Liczby po katalońskim

Liczby po katalońskim

# polski kataloński Sound
0 zero zero
1 jeden u
2 dwa dos
3 trzy tres
4 cztery quatre
5 pięć cinc
6 sześć sis
7 siedem set
8 osiem vuit
9 dziewięć nou
10 dziesięć deu
11 jedenaście onze
12 dwanaście dotze
13 trzynaście tretze
14 czternaście catorze
15 piętnaście quinze
16 szesnaście setze
17 siedemnaście disset
18 osiemnaście divuit
19 dziewiętnaście dinou
20 dwadzieścia vint
21 dwadzieścia jeden vint-i-u
22 dwadzieścia dwa vint-i-dos
23 dwadzieścia trzy vint-i-tres
24 dwadzieścia cztery vint-i-quatre
25 dwadzieścia pięć vint-i-cinc
26 dwadzieścia sześć vint-i-sis
27 dwadzieścia siedem vint-i-set
28 dwadzieścia osiem vint-i-vuit
29 dwadzieścia dziewięć vint-i-nou
30 trzydzieści trenta
31 trzydzieści jeden trenta-u
32 trzydzieści dwa trenta-dos
33 trzydzieści trzy trenta-tres
34 trzydzieści cztery trenta-quatre
35 trzydzieści pięć trenta-cinc
36 trzydzieści sześć trenta-sis
37 trzydzieści siedem trenta-set
38 trzydzieści osiem trenta-vuit
39 trzydzieści dziewięć trenta-nou
40 czterdzieści quaranta
41 czterdzieści jeden quaranta-u
42 czterdzieści dwa quaranta-dos
43 czterdzieści trzy quaranta-tres
44 czterdzieści cztery quaranta-quatre
45 czterdzieści pięć quaranta-cinc
46 czterdzieści sześć quaranta-sis
47 czterdzieści siedem quaranta-set
48 czterdzieści osiem quaranta-vuit
49 czterdzieści dziewięć quaranta-nou
50 pięćdziesiąt cinquanta
51 pięćdziesiąt jeden cinquanta-u
52 pięćdziesiąt dwa cinquanta-dos
53 pięćdziesiąt trzy cinquanta-tres
54 pięćdziesiąt cztery cinquanta-quatre
55 pięćdziesiąt pięć cinquanta-cinc
56 pięćdziesiąt sześć cinquanta-sis
57 pięćdziesiąt siedem cinquanta-set
58 pięćdziesiąt osiem cinquanta-vuit
59 pięćdziesiąt dziewięć cinquanta-nou
60 sześćdziesiąt seixanta
61 sześćdziesiąt jeden seixanta-u
62 sześćdziesiąt dwa seixanta-dos
63 sześćdziesiąt trzy seixanta-tres
64 sześćdziesiąt cztery seixanta-quatre
65 sześćdziesiąt pięć seixanta-cinc
66 sześćdziesiąt sześć seixanta-sis
67 sześćdziesiąt siedem seixanta-set
68 sześćdziesiąt osiem seixanta-vuit
69 sześćdziesiąt dziewięć seixanta-nou
70 siedemdziesiąt setanta
71 siedemdziesiąt jeden setanta
72 siedemdziesiąt dwa setanta-dos
73 siedemdziesiąt trzy setanta-tres
74 siedemdziesiąt cztery setanta-quatre
75 siedemdziesiąt pięć setanta-cinc
76 siedemdziesiąt sześć setanta-sis
77 siedemdziesiąt siedem setanta-set
78 siedemdziesiąt osiem setanta-vuit
79 siedemdziesiąt dziewięć setanta-nou
80 osiemdziesiąt vuitanta
81 osiemdziesiąt jeden vuitanta-u
82 osiemdziesiąt dwa vuitanta-dos
83 osiemdziesiąt trzy vuitanta-tres
84 osiemdziesiąt cztery vuitanta-quatre
85 osiemdziesiąt pięć vuitanta-cinc
86 osiemdziesiąt sześć vuitanta-sis
87 osiemdziesiąt siedem vuitanta-set
88 osiemdziesiąt osiem vuitanta-vuit
89 osiemdziesiąt dziewięć vuitanta-nou
90 dziewięćdziesiąt noranta
91 dziewięćdziesiąt jeden noranta-u
92 dziewięćdziesiąt dwa noranta-dos
93 dziewięćdziesiąt trzy noranta-tres
94 dziewięćdziesiąt cztery noranta-quatre
95 dziewięćdziesiąt pięć noranta-cinc
96 dziewięćdziesiąt sześć noranta-sis
97 dziewięćdziesiąt siedem noranta-set
98 dziewięćdziesiąt osiem noranta-vuit
99 dziewięćdziesiąt dziewięć noranta-nou
100 sto per cent

Comments

Loading Comments