Liczby po hiszpańsku

Liczby po hiszpańsku

0
Cero
zero
1
uno
jeden
2
dos
dwa
3
tres
trzy
4
cuatro
cztery
5
cinco
pięć
6
seis
sześć
7
siete
siedem
8
ocho
osiem
9
nueve
dziewięć
10
diez
dziesięć
11
once
jedenaście
12
doce
dwanaście
13
trece
trzynaście
14
catorce
czternaście
15
quince
piętnaście
16
dieciséis
szesnaście
17
diecisiete
siedemnaście
18
dieciocho
osiemnaście
19
diecinueve
dziewiętnaście
20
veinte
dwadzieścia
21
veintiuno
dwadzieścia jeden
22
veintidós
dwadzieścia dwa
23
veintitrés
dwadzieścia trzy
24
veinticuatro
dwadzieścia cztery
25
veinticinco
dwadzieścia pięć
26
veintiséis
dwadzieścia sześć
27
veintisiete
dwadzieścia siedem
28
veintiocho
dwadzieścia osiem
29
veintinueve
dwadzieścia dziewięć
30
treinta
trzydzieści
31
treinta y uno
trzydzieści jeden
32
treinta y dos
trzydzieści dwa
33
treinta y tres
trzydzieści trzy
34
treinta y cuatro
trzydzieści cztery
35
treinta y cinco
trzydzieści pięć
36
treinta y seis
trzydzieści sześć
37
treinta y siete
trzydzieści siedem
38
treinta y ocho
trzydzieści osiem
39
treinta y nueve
trzydzieści dziewięć
40
cuarenta
czterdzieści
41
cuarenta y uno
czterdzieści jeden
42
cuarenta y dos
czterdzieści dwa
43
cuarenta y tres
czterdzieści trzy
44
cuarenta y cuatro
czterdzieści cztery
45
cuarenta y cinco
czterdzieści pięć
46
cuarenta y seis
czterdzieści sześć
47
cuarenta y siete
czterdzieści siedem
48
cuarenta y ocho
czterdzieści osiem
49
cuarenta y nueve
czterdzieści dziewięć
50
cincuenta
pięćdziesiąt
51
cincuenta y uno
pięćdziesiąt jeden
52
cincuenta y dos
pięćdziesiąt dwa
53
cincuenta y tres
pięćdziesiąt trzy
54
cincuenta y cuatro
pięćdziesiąt cztery
55
cincuenta y cinco
pięćdziesiąt pięć
56
cincuenta y seis
pięćdziesiąt sześć
57
cincuenta y siete
pięćdziesiąt siedem
58
cincuenta y ocho
pięćdziesiąt osiem
59
cincuenta y nueve
pięćdziesiąt dziewięć
60
sesenta
sześćdziesiąt
61
sesenta y uno
sześćdziesiąt jeden
62
sesenta y dos
sześćdziesiąt dwa
63
sesenta y tres
sześćdziesiąt trzy
64
sesenta y cuatro
sześćdziesiąt cztery
65
sesenta y cinco
sześćdziesiąt pięć
66
sesenta y seis
sześćdziesiąt sześć
67
sesenta y siete
sześćdziesiąt siedem
68
sesenta y ocho
sześćdziesiąt osiem
69
sesenta y nueve
sześćdziesiąt dziewięć
70
setenta
siedemdziesiąt
71
setenta y uno
siedemdziesiąt jeden
72
setenta y dos
siedemdziesiąt dwa
73
setenta y tres
siedemdziesiąt trzy
74
setenta y cuatro
siedemdziesiąt cztery
75
setenta y cinco
siedemdziesiąt pięć
76
setenta y seis
siedemdziesiąt sześć
77
setenta y siete
siedemdziesiąt siedem
78
setenta y ocho
siedemdziesiąt osiem
79
setenta y nueve
siedemdziesiąt dziewięć
80
ochenta
osiemdziesiąt
81
ochenta y uno
osiemdziesiąt jeden
82
ochenta y dos
osiemdziesiąt dwa
83
ochenta y tres
osiemdziesiąt trzy
84
ochenta y cuatro
osiemdziesiąt cztery
85
ochenta y cinco
osiemdziesiąt pięć
86
ochenta y seis
osiemdziesiąt sześć
87
ochenta y siete
osiemdziesiąt siedem
88
ochenta y ocho
osiemdziesiąt osiem
89
ochenta y nueve
osiemdziesiąt dziewięć
90
noventa
dziewięćdziesiąt
91
noventa y uno
dziewięćdziesiąt jeden
92
noventa y dos
dziewięćdziesiąt dwa
93
noventa y tres
dziewięćdziesiąt trzy
94
noventa y cuatro
dziewięćdziesiąt cztery
95
noventa y cinco
dziewięćdziesiąt pięć
96
noventa y seis
dziewięćdziesiąt sześć
97
noventa y siete
dziewięćdziesiąt siedem
98
noventa y ocho
dziewięćdziesiąt osiem
99
noventa y nueve
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
cien
sto

Comments

Loading Comments