziewięć kaheksakümmend üheksa
90 dziewięćdziesiąt üheksakümmend
91 dziewięćdziesiąt jeden üheksakümmend üks
92 dziewięćdziesiąt dwa üheksakümmend kaks
93 dziewięćdziesiąt trzy üheksakümmend kolm
94 dziewięćdziesiąt cztery üheksakümmend neli
95 dziewięćdziesiąt pięć üheksakümmend viis
96 dziewięćdziesiąt sześć üheksakümmend kuus
97 dziewięćdziesiąt siedem üheksakümmend seitse
98 dziewięćdziesiąt osiem üheksakümmend kaheksa
99 dziewięćdziesiąt dziewięć üheksakümmend üheksa
100 sto sada
0 zero null

Comments

Loading Comments