Liczby po japońskim

Liczby po japońskim

# polski japoński Sound
0 zero (ゼロ/零)
1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
11 jedenaście 十一
12 dwanaście 十二
13 trzynaście 十三
14 czternaście 十四
15 piętnaście 十五
16 szesnaście 十六
17 siedemnaście 十七
18 osiemnaście 十八
19 dziewiętnaście 十九
20 dwadzieścia 二十
21 dwadzieścia jeden 二十一
22 dwadzieścia dwa 二十二
23 dwadzieścia trzy 二十三
24 dwadzieścia cztery 二十四
25 dwadzieścia pięć 二十五
26 dwadzieścia sześć 二十六
27 dwadzieścia siedem 二十七
28 dwadzieścia osiem 二十八
29 dwadzieścia dziewięć 二十九
30 trzydzieści 三十
31 trzydzieści jeden 三十一
32 trzydzieści dwa 三十二
33 trzydzieści trzy 三十三
34 trzydzieści cztery 三十四
35 trzydzieści pięć 三十五
36 trzydzieści sześć 三十六
37 trzydzieści siedem 三十七
38 trzydzieści osiem 三十八
39 trzydzieści dziewięć 三十九
40 czterdzieści 四十
41 czterdzieści jeden 四十一
42 czterdzieści dwa 四十二
43 czterdzieści trzy 四十三
44 czterdzieści cztery 四十四
45 czterdzieści pięć 四十五
46 czterdzieści sześć 四十六
47 czterdzieści siedem 四十七
48 czterdzieści osiem 四十八
49 czterdzieści dziewięć 四十九
50 pięćdziesiąt 五十
51 pięćdziesiąt jeden 五十一
52 pięćdziesiąt dwa 五十二
53 pięćdziesiąt trzy 五十三
54 pięćdziesiąt cztery 五十四
55 pięćdziesiąt pięć 五十五
56 pięćdziesiąt sześć 五十六
57 pięćdziesiąt siedem 五十七
58 pięćdziesiąt osiem 五十八
59 pięćdziesiąt dziewięć 五十九
60 sześćdziesiąt 六十
61 sześćdziesiąt jeden 六十一
62 sześćdziesiąt dwa 六十二
63 sześćdziesiąt trzy 六十三
64 sześćdziesiąt cztery 六十四
65 sześćdziesiąt pięć 六十五
66 sześćdziesiąt sześć 六十六
67 sześćdziesiąt siedem 六十七
68 sześćdziesiąt osiem 六十八
69 sześćdziesiąt dziewięć 六十九
70 siedemdziesiąt 七十
71 siedemdziesiąt jeden 七十一
72 siedemdziesiąt dwa 七十二
73 siedemdziesiąt trzy 七十三
74 siedemdziesiąt cztery 七十四
75 siedemdziesiąt pięć 七十五
76 siedemdziesiąt sześć 七十六
77 siedemdziesiąt siedem 七十七
78 siedemdziesiąt osiem 七十八
79 siedemdziesiąt dziewięć 七十九
80 osiemdziesiąt 八十
81 osiemdziesiąt jeden 八十一
82 osiemdziesiąt dwa 八十二
83 osiemdziesiąt trzy 八十三
84 osiemdziesiąt cztery 八十四
85 osiemdziesiąt pięć 八十五
86 osiemdziesiąt sześć 八十六
87 osiemdziesiąt siedem 八十七
88 osiemdziesiąt osiem 八十八
89 osiemdziesiąt dziewięć 八十九
90 dziewięćdziesiąt 九十
91 dziewięćdziesiąt jeden 九十一
92 dziewięćdziesiąt dwa 九十二
93 dziewięćdziesiąt trzy 九十三
94 dziewięćdziesiąt cztery 九十四
95 dziewięćdziesiąt pięć 九十五
96 dziewięćdziesiąt sześć 九十六
97 dziewięćdziesiąt siedem 九十七
98 dziewięćdziesiąt osiem 九十八
99 dziewięćdziesiąt dziewięć 九十九
100 sto

Comments

Loading Comments