Liczby po francusku

Liczby po francusku

# polski francuski Sound
0 zero Zéro
1 jeden un
2 dwa deux
3 trzy trois
4 cztery quatre
5 pięć cinq
6 sześć six
7 siedem sept
8 osiem huit
9 dziewięć neuf
10 dziesięć dix
11 jedenaście onze
12 dwanaście douze
13 trzynaście treize
14 czternaście quatorze
15 piętnaście quinze
16 szesnaście seize
17 siedemnaście dix-sept
18 osiemnaście dix-huit
19 dziewiętnaście dix-neuf
20 dwadzieścia vingt
21 dwadzieścia jeden vingt et un
22 dwadzieścia dwa vingt-deux
23 dwadzieścia trzy vingt-trois
24 dwadzieścia cztery vingt-quatre
25 dwadzieścia pięć vingt-cinq
26 dwadzieścia sześć vingt-six
27 dwadzieścia siedem vingt-sept
28 dwadzieścia osiem vingt-huit
29 dwadzieścia dziewięć vingt-neuf
30 trzydzieści trente
31 trzydzieści jeden trente et un
32 trzydzieści dwa trente-deux
33 trzydzieści trzy trente-trois
34 trzydzieści cztery trente-quatre
35 trzydzieści pięć trente-cinq
36 trzydzieści sześć trente-six
37 trzydzieści siedem trente-sept
38 trzydzieści osiem trente-huit
39 trzydzieści dziewięć trente-neuf
40 czterdzieści quarante
41 czterdzieści jeden quarante et un
42 czterdzieści dwa quarante-deux
43 czterdzieści trzy quarante-trois
44 czterdzieści cztery quarante-quatre
45 czterdzieści pięć quarante-cinq
46 czterdzieści sześć quarante-six
47 czterdzieści siedem quarante-sept
48 czterdzieści osiem quarante-huit
49 czterdzieści dziewięć quarante-neuf
50 pięćdziesiąt cinquante
51 pięćdziesiąt jeden cinquante et un
52 pięćdziesiąt dwa cinquante-deux
53 pięćdziesiąt trzy cinquante-trois
54 pięćdziesiąt cztery cinquante-quatre
55 pięćdziesiąt pięć cinquante-cinq
56 pięćdziesiąt sześć cinquante-six
57 pięćdziesiąt siedem cinquante-sept
58 pięćdziesiąt osiem cinquante-huit
59 pięćdziesiąt dziewięć cinquante-neuf
60 sześćdziesiąt soixante
61 sześćdziesiąt jeden soixante et un
62 sześćdziesiąt dwa soixante-deux
63 sześćdziesiąt trzy soixante-trois
64 sześćdziesiąt cztery soixante-quatre
65 sześćdziesiąt pięć soixante-cinq
66 sześćdziesiąt sześć soixante-six
67 sześćdziesiąt siedem soixante-sept
68 sześćdziesiąt osiem soixante-huit
69 sześćdziesiąt dziewięć soixante-neuf
70 siedemdziesiąt soixante-dix
71 siedemdziesiąt jeden soixante et onze
72 siedemdziesiąt dwa soixante-douze
73 siedemdziesiąt trzy soixante-treize
74 siedemdziesiąt cztery soixante-quatorze
75 siedemdziesiąt pięć soixante-quinze
76 siedemdziesiąt sześć soixante-seize
77 siedemdziesiąt siedem soixante-dix-sept
78 siedemdziesiąt osiem soixante-dix-huit
79 siedemdziesiąt dziewięć soixante-dix-neuf
80 osiemdziesiąt quatre-vingt
81 osiemdziesiąt jeden quatre-vingt-un
82 osiemdziesiąt dwa quatre-vingt-deux
83 osiemdziesiąt trzy quatre-vingt-trois
84 osiemdziesiąt cztery quatre-vingt-quatre
85 osiemdziesiąt pięć quatre-vingt-cinq
86 osiemdziesiąt sześć quatre-vingt-six
87 osiemdziesiąt siedem quatre-vingt-sept
88 osiemdziesiąt osiem quatre-vingt-huit
89 osiemdziesiąt dziewięć quatre-vingt-neuf
90 dziewięćdziesiąt quatre-vingt-dix
91 dziewięćdziesiąt jeden quatre-vingt-onze
92 dziewięćdziesiąt dwa quatre-vingt-douze
93 dziewięćdziesiąt trzy quatre-vingt-treize
94 dziewięćdziesiąt cztery quatre-vingt-quatorze
95 dziewięćdziesiąt pięć quatre-vingt-quinze
96 dziewięćdziesiąt sześć quatre-vingt-seize
97 dziewięćdziesiąt siedem quatre-vingt-dix-sept
98 dziewięćdziesiąt osiem quatre-vingt-dix-huit
99 dziewięćdziesiąt dziewięć quatre-vingt-dix-neuf
100 sto cent

Comments

Loading Comments