Liczby po fińsku

Liczby po fińsku

#polskifińskiSound
0zeroNolla
1jedenyksi
2dwakaksi
3trzykolme
4czteryneljä
5pięćviisi
6sześćkuusi
7siedemseitsemän
8osiemkahdeksan
9dziewięćyhdeksän
10dziesięćkymmenen
11jedenaścieyksitoista
12dwanaściekaksitoista
13trzynaściekolmetoista
14czternaścieneljätoista
15piętnaścieviisitoista
16szesnaściekuusitoista
17siedemnaścieseitsemäntoista
18osiemnaściekahdeksantoista
19dziewiętnaścieyhdeksäntoista
20dwadzieściakaksikymmentä
21dwadzieścia jedenkaksikymmentäyksi
22dwadzieścia dwakaksikymmentäkaksi
23dwadzieścia trzykaksikymmentäkolme
24dwadzieścia czterykaksikymmentäneljä
25dwadzieścia pięćkaksikymmentäviisi
26dwadzieścia sześćkaksikymmentäkuusi
27dwadzieścia siedemkaksikymmentäseitsemän
28dwadzieścia osiemkaksikymmentäkahdeksan
29dwadzieścia dziewięćkaksikymmentäyhdeksän
30trzydzieścikolmekymmentä
31trzydzieści jedenkolmekymmentäyksi
32trzydzieści dwakolmekymmentäkaksi
33trzydzieści trzykolmekymmentäkolme
34trzydzieści czterykolmekymmentäneljä
35trzydzieści pięćkolmekymmentäviisi
36trzydzieści sześćkolmekymmentäkuusi
37trzydzieści siedemkolmekymmentäseitsemän
38trzydzieści osiemkolmekymmentäkahdeksan
39trzydzieści dziewięćkolmekymmentäyhdeksän
40czterdzieścineljäkymmentä
41czterdzieści jedenneljäkymmentäyksi
42czterdzieści dwaneljäkymmentäkaksi
43czterdzieści trzyneljäkymmentäkolme
44czterdzieści czteryneljäkymmentäneljä
45czterdzieści pięćneljäkymmentäviisi
46czterdzieści sześćneljäkymmentäkuusi
47czterdzieści siedemneljäkymmentäseitsemän
48czterdzieści osiemneljäkymmentäkahdeksan
49czterdzieści dziewięćneljäkymmentäyhdeksän
50pięćdziesiątviisikymmentä
51pięćdziesiąt jedenviisikymmentäyksi
52pięćdziesiąt dwaviisikymmentäkaksi
53pięćdziesiąt trzyviisikymmentäkolme
54pięćdziesiąt czteryviisikymmentäneljä
55pięćdziesiąt pięćviisikymmentäviisi
56pięćdziesiąt sześćviisikymmentäkuusi
57pięćdziesiąt siedemviisikymmentäseitsemän
58pięćdziesiąt osiemviisikymmentäkahdeksan
59pięćdziesiąt dziewięćviisikymmentäyhdeksän
60sześćdziesiątkuusikymmentä
61sześćdziesiąt jedenkuusikymmentäyksi
62sześćdziesiąt dwakuusikymmentäkaksi
63sześćdziesiąt trzykuusikymmentäkolme
64sześćdziesiąt czterykuusikymmentäneljä
65sześćdziesiąt pięćkuusikymmentäviisi
66sześćdziesiąt sześćkuusikymmentäkuusi
67sześćdziesiąt siedemkuusikymmentäseitsemän
68sześćdziesiąt osiemkuusikymmentäkahdeksan
69sześćdziesiąt dziewięćkuusikymmentäyhdeksän
70siedemdziesiątseitsemänkymmentä
71siedemdziesiąt jedenseitsemänkymmentäyksi
72siedemdziesiąt dwaseitsemänkymmentäkaksi
73siedemdziesiąt trzyseitsemänkymmentäkolme
74siedemdziesiąt czteryseitsemänkymmentäneljä
75siedemdziesiąt pięćseitsemänkymmentäviisi
76siedemdziesiąt sześćseitsemänkymmentäkuusi
77siedemdziesiąt siedemseitsemänkymmentäseitsemän
78siedemdziesiąt osiemseitsemänkymmentäkahdeksan
79siedemdziesiąt dziewięćseitsemänkymmentäyhdeksän
80osiemdziesiątkahdeksankymmentä
81osiemdziesiąt jedenkahdeksankymmentäyksi
82osiemdziesiąt dwakahdeksankymmentäkaksi
83osiemdziesiąt trzykahdeksankymmentäkolme
84osiemdziesiąt czterykahdeksankymmentäneljä
85osiemdziesiąt pięćkahdeksankymmentäviisi
86osiemdziesiąt sześćkahdeksankymmentäkuusi
87osiemdziesiąt siedemkahdeksankymmentäseitsemän
88osiemdziesiąt osiemkahdeksankymmentäkahdeksan
89osiemdziesiąt dziewięćkahdeksankymmentäyhdeksän
90dziewięćdziesiątyhdeksänkymmentä
91dziewięćdziesiąt jedenyhdeksänkymmentäyksi
92dziewięćdziesiąt dwayhdeksänkymmentäkaksi
93dziewięćdziesiąt trzyyhdeksänkymmentäkolme
94dziewięćdziesiąt czteryyhdeksänkymmentäneljä
95dziewięćdziesiąt pięćyhdeksänkymmentäviisi
96dziewięćdziesiąt sześćyhdeksänkymmentäkuusi
97dziewięćdziesiąt siedemyhdeksänkymmentäseitsemän
98dziewięćdziesiąt osiemyhdeksänkymmentäkahdeksan
99dziewięćdziesiąt dziewięćyhdeksänkymmentäyhdeksän
100stosata

Comments

Loading Comments