Liczby po hiszpańsku

Liczby po hiszpańsku

#polskihiszpańskiSound
0zeroCero
1jedenuno
2dwados
3trzytres
4czterycuatro
5pięćcinco
6sześćseis
7siedemsiete
8osiemocho
9dziewięćnueve
10dziesięćdiez
11jedenaścieonce
12dwanaściedoce
13trzynaścietrece
14czternaściecatorce
15piętnaściequince
16szesnaściedieciséis
17siedemnaściediecisiete
18osiemnaściedieciocho
19dziewiętnaściediecinueve
20dwadzieściaveinte
21dwadzieścia jedenveintiuno
22dwadzieścia dwaveintidós
23dwadzieścia trzyveintitrés
24dwadzieścia czteryveinticuatro
25dwadzieścia pięćveinticinco
26dwadzieścia sześćveintiséis
27dwadzieścia siedemveintisiete
28dwadzieścia osiemveintiocho
29dwadzieścia dziewięćveintinueve
30trzydzieścitreinta
31trzydzieści jedentreinta y uno
32trzydzieści dwatreinta y dos
33trzydzieści trzytreinta y tres
34trzydzieści czterytreinta y cuatro
35trzydzieści pięćtreinta y cinco
36trzydzieści sześćtreinta y seis
37trzydzieści siedemtreinta y siete
38trzydzieści osiemtreinta y ocho
39trzydzieści dziewięćtreinta y nueve
40czterdzieścicuarenta
41czterdzieści jedencuarenta y uno
42czterdzieści dwacuarenta y dos
43czterdzieści trzycuarenta y tres
44czterdzieści czterycuarenta y cuatro
45czterdzieści pięćcuarenta y cinco
46czterdzieści sześćcuarenta y seis
47czterdzieści siedemcuarenta y siete
48czterdzieści osiemcuarenta y ocho
49czterdzieści dziewięćcuarenta y nueve
50pięćdziesiątcincuenta
51pięćdziesiąt jedencincuenta y uno
52pięćdziesiąt dwacincuenta y dos
53pięćdziesiąt trzycincuenta y tres
54pięćdziesiąt czterycincuenta y cuatro
55pięćdziesiąt pięćcincuenta y cinco
56pięćdziesiąt sześćcincuenta y seis
57pięćdziesiąt siedemcincuenta y siete
58pięćdziesiąt osiemcincuenta y ocho
59pięćdziesiąt dziewięćcincuenta y nueve
60sześćdziesiątsesenta
61sześćdziesiąt jedensesenta y uno
62sześćdziesiąt dwasesenta y dos
63sześćdziesiąt trzysesenta y tres
64sześćdziesiąt czterysesenta y cuatro
65sześćdziesiąt pięćsesenta y cinco
66sześćdziesiąt sześćsesenta y seis
67sześćdziesiąt siedemsesenta y siete
68sześćdziesiąt osiemsesenta y ocho
69sześćdziesiąt dziewięćsesenta y nueve
70siedemdziesiątsetenta
71siedemdziesiąt jedensetenta y uno
72siedemdziesiąt dwasetenta y dos
73siedemdziesiąt trzysetenta y tres
74siedemdziesiąt czterysetenta y cuatro
75siedemdziesiąt pięćsetenta y cinco
76siedemdziesiąt sześćsetenta y seis
77siedemdziesiąt siedemsetenta y siete
78siedemdziesiąt osiemsetenta y ocho
79siedemdziesiąt dziewięćsetenta y nueve
80osiemdziesiątochenta
81osiemdziesiąt jedenochenta y uno
82osiemdziesiąt dwaochenta y dos
83osiemdziesiąt trzyochenta y tres
84osiemdziesiąt czteryochenta y cuatro
85osiemdziesiąt pięćochenta y cinco
86osiemdziesiąt sześćochenta y seis
87osiemdziesiąt siedemochenta y siete
88osiemdziesiąt osiemochenta y ocho
89osiemdziesiąt dziewięćochenta y nueve
90dziewięćdziesiątnoventa
91dziewięćdziesiąt jedennoventa y uno
92dziewięćdziesiąt dwanoventa y dos
93dziewięćdziesiąt trzynoventa y tres
94dziewięćdziesiąt czterynoventa y cuatro
95dziewięćdziesiąt pięćnoventa y cinco
96dziewięćdziesiąt sześćnoventa y seis
97dziewięćdziesiąt siedemnoventa y siete
98dziewięćdziesiąt osiemnoventa y ocho
99dziewięćdziesiąt dziewięćnoventa y nueve
100stocien

Comments

Loading Comments