Liczby po filipińskim

Liczby po filipińskim

# polski filipiński Sound
0 zero sero
1 jeden isa
2 dwa dalawa
3 trzy tatlo
4 cztery apat
5 pięć lima
6 sześć anim
7 siedem pito
8 osiem walo
9 dziewięć siyam
10 dziesięć sampu
11 jedenaście labingisa
12 dwanaście labingdalawa
13 trzynaście labingtatlo
14 czternaście labingapat
15 piętnaście labinglima
16 szesnaście labinganim
17 siedemnaście labingpito
18 osiemnaście labingwalo
19 dziewiętnaście labingsiyam
20 dwadzieścia dalawampu
21 dwadzieścia jeden dalawampu't isa
22 dwadzieścia dwa dalawampu't dalawa
23 dwadzieścia trzy dalawampu't tatlo
24 dwadzieścia cztery dalawampu't apat
25 dwadzieścia pięć dalawampu't lima
26 dwadzieścia sześć dalawampu't anim
27 dwadzieścia siedem dalawampu't pito
28 dwadzieścia osiem dalawampu't walo
29 dwadzieścia dziewięć dalawampu't siyam
30 trzydzieści tatlompu
31 trzydzieści jeden tatlompu't isa
32 trzydzieści dwa tatlompu't dalawa
33 trzydzieści trzy tatlompu't tatlo
34 trzydzieści cztery tatlompu't apat
35 trzydzieści pięć tatlompu't lima
36 trzydzieści sześć tatlompu't anim
37 trzydzieści siedem tatlompu't pito
38 trzydzieści osiem tatlompu't walo
39 trzydzieści dziewięć tatlompu't siyam
40 czterdzieści apatnapo
41 czterdzieści jeden apatnapo't isa
42 czterdzieści dwa apatnapo't dalawa
43 czterdzieści trzy apatnapo't tatlo
44 czterdzieści cztery apatnapo't apat
45 czterdzieści pięć apatnapo't lima
46 czterdzieści sześć apatnapo't anim
47 czterdzieści siedem apatnapo't pito
48 czterdzieści osiem apatnapo't walo
49 czterdzieści dziewięć apatnapo't siyam
50 pięćdziesiąt limampo
51 pięćdziesiąt jeden limampu't isa
52 pięćdziesiąt dwa limampu't dalawa
53 pięćdziesiąt trzy limampu't tatlo
54 pięćdziesiąt cztery limampu't apat
55 pięćdziesiąt pięć limampu't lima
56 pięćdziesiąt sześć limampu't anim
57 pięćdziesiąt siedem limampu't pito
58 pięćdziesiąt osiem limampu't walo
59 pięćdziesiąt dziewięć limampu't siyam
60 sześćdziesiąt animnapo
61 sześćdziesiąt jeden animnapu't isa
62 sześćdziesiąt dwa animnapu't dalawa
63 sześćdziesiąt trzy animnapu't tatlo
64 sześćdziesiąt cztery animnapu't apat
65 sześćdziesiąt pięć animnapu't lima
66 sześćdziesiąt sześć animnapu't anim
67 sześćdziesiąt siedem animnapu't pito
68 sześćdziesiąt osiem animnapu't walo
69 sześćdziesiąt dziewięć animnapu't siyam
70 siedemdziesiąt pitumpo
71 siedemdziesiąt jeden pitumpo't isa
72 siedemdziesiąt dwa pitumpo't dalawa
73 siedemdziesiąt trzy pitumpo't tatlo
74 siedemdziesiąt cztery pitumpo't apat
75 siedemdziesiąt pięć pitumpo't lima
76 siedemdziesiąt sześć pitumpo't anim
77 siedemdziesiąt siedem pitumpo't pito
78 siedemdziesiąt osiem pitumpo't walo
79 siedemdziesiąt dziewięć pitumpo't siyam
80 osiemdziesiąt walompu
81 osiemdziesiąt jeden walopmu't isa
82 osiemdziesiąt dwa walopmu't dalawa
83 osiemdziesiąt trzy walopmu't tatlo
84 osiemdziesiąt cztery walopmu't apat
85 osiemdziesiąt pięć walopmu't lima
86 osiemdziesiąt sześć walopmu't anim
87 osiemdziesiąt siedem walopmu't pito
88 osiemdziesiąt osiem walopmu't walo
89 osiemdziesiąt dziewięć walopmu't siyam
90 dziewięćdziesiąt siyamnapu
91 dziewięćdziesiąt jeden siyamnapu't isa
92 dziewięćdziesiąt dwa siyamnapu't dalawa
93 dziewięćdziesiąt trzy siyamnapu't tatlo
94 dziewięćdziesiąt cztery siyamnapu't apat
95 dziewięćdziesiąt pięć siyamnapu't lima
96 dziewięćdziesiąt sześć siyamnapu't anim
97 dziewięćdziesiąt siedem siyamnapu't pito
98 dziewięćdziesiąt osiem siyamnapu't walo
99 dziewięćdziesiąt dziewięć siyamnapu't siyam
100 sto isangdaan

Comments

Loading Comments