Liczby po hiszpańsku

Liczby po hiszpańsku

# polski hiszpański Sound
0 zero Cero
1 jeden uno
2 dwa dos
3 trzy tres
4 cztery cuatro
5 pięć cinco
6 sześć seis
7 siedem siete
8 osiem ocho
9 dziewięć nueve
10 dziesięć diez
11 jedenaście once
12 dwanaście doce
13 trzynaście trece
14 czternaście catorce
15 piętnaście quince
16 szesnaście dieciséis
17 siedemnaście diecisiete
18 osiemnaście dieciocho
19 dziewiętnaście diecinueve
20 dwadzieścia veinte
21 dwadzieścia jeden veintiuno
22 dwadzieścia dwa veintidós
23 dwadzieścia trzy veintitrés
24 dwadzieścia cztery veinticuatro
25 dwadzieścia pięć veinticinco
26 dwadzieścia sześć veintiséis
27 dwadzieścia siedem veintisiete
28 dwadzieścia osiem veintiocho
29 dwadzieścia dziewięć veintinueve
30 trzydzieści treinta
31 trzydzieści jeden treinta y uno
32 trzydzieści dwa treinta y dos
33 trzydzieści trzy treinta y tres
34 trzydzieści cztery treinta y cuatro
35 trzydzieści pięć treinta y cinco
36 trzydzieści sześć treinta y seis
37 trzydzieści siedem treinta y siete
38 trzydzieści osiem treinta y ocho
39 trzydzieści dziewięć treinta y nueve
40 czterdzieści cuarenta
41 czterdzieści jeden cuarenta y uno
42 czterdzieści dwa cuarenta y dos
43 czterdzieści trzy cuarenta y tres
44 czterdzieści cztery cuarenta y cuatro
45 czterdzieści pięć cuarenta y cinco
46 czterdzieści sześć cuarenta y seis
47 czterdzieści siedem cuarenta y siete
48 czterdzieści osiem cuarenta y ocho
49 czterdzieści dziewięć cuarenta y nueve
50 pięćdziesiąt cincuenta
51 pięćdziesiąt jeden cincuenta y uno
52 pięćdziesiąt dwa cincuenta y dos
53 pięćdziesiąt trzy cincuenta y tres
54 pięćdziesiąt cztery cincuenta y cuatro
55 pięćdziesiąt pięć cincuenta y cinco
56 pięćdziesiąt sześć cincuenta y seis
57 pięćdziesiąt siedem cincuenta y siete
58 pięćdziesiąt osiem cincuenta y ocho
59 pięćdziesiąt dziewięć cincuenta y nueve
60 sześćdziesiąt sesenta
61 sześćdziesiąt jeden sesenta y uno
62 sześćdziesiąt dwa sesenta y dos
63 sześćdziesiąt trzy sesenta y tres
64 sześćdziesiąt cztery sesenta y cuatro
65 sześćdziesiąt pięć sesenta y cinco
66 sześćdziesiąt sześć sesenta y seis
67 sześćdziesiąt siedem sesenta y siete
68 sześćdziesiąt osiem sesenta y ocho
69 sześćdziesiąt dziewięć sesenta y nueve
70 siedemdziesiąt setenta
71 siedemdziesiąt jeden setenta y uno
72 siedemdziesiąt dwa setenta y dos
73 siedemdziesiąt trzy setenta y tres
74 siedemdziesiąt cztery setenta y cuatro
75 siedemdziesiąt pięć setenta y cinco
76 siedemdziesiąt sześć setenta y seis
77 siedemdziesiąt siedem setenta y siete
78 siedemdziesiąt osiem setenta y ocho
79 siedemdziesiąt dziewięć setenta y nueve
80 osiemdziesiąt ochenta
81 osiemdziesiąt jeden ochenta y uno
82 osiemdziesiąt dwa ochenta y dos
83 osiemdziesiąt trzy ochenta y tres
84 osiemdziesiąt cztery ochenta y cuatro
85 osiemdziesiąt pięć ochenta y cinco
86 osiemdziesiąt sześć ochenta y seis
87 osiemdziesiąt siedem ochenta y siete
88 osiemdziesiąt osiem ochenta y ocho
89 osiemdziesiąt dziewięć ochenta y nueve
90 dziewięćdziesiąt noventa
91 dziewięćdziesiąt jeden noventa y uno
92 dziewięćdziesiąt dwa noventa y dos
93 dziewięćdziesiąt trzy noventa y tres
94 dziewięćdziesiąt cztery noventa y cuatro
95 dziewięćdziesiąt pięć noventa y cinco
96 dziewięćdziesiąt sześć noventa y seis
97 dziewięćdziesiąt siedem noventa y siete
98 dziewięćdziesiąt osiem noventa y ocho
99 dziewięćdziesiąt dziewięć noventa y nueve
100 sto cien

Comments

Loading Comments