Liczby po islandzkim

Liczby po islandzkim

# polski islandzki Sound
0 zero núll
1 jeden einn
2 dwa tveir
3 trzy þrír
4 cztery fjórir
5 pięć fimm
6 sześć sex
7 siedem sjö
8 osiem átta
9 dziewięć níu
10 dziesięć tíu
11 jedenaście ellefu
12 dwanaście tólf
13 trzynaście þrettán
14 czternaście fjórtán
15 piętnaście fimmtán
16 szesnaście sextán
17 siedemnaście sautján
18 osiemnaście átján
19 dziewiętnaście nítján
20 dwadzieścia tuttugu
21 dwadzieścia jeden tuttugu og einn
22 dwadzieścia dwa tuttugu og tveir
23 dwadzieścia trzy tuttugu og þrír
24 dwadzieścia cztery tuttugu og fjórir
25 dwadzieścia pięć tuttugu og fimm
26 dwadzieścia sześć tuttugu og sex
27 dwadzieścia siedem tuttugu og sjö
28 dwadzieścia osiem tuttugu og átta
29 dwadzieścia dziewięć tuttugu og níu
30 trzydzieści þrjátíu
31 trzydzieści jeden þrjátíu og einn
32 trzydzieści dwa þrjátíu og tveir
33 trzydzieści trzy þrjátíu og þrír
34 trzydzieści cztery þrjátíu og fjórir
35 trzydzieści pięć þrjátíu og fimm
36 trzydzieści sześć þrjátíu og sex
37 trzydzieści siedem þrjátíu og sjö
38 trzydzieści osiem þrjátíu og átta
39 trzydzieści dziewięć þrjátíu og níu
40 czterdzieści fjörutíu
41 czterdzieści jeden fjörutíu og einn
42 czterdzieści dwa fjörutíu og tveir
43 czterdzieści trzy fjörutíu og þrír
44 czterdzieści cztery fjörutíu og fjórir
45 czterdzieści pięć fjörutíu og fimm
46 czterdzieści sześć fjörutíu og sex
47 czterdzieści siedem fjörutíu og sjö
48 czterdzieści osiem fjörutíu og átta
49 czterdzieści dziewięć fjörutíu og níu
50 pięćdziesiąt fimmtíu
51 pięćdziesiąt jeden fimmtíu og einn
52 pięćdziesiąt dwa fimmtíu og tveir
53 pięćdziesiąt trzy fimmtíu og þrír
54 pięćdziesiąt cztery fimmtíu og fjórir
55 pięćdziesiąt pięć fimmtíu og fimm
56 pięćdziesiąt sześć fimmtíu og sex
57 pięćdziesiąt siedem fimmtíu og sjö
58 pięćdziesiąt osiem fimmtíu og átta
59 pięćdziesiąt dziewięć fimmtíu og níu
60 sześćdziesiąt sextíu
61 sześćdziesiąt jeden sextíu og einn
62 sześćdziesiąt dwa sextíu og tveir
63 sześćdziesiąt trzy sextíu og þrír
64 sześćdziesiąt cztery sextíu og fjórir
65 sześćdziesiąt pięć sextíu og fimm
66 sześćdziesiąt sześć sextíu og sex
67 sześćdziesiąt siedem sextíu og sjö
68 sześćdziesiąt osiem sextíu og átta
69 sześćdziesiąt dziewięć sextíu og níu
70 siedemdziesiąt sjötíu
71 siedemdziesiąt jeden sjötíu og einn
72 siedemdziesiąt dwa sjötíu og tveir
73 siedemdziesiąt trzy sjötíu og þrír
74 siedemdziesiąt cztery sjötíu og fjórir
75 siedemdziesiąt pięć sjötíu og fimm
76 siedemdziesiąt sześć sjötíu og sex
77 siedemdziesiąt siedem sjötíu og sjö
78 siedemdziesiąt osiem sjötíu og átta
79 siedemdziesiąt dziewięć sjötíu og níu
80 osiemdziesiąt áttatíu
81 osiemdziesiąt jeden áttatíu og einn
82 osiemdziesiąt dwa áttatíu og tveir
83 osiemdziesiąt trzy áttatíu og þrír
84 osiemdziesiąt cztery áttatíu og fjórir
85 osiemdziesiąt pięć áttatíu og fimm
86 osiemdziesiąt sześć áttatíu og sex
87 osiemdziesiąt siedem áttatíu og sjö
88 osiemdziesiąt osiem áttatíu og átta
89 osiemdziesiąt dziewięć áttatíu og níu
90 dziewięćdziesiąt níutíu
91 dziewięćdziesiąt jeden níutíu og einn
92 dziewięćdziesiąt dwa níutíu og tveir
93 dziewięćdziesiąt trzy níutíu og þrír
94 dziewięćdziesiąt cztery níutíu og fjórir
95 dziewięćdziesiąt pięć níutíu og fimm
96 dziewięćdziesiąt sześć níutíu og sex
97 dziewięćdziesiąt siedem níutíu og sjö
98 dziewięćdziesiąt osiem níutíu og átta
99 dziewięćdziesiąt dziewięć níutíu og níu
100 sto hundrað

Comments

Loading Comments