Liczby po indonezyjskim

Liczby po indonezyjskim

#polskiindonezyjskiSound
0zeronol
1jedensatu
2dwadua
3trzytiga
4czteryempat
5pięćlima
6sześćenam
7siedemtujuh
8osiemdelapan
9dziewięćsembilan
10dziesięćsepuluh
11jedenaściesebelas
12dwanaściedua belas
13trzynaścietiga belas
14czternaścieempat belas
15piętnaścielima belas
16szesnaścieenam belas
17siedemnaścietujuh belas
18osiemnaściedelapan belas
19dziewiętnaściesembilan belas
20dwadzieściadua puluh
21dwadzieścia jedendua puluh satu
22dwadzieścia dwadua puluh dua
23dwadzieścia trzydua puluh tiga
24dwadzieścia czterydua puluh empat
25dwadzieścia pięćdua puluh lima
26dwadzieścia sześćdua puluh enam
27dwadzieścia siedemdua puluh tujuh
28dwadzieścia osiemdua puluh delapan
29dwadzieścia dziewięćdua puluh sembilan
30trzydzieścitiga puluh
31trzydzieści jedentiga puluh satu
32trzydzieści dwatiga puluh dua
33trzydzieści trzytiga puluh tiga
34trzydzieści czterytiga puluh empat
35trzydzieści pięćtiga puluh lima
36trzydzieści sześćtiga puluh enam
37trzydzieści siedemtiga puluh tujuh
38trzydzieści osiemtiga puluh delapan
39trzydzieści dziewięćtiga puluh sembilan
40czterdzieściempat puluh
41czterdzieści jedenempat puluh satu
42czterdzieści dwaempat puluh dua
43czterdzieści trzyempat puluh tiga
44czterdzieści czteryempat puluh empat
45czterdzieści pięćempat puluh lima
46czterdzieści sześćempat puluh enam
47czterdzieści siedemempat puluh tujuh
48czterdzieści osiemempat puluh delapan
49czterdzieści dziewięćempat puluh sembilan
50pięćdziesiątlima puluh
51pięćdziesiąt jedenlima puluh satu
52pięćdziesiąt dwalima puluh dua
53pięćdziesiąt trzylima puluh tiga
54pięćdziesiąt czterylima puluh empat
55pięćdziesiąt pięćlima puluh lima
56pięćdziesiąt sześćlima puluh enam
57pięćdziesiąt siedemlima puluh tujuh
58pięćdziesiąt osiemlima puluh delapan
59pięćdziesiąt dziewięćlima puluh sembilan
60sześćdziesiątenam puluh
61sześćdziesiąt jedenenam puluh satu
62sześćdziesiąt dwaenam puluh dua
63sześćdziesiąt trzyenam puluh tiga
64sześćdziesiąt czteryenam puluh empat
65sześćdziesiąt pięćenam puluh lima
66sześćdziesiąt sześćenam puluh enam
67sześćdziesiąt siedemenam puluh tujuh
68sześćdziesiąt osiemenam puluh delapan
69sześćdziesiąt dziewięćenam puluh sembilan
70siedemdziesiąttujuh puluh
71siedemdziesiąt jedentujuh puluh satu
72siedemdziesiąt dwatujuh puluh dua
73siedemdziesiąt trzytujuh puluh tiga
74siedemdziesiąt czterytujuh puluh empat
75siedemdziesiąt pięćtujuh puluh lima
76siedemdziesiąt sześćtujuh puluh enam
77siedemdziesiąt siedemtujuh puluh tujuh
78siedemdziesiąt osiemtujuh puluh delapan
79siedemdziesiąt dziewięćtujuh puluh sembilan
80osiemdziesiątdelapan puluh
81osiemdziesiąt jedendelapan puluh satu
82osiemdziesiąt dwadelapan puluh dua
83osiemdziesiąt trzydelapan puluh tiga
84osiemdziesiąt czterydelapan puluh empat
85osiemdziesiąt pięćdelapan puluh lima
86osiemdziesiąt sześćdelapan puluh enam
87osiemdziesiąt siedemdelapan puluh tujuh
88osiemdziesiąt osiemdelapan puluh delapan
89osiemdziesiąt dziewięćdelapan puluh sembilan
90dziewięćdziesiątsembilan puluh
91dziewięćdziesiąt jedensembilan puluh satu
92dziewięćdziesiąt dwasembilan puluh dua
93dziewięćdziesiąt trzysembilan puluh tiga
94dziewięćdziesiąt czterysembilan puluh empat
95dziewięćdziesiąt pięćsembilan puluh lima
96dziewięćdziesiąt sześćsembilan puluh enam
97dziewięćdziesiąt siedemsembilan puluh tujuh
98dziewięćdziesiąt osiemsembilan puluh delapan
99dziewięćdziesiąt dziewięćsembilan puluh sembilan
100stoseratus

Comments

Loading Comments