Liczby po fińsku

Liczby po fińsku

# polski fiński Sound
0 zero Nolla
1 jeden yksi
2 dwa kaksi
3 trzy kolme
4 cztery neljä
5 pięć viisi
6 sześć kuusi
7 siedem seitsemän
8 osiem kahdeksan
9 dziewięć yhdeksän
10 dziesięć kymmenen
11 jedenaście yksitoista
12 dwanaście kaksitoista
13 trzynaście kolmetoista
14 czternaście neljätoista
15 piętnaście viisitoista
16 szesnaście kuusitoista
17 siedemnaście seitsemäntoista
18 osiemnaście kahdeksantoista
19 dziewiętnaście yhdeksäntoista
20 dwadzieścia kaksikymmentä
21 dwadzieścia jeden kaksikymmentäyksi
22 dwadzieścia dwa kaksikymmentäkaksi
23 dwadzieścia trzy kaksikymmentäkolme
24 dwadzieścia cztery kaksikymmentäneljä
25 dwadzieścia pięć kaksikymmentäviisi
26 dwadzieścia sześć kaksikymmentäkuusi
27 dwadzieścia siedem kaksikymmentäseitsemän
28 dwadzieścia osiem kaksikymmentäkahdeksan
29 dwadzieścia dziewięć kaksikymmentäyhdeksän
30 trzydzieści kolmekymmentä
31 trzydzieści jeden kolmekymmentäyksi
32 trzydzieści dwa kolmekymmentäkaksi
33 trzydzieści trzy kolmekymmentäkolme
34 trzydzieści cztery kolmekymmentäneljä
35 trzydzieści pięć kolmekymmentäviisi
36 trzydzieści sześć kolmekymmentäkuusi
37 trzydzieści siedem kolmekymmentäseitsemän
38 trzydzieści osiem kolmekymmentäkahdeksan
39 trzydzieści dziewięć kolmekymmentäyhdeksän
40 czterdzieści neljäkymmentä
41 czterdzieści jeden neljäkymmentäyksi
42 czterdzieści dwa neljäkymmentäkaksi
43 czterdzieści trzy neljäkymmentäkolme
44 czterdzieści cztery neljäkymmentäneljä
45 czterdzieści pięć neljäkymmentäviisi
46 czterdzieści sześć neljäkymmentäkuusi
47 czterdzieści siedem neljäkymmentäseitsemän
48 czterdzieści osiem neljäkymmentäkahdeksan
49 czterdzieści dziewięć neljäkymmentäyhdeksän
50 pięćdziesiąt viisikymmentä
51 pięćdziesiąt jeden viisikymmentäyksi
52 pięćdziesiąt dwa viisikymmentäkaksi
53 pięćdziesiąt trzy viisikymmentäkolme
54 pięćdziesiąt cztery viisikymmentäneljä
55 pięćdziesiąt pięć viisikymmentäviisi
56 pięćdziesiąt sześć viisikymmentäkuusi
57 pięćdziesiąt siedem viisikymmentäseitsemän
58 pięćdziesiąt osiem viisikymmentäkahdeksan
59 pięćdziesiąt dziewięć viisikymmentäyhdeksän
60 sześćdziesiąt kuusikymmentä
61 sześćdziesiąt jeden kuusikymmentäyksi
62 sześćdziesiąt dwa kuusikymmentäkaksi
63 sześćdziesiąt trzy kuusikymmentäkolme
64 sześćdziesiąt cztery kuusikymmentäneljä
65 sześćdziesiąt pięć kuusikymmentäviisi
66 sześćdziesiąt sześć kuusikymmentäkuusi
67 sześćdziesiąt siedem kuusikymmentäseitsemän
68 sześćdziesiąt osiem kuusikymmentäkahdeksan
69 sześćdziesiąt dziewięć kuusikymmentäyhdeksän
70 siedemdziesiąt seitsemänkymmentä
71 siedemdziesiąt jeden seitsemänkymmentäyksi
72 siedemdziesiąt dwa seitsemänkymmentäkaksi
73 siedemdziesiąt trzy seitsemänkymmentäkolme
74 siedemdziesiąt cztery seitsemänkymmentäneljä
75 siedemdziesiąt pięć seitsemänkymmentäviisi
76 siedemdziesiąt sześć seitsemänkymmentäkuusi
77 siedemdziesiąt siedem seitsemänkymmentäseitsemän
78 siedemdziesiąt osiem seitsemänkymmentäkahdeksan
79 siedemdziesiąt dziewięć seitsemänkymmentäyhdeksän
80 osiemdziesiąt kahdeksankymmentä
81 osiemdziesiąt jeden kahdeksankymmentäyksi
82 osiemdziesiąt dwa kahdeksankymmentäkaksi
83 osiemdziesiąt trzy kahdeksankymmentäkolme
84 osiemdziesiąt cztery kahdeksankymmentäneljä
85 osiemdziesiąt pięć kahdeksankymmentäviisi
86 osiemdziesiąt sześć kahdeksankymmentäkuusi
87 osiemdziesiąt siedem kahdeksankymmentäseitsemän
88 osiemdziesiąt osiem kahdeksankymmentäkahdeksan
89 osiemdziesiąt dziewięć kahdeksankymmentäyhdeksän
90 dziewięćdziesiąt yhdeksänkymmentä
91 dziewięćdziesiąt jeden yhdeksänkymmentäyksi
92 dziewięćdziesiąt dwa yhdeksänkymmentäkaksi
93 dziewięćdziesiąt trzy yhdeksänkymmentäkolme
94 dziewięćdziesiąt cztery yhdeksänkymmentäneljä
95 dziewięćdziesiąt pięć yhdeksänkymmentäviisi
96 dziewięćdziesiąt sześć yhdeksänkymmentäkuusi
97 dziewięćdziesiąt siedem yhdeksänkymmentäseitsemän
98 dziewięćdziesiąt osiem yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 dziewięćdziesiąt dziewięć yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 sto sata

Comments

Loading Comments