Liczby po greckim

Liczby po greckim

0
μηδέν
zero
1
ένα
jeden
2
δύο
dwa
3
τρία
trzy
4
τέσσερα
cztery
5
πέντε
pięć
6
έξι
sześć
7
εφτά
siedem
8
οχτώ
osiem
9
εννέα
dziewięć
10
δέκα
dziesięć
11
ένδεκα
jedenaście
12
δώδεκα
dwanaście
13
δεκατρία
trzynaście
14
δεκατέσσερα
czternaście
15
δεκαπέντε
piętnaście
16
δεκαέξι
szesnaście
17
δεκαεπτά
siedemnaście
18
δεκαοκτώ
osiemnaście
19
δεκαεννιά
dziewiętnaście
20
είκοσι
dwadzieścia
21
Είκοσι ένα
dwadzieścia jeden
22
Είκοσι δύο
dwadzieścia dwa
23
Είκοσι τρία
dwadzieścia trzy
24
Είκοσι τέσσερα
dwadzieścia cztery
25
Είκοσι πέντε
dwadzieścia pięć
26
Είκοσι έξι
dwadzieścia sześć
27
Είκοσι επτά
dwadzieścia siedem
28
Είκοσι οκτώ
dwadzieścia osiem
29
Είκοσι εννέα
dwadzieścia dziewięć
30
τριάντα
trzydzieści
31
Τριάντα ένα
trzydzieści jeden
32
Τριάντα δύο
trzydzieści dwa
33
Τριάντα τρία
trzydzieści trzy
34
Τριάντα τέσσερα
trzydzieści cztery
35
Τριάντα πέντε
trzydzieści pięć
36
Τριάντα έξι
trzydzieści sześć
37
Τριάντα επτά
trzydzieści siedem
38
Τριάντα οκτώ
trzydzieści osiem
39
Τριάντα εννέα
trzydzieści dziewięć
40
σαράντα
czterdzieści
41
Σαράντα ένα
czterdzieści jeden
42
Σαράντα δύο
czterdzieści dwa
43
Σαράντα τρεις
czterdzieści trzy
44
Σαράντα τέσσερα
czterdzieści cztery
45
Σαράντα πέντε
czterdzieści pięć
46
Σαράντα έξι
czterdzieści sześć
47
Σαράντα επτά
czterdzieści siedem
48
Σαράντα οκτώ
czterdzieści osiem
49
Σαράντα εννέα
czterdzieści dziewięć
50
πενήντα
pięćdziesiąt
51
Πενήντα ένα
pięćdziesiąt jeden
52
Πενήντα δύο
pięćdziesiąt dwa
53
Πενήντα τρία
pięćdziesiąt trzy
54
Πενήντα τέσσερις
pięćdziesiąt cztery
55
Πενήντα πέντε
pięćdziesiąt pięć
56
Πενήντα έξι
pięćdziesiąt sześć
57
Πενήντα επτά
pięćdziesiąt siedem
58
Πενήντα οκτώ
pięćdziesiąt osiem
59
Πενήντα εννέα
pięćdziesiąt dziewięć
60
εξήντα
sześćdziesiąt
61
Εξήντα ένα
sześćdziesiąt jeden
62
Εξήντα δύο
sześćdziesiąt dwa
63
Εξήντα τρεις
sześćdziesiąt trzy
64
Εξήντα τέσσερις
sześćdziesiąt cztery
65
Εξήντα πέντε
sześćdziesiąt pięć
66
Εξήντα έξι
sześćdziesiąt sześć
67
Εξήντα επτά
sześćdziesiąt siedem
68
Εξήντα οκτώ
sześćdziesiąt osiem
69
Εξήντα εννέα
sześćdziesiąt dziewięć
70
εβδομήντα
siedemdziesiąt
71
Εβδομήντα ένα
siedemdziesiąt jeden
72
Εβδομήντα δύο
siedemdziesiąt dwa
73
Εβδομήντα τρία
siedemdziesiąt trzy
74
Εβδομήντα τέσσερα
siedemdziesiąt cztery
75
Εβδομήντα πέντε
siedemdziesiąt pięć
76
Εβδομήντα έξι
siedemdziesiąt sześć
77
Εβδομήντα επτά
siedemdziesiąt siedem
78
Εβδομήντα οκτώ
siedemdziesiąt osiem
79
Εβδομήντα εννέα
siedemdziesiąt dziewięć
80
ογδόντα
osiemdziesiąt
81
Ογδόντα ένα
osiemdziesiąt jeden
82
Ογδόντα δύο
osiemdziesiąt dwa
83
Ογδόντα τρεις
osiemdziesiąt trzy
84
Ογδόντα τέσσερις
osiemdziesiąt cztery
85
ογδόντα πέντε
osiemdziesiąt pięć
86
Ογδόντα έξι
osiemdziesiąt sześć
87
Ογδόντα επτά
osiemdziesiąt siedem
88
Ογδόντα οκτώ
osiemdziesiąt osiem
89
Ογδόντα εννέα
osiemdziesiąt dziewięć
90
ενενήντα
dziewięćdziesiąt
91
Ενενήντα ένας
dziewięćdziesiąt jeden
92
Ενενήντα δύο
dziewięćdziesiąt dwa
93
Ενενήντα τρία
dziewięćdziesiąt trzy
94
Ενενήντα τέσσερα
dziewięćdziesiąt cztery
95
Ενενήντα πέντε
dziewięćdziesiąt pięć
96
Ενενήντα έξι
dziewięćdziesiąt sześć
97
Ενενήντα επτά
dziewięćdziesiąt siedem
98
Ενενήντα οκτώ
dziewięćdziesiąt osiem
99
Ενενήντα εννέα
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
εκατό
sto

Comments

Loading Comments