Liczby po irlandzkim

Liczby po irlandzkim

# polski irlandzki Sound
0 zero naid
1 jeden a haon
2 dwa a dó
3 trzy a trí
4 cztery a ceathair
5 pięć a cúig
6 sześć a sé
7 siedem a seacht
8 osiem a hocht
9 dziewięć a naoi
10 dziesięć a deich
11 jedenaście a haon déag
12 dwanaście a dó dhéag
13 trzynaście a trí déag
14 czternaście a ceathair déag
15 piętnaście a cúig déag
16 szesnaście a sé déag
17 siedemnaście a seacht déag
18 osiemnaście a hocht déag
19 dziewiętnaście a naoi déag
20 dwadzieścia fiche
21 dwadzieścia jeden fiche a haon
22 dwadzieścia dwa fiche a dó
23 dwadzieścia trzy fiche a trí
24 dwadzieścia cztery fiche a ceathair
25 dwadzieścia pięć fiche a cúig
26 dwadzieścia sześć fiche a sé
27 dwadzieścia siedem fiche a seacht
28 dwadzieścia osiem fiche a hocht
29 dwadzieścia dziewięć fiche a naoi
30 trzydzieści tríocha
31 trzydzieści jeden tríocha a haon
32 trzydzieści dwa tríocha a dó
33 trzydzieści trzy tríocha a trí
34 trzydzieści cztery tríocha a ceathair
35 trzydzieści pięć tríocha a cúig
36 trzydzieści sześć tríocha a sé
37 trzydzieści siedem tríocha a seacht
38 trzydzieści osiem tríocha a hocht
39 trzydzieści dziewięć tríocha a naoi
40 czterdzieści daichead
41 czterdzieści jeden daichead a haon
42 czterdzieści dwa daichead a dó
43 czterdzieści trzy daichead a trí
44 czterdzieści cztery daichead a ceathair
45 czterdzieści pięć daichead a cúig
46 czterdzieści sześć daichead a sé
47 czterdzieści siedem daichead a seacht
48 czterdzieści osiem daichead a hocht
49 czterdzieści dziewięć daichead a naoi
50 pięćdziesiąt caoga
51 pięćdziesiąt jeden caoga a haon
52 pięćdziesiąt dwa caoga a dó
53 pięćdziesiąt trzy caoga a trí
54 pięćdziesiąt cztery caoga a ceathair
55 pięćdziesiąt pięć caoga a cúig
56 pięćdziesiąt sześć caoga a sé
57 pięćdziesiąt siedem caoga a seacht
58 pięćdziesiąt osiem caoga a hocht
59 pięćdziesiąt dziewięć caoga a naoi
60 sześćdziesiąt seasca
61 sześćdziesiąt jeden seasca a haon
62 sześćdziesiąt dwa seasca a dó
63 sześćdziesiąt trzy seasca a trí
64 sześćdziesiąt cztery seasca a ceathair
65 sześćdziesiąt pięć seasca a cúig
66 sześćdziesiąt sześć seasca a sé
67 sześćdziesiąt siedem seasca a seacht
68 sześćdziesiąt osiem seasca a hocht
69 sześćdziesiąt dziewięć seasca a naoi
70 siedemdziesiąt seachtó
71 siedemdziesiąt jeden seachtó a haon
72 siedemdziesiąt dwa seachtó a dó
73 siedemdziesiąt trzy seachtó a trí
74 siedemdziesiąt cztery seachtó a ceathair
75 siedemdziesiąt pięć seachtó a cúig
76 siedemdziesiąt sześć seachtó a sé
77 siedemdziesiąt siedem seachtó a seacht
78 siedemdziesiąt osiem seachtó a hocht
79 siedemdziesiąt dziewięć seachtó a naoi
80 osiemdziesiąt ochtó
81 osiemdziesiąt jeden ochtó a haon
82 osiemdziesiąt dwa ochtó a dó
83 osiemdziesiąt trzy ochtó a trí
84 osiemdziesiąt cztery ochtó a ceathair
85 osiemdziesiąt pięć ochtó a cúig
86 osiemdziesiąt sześć ochtó a sé
87 osiemdziesiąt siedem ochtó a seacht
88 osiemdziesiąt osiem ochtó a hocht
89 osiemdziesiąt dziewięć ochtó a naoi
90 dziewięćdziesiąt nócha
91 dziewięćdziesiąt jeden nócha a haon
92 dziewięćdziesiąt dwa nócha a dó
93 dziewięćdziesiąt trzy nócha a trí
94 dziewięćdziesiąt cztery nócha a ceathair
95 dziewięćdziesiąt pięć nócha a cúig
96 dziewięćdziesiąt sześć nócha a sé
97 dziewięćdziesiąt siedem nócha a seacht
98 dziewięćdziesiąt osiem nócha a hocht
99 dziewięćdziesiąt dziewięć nócha a naoi
100 sto céad

Comments

Loading Comments