Liczby po filipińskim

Liczby po filipińskim

0
sero
zero
1
isa
jeden
2
dalawa
dwa
3
tatlo
trzy
4
apat
cztery
5
lima
pięć
6
anim
sześć
7
pito
siedem
8
walo
osiem
9
siyam
dziewięć
10
sampu
dziesięć
11
labingisa
jedenaście
12
labingdalawa
dwanaście
13
labingtatlo
trzynaście
14
labingapat
czternaście
15
labinglima
piętnaście
16
labinganim
szesnaście
17
labingpito
siedemnaście
18
labingwalo
osiemnaście
19
labingsiyam
dziewiętnaście
20
dalawampu
dwadzieścia
21
dalawampu't isa
dwadzieścia jeden
22
dalawampu't dalawa
dwadzieścia dwa
23
dalawampu't tatlo
dwadzieścia trzy
24
dalawampu't apat
dwadzieścia cztery
25
dalawampu't lima
dwadzieścia pięć
26
dalawampu't anim
dwadzieścia sześć
27
dalawampu't pito
dwadzieścia siedem
28
dalawampu't walo
dwadzieścia osiem
29
dalawampu't siyam
dwadzieścia dziewięć
30
tatlompu
trzydzieści
31
tatlompu't isa
trzydzieści jeden
32
tatlompu't dalawa
trzydzieści dwa
33
tatlompu't tatlo
trzydzieści trzy
34
tatlompu't apat
trzydzieści cztery
35
tatlompu't lima
trzydzieści pięć
36
tatlompu't anim
trzydzieści sześć
37
tatlompu't pito
trzydzieści siedem
38
tatlompu't walo
trzydzieści osiem
39
tatlompu't siyam
trzydzieści dziewięć
40
apatnapo
czterdzieści
41
apatnapo't isa
czterdzieści jeden
42
apatnapo't dalawa
czterdzieści dwa
43
apatnapo't tatlo
czterdzieści trzy
44
apatnapo't apat
czterdzieści cztery
45
apatnapo't lima
czterdzieści pięć
46
apatnapo't anim
czterdzieści sześć
47
apatnapo't pito
czterdzieści siedem
48
apatnapo't walo
czterdzieści osiem
49
apatnapo't siyam
czterdzieści dziewięć
50
limampo
pięćdziesiąt
51
limampu't isa
pięćdziesiąt jeden
52
limampu't dalawa
pięćdziesiąt dwa
53
limampu't tatlo
pięćdziesiąt trzy
54
limampu't apat
pięćdziesiąt cztery
55
limampu't lima
pięćdziesiąt pięć
56
limampu't anim
pięćdziesiąt sześć
57
limampu't pito
pięćdziesiąt siedem
58
limampu't walo
pięćdziesiąt osiem
59
limampu't siyam
pięćdziesiąt dziewięć
60
animnapo
sześćdziesiąt
61
animnapu't isa
sześćdziesiąt jeden
62
animnapu't dalawa
sześćdziesiąt dwa
63
animnapu't tatlo
sześćdziesiąt trzy
64
animnapu't apat
sześćdziesiąt cztery
65
animnapu't lima
sześćdziesiąt pięć
66
animnapu't anim
sześćdziesiąt sześć
67
animnapu't pito
sześćdziesiąt siedem
68
animnapu't walo
sześćdziesiąt osiem
69
animnapu't siyam
sześćdziesiąt dziewięć
70
pitumpo
siedemdziesiąt
71
pitumpo't isa
siedemdziesiąt jeden
72
pitumpo't dalawa
siedemdziesiąt dwa
73
pitumpo't tatlo
siedemdziesiąt trzy
74
pitumpo't apat
siedemdziesiąt cztery
75
pitumpo't lima
siedemdziesiąt pięć
76
pitumpo't anim
siedemdziesiąt sześć
77
pitumpo't pito
siedemdziesiąt siedem
78
pitumpo't walo
siedemdziesiąt osiem
79
pitumpo't siyam
siedemdziesiąt dziewięć
80
walompu
osiemdziesiąt
81
walopmu't isa
osiemdziesiąt jeden
82
walopmu't dalawa
osiemdziesiąt dwa
83
walopmu't tatlo
osiemdziesiąt trzy
84
walopmu't apat
osiemdziesiąt cztery
85
walopmu't lima
osiemdziesiąt pięć
86
walopmu't anim
osiemdziesiąt sześć
87
walopmu't pito
osiemdziesiąt siedem
88
walopmu't walo
osiemdziesiąt osiem
89
walopmu't siyam
osiemdziesiąt dziewięć
90
siyamnapu
dziewięćdziesiąt
91
siyamnapu't isa
dziewięćdziesiąt jeden
92
siyamnapu't dalawa
dziewięćdziesiąt dwa
93
siyamnapu't tatlo
dziewięćdziesiąt trzy
94
siyamnapu't apat
dziewięćdziesiąt cztery
95
siyamnapu't lima
dziewięćdziesiąt pięć
96
siyamnapu't anim
dziewięćdziesiąt sześć
97
siyamnapu't pito
dziewięćdziesiąt siedem
98
siyamnapu't walo
dziewięćdziesiąt osiem
99
siyamnapu't siyam
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
isangdaan
sto

Comments

Loading Comments