Liczby po kazachskim

Liczby po kazachskim

# polski kazachski Sound
0 zero нөл
1 jeden бір
2 dwa екі
3 trzy үш
4 cztery төрт
5 pięć бес
6 sześć алты
7 siedem жеті
8 osiem сегіз
9 dziewięć тоғыз
10 dziesięć он
11 jedenaście он бір
12 dwanaście он екі
13 trzynaście он үш
14 czternaście он төрт
15 piętnaście он бес
16 szesnaście он алты
17 siedemnaście он жеті
18 osiemnaście он сегіз
19 dziewiętnaście он тоғыз
20 dwadzieścia жиырма
21 dwadzieścia jeden жиырма бір
22 dwadzieścia dwa жиырма екі
23 dwadzieścia trzy жиырма үш
24 dwadzieścia cztery жиырма төрт
25 dwadzieścia pięć жиырма бес
26 dwadzieścia sześć жиырма алты
27 dwadzieścia siedem жиырма жеті
28 dwadzieścia osiem жиырма сегіз
29 dwadzieścia dziewięć жиырма тоғыз
30 trzydzieści отыз
31 trzydzieści jeden Отыз бір
32 trzydzieści dwa Отыз екі
33 trzydzieści trzy отыз үш
34 trzydzieści cztery Отыз төрт
35 trzydzieści pięć Отыз бес
36 trzydzieści sześć отыз алты
37 trzydzieści siedem Отыз жеті
38 trzydzieści osiem Отыз сегіз
39 trzydzieści dziewięć Отыз тоғыз
40 czterdzieści қырық
41 czterdzieści jeden Қырық бір
42 czterdzieści dwa қырық екі
43 czterdzieści trzy қырық үш
44 czterdzieści cztery қырық төрт
45 czterdzieści pięć қырық бес
46 czterdzieści sześć Қырық алты
47 czterdzieści siedem қырық жеті
48 czterdzieści osiem қырық сегіз
49 czterdzieści dziewięć қырық тоғыз
50 pięćdziesiąt елу
51 pięćdziesiąt jeden елу бір
52 pięćdziesiąt dwa елу екі
53 pięćdziesiąt trzy елу үш
54 pięćdziesiąt cztery елу төрт
55 pięćdziesiąt pięć елу бес
56 pięćdziesiąt sześć елу алты
57 pięćdziesiąt siedem елу жеті
58 pięćdziesiąt osiem елу сегіз
59 pięćdziesiąt dziewięć елу тоғыз
60 sześćdziesiąt алпыс
61 sześćdziesiąt jeden Алпыс бір
62 sześćdziesiąt dwa алпыс екі
63 sześćdziesiąt trzy алпыс үш
64 sześćdziesiąt cztery Алпыс төрт
65 sześćdziesiąt pięć алпыс бес
66 sześćdziesiąt sześć Алпыс алты
67 sześćdziesiąt siedem Алпыс жеті
68 sześćdziesiąt osiem алпыс сегіз
69 sześćdziesiąt dziewięć Алпыс тоғыз
70 siedemdziesiąt жетпіс
71 siedemdziesiąt jeden жетпіс бір
72 siedemdziesiąt dwa жетпіс екі
73 siedemdziesiąt trzy жетпіс үш
74 siedemdziesiąt cztery жетпіс төрт
75 siedemdziesiąt pięć жетпіс бес
76 siedemdziesiąt sześć жетпіс алты
77 siedemdziesiąt siedem жетпіс жеті
78 siedemdziesiąt osiem жетпіс сегіз
79 siedemdziesiąt dziewięć жетпіс тоғыз
80 osiemdziesiąt сексен
81 osiemdziesiąt jeden сексен бір
82 osiemdziesiąt dwa сексен екі
83 osiemdziesiąt trzy сексен үш
84 osiemdziesiąt cztery сексен төрт
85 osiemdziesiąt pięć сексен бес
86 osiemdziesiąt sześć сексен алты
87 osiemdziesiąt siedem сексен жеті
88 osiemdziesiąt osiem сексен сегіз
89 osiemdziesiąt dziewięć сексен тоғыз
90 dziewięćdziesiąt тоқсан
91 dziewięćdziesiąt jeden тоқсан бір
92 dziewięćdziesiąt dwa тоқсан екі
93 dziewięćdziesiąt trzy тоқсан үш
94 dziewięćdziesiąt cztery тоқсан төрт
95 dziewięćdziesiąt pięć тоқсан бес
96 dziewięćdziesiąt sześć тоқсан алты
97 dziewięćdziesiąt siedem тоқсан жеті
98 dziewięćdziesiąt osiem тоқсан сегіз
99 dziewięćdziesiąt dziewięć тоқсан тоғыз
100 sto жүз

Comments

Loading Comments