Liczby po japońskim

Liczby po japońskim

#polskijapońskiSound
0zero(ゼロ/零)
1jeden
2dwa
3trzy
4cztery
5pięć
6sześć
7siedem
8osiem
9dziewięć
10dziesięć
11jedenaście十一
12dwanaście十二
13trzynaście十三
14czternaście十四
15piętnaście十五
16szesnaście十六
17siedemnaście十七
18osiemnaście十八
19dziewiętnaście十九
20dwadzieścia二十
21dwadzieścia jeden二十一
22dwadzieścia dwa二十二
23dwadzieścia trzy二十三
24dwadzieścia cztery二十四
25dwadzieścia pięć二十五
26dwadzieścia sześć二十六
27dwadzieścia siedem二十七
28dwadzieścia osiem二十八
29dwadzieścia dziewięć二十九
30trzydzieści三十
31trzydzieści jeden三十一
32trzydzieści dwa三十二
33trzydzieści trzy三十三
34trzydzieści cztery三十四
35trzydzieści pięć三十五
36trzydzieści sześć三十六
37trzydzieści siedem三十七
38trzydzieści osiem三十八
39trzydzieści dziewięć三十九
40czterdzieści四十
41czterdzieści jeden四十一
42czterdzieści dwa四十二
43czterdzieści trzy四十三
44czterdzieści cztery四十四
45czterdzieści pięć四十五
46czterdzieści sześć四十六
47czterdzieści siedem四十七
48czterdzieści osiem四十八
49czterdzieści dziewięć四十九
50pięćdziesiąt五十
51pięćdziesiąt jeden五十一
52pięćdziesiąt dwa五十二
53pięćdziesiąt trzy五十三
54pięćdziesiąt cztery五十四
55pięćdziesiąt pięć五十五
56pięćdziesiąt sześć五十六
57pięćdziesiąt siedem五十七
58pięćdziesiąt osiem五十八
59pięćdziesiąt dziewięć五十九
60sześćdziesiąt六十
61sześćdziesiąt jeden六十一
62sześćdziesiąt dwa六十二
63sześćdziesiąt trzy六十三
64sześćdziesiąt cztery六十四
65sześćdziesiąt pięć六十五
66sześćdziesiąt sześć六十六
67sześćdziesiąt siedem六十七
68sześćdziesiąt osiem六十八
69sześćdziesiąt dziewięć六十九
70siedemdziesiąt七十
71siedemdziesiąt jeden七十一
72siedemdziesiąt dwa七十二
73siedemdziesiąt trzy七十三
74siedemdziesiąt cztery七十四
75siedemdziesiąt pięć七十五
76siedemdziesiąt sześć七十六
77siedemdziesiąt siedem七十七
78siedemdziesiąt osiem七十八
79siedemdziesiąt dziewięć七十九
80osiemdziesiąt八十
81osiemdziesiąt jeden八十一
82osiemdziesiąt dwa八十二
83osiemdziesiąt trzy八十三
84osiemdziesiąt cztery八十四
85osiemdziesiąt pięć八十五
86osiemdziesiąt sześć八十六
87osiemdziesiąt siedem八十七
88osiemdziesiąt osiem八十八
89osiemdziesiąt dziewięć八十九
90dziewięćdziesiąt九十
91dziewięćdziesiąt jeden九十一
92dziewięćdziesiąt dwa九十二
93dziewięćdziesiąt trzy九十三
94dziewięćdziesiąt cztery九十四
95dziewięćdziesiąt pięć九十五
96dziewięćdziesiąt sześć九十六
97dziewięćdziesiąt siedem九十七
98dziewięćdziesiąt osiem九十八
99dziewięćdziesiąt dziewięć九十九
100sto

Comments

Loading Comments