Liczby po koreańskim

Liczby po koreańskim

# polski koreański Sound
0 zero
1 jeden 하나
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć 다섯
6 sześć 여섯
7 siedem 일곱
8 osiem 여덟
9 dziewięć 아홉
10 dziesięć
11 jedenaście 열하나
12 dwanaście 열둘
13 trzynaście 열셋
14 czternaście 열넷
15 piętnaście 열다섯
16 szesnaście 열여섯
17 siedemnaście 열일곱
18 osiemnaście 열여덟
19 dziewiętnaście 열아홉
20 dwadzieścia 스물
21 dwadzieścia jeden 스물하나
22 dwadzieścia dwa 스물둘
23 dwadzieścia trzy 스물셋
24 dwadzieścia cztery 스물넷
25 dwadzieścia pięć 스물 다섯
26 dwadzieścia sześć 스물 여섯
27 dwadzieścia siedem 스물 일곱
28 dwadzieścia osiem 스물여덟
29 dwadzieścia dziewięć 스물아홉
30 trzydzieści 서른
31 trzydzieści jeden 서른하나
32 trzydzieści dwa 서른둘
33 trzydzieści trzy 서른셋
34 trzydzieści cztery 서른넷
35 trzydzieści pięć 서른다섯
36 trzydzieści sześć 서른여섯
37 trzydzieści siedem 서른일곱
38 trzydzieści osiem 서른여덟
39 trzydzieści dziewięć 서른아홉
40 czterdzieści 마흔
41 czterdzieści jeden 마흔하나
42 czterdzieści dwa 마흔둘
43 czterdzieści trzy 마흔셋
44 czterdzieści cztery 마흔넷
45 czterdzieści pięć 마흔다섯
46 czterdzieści sześć 마흔여섯
47 czterdzieści siedem 마흔일곱
48 czterdzieści osiem 마흔여덟
49 czterdzieści dziewięć 마흔아홉
50 pięćdziesiąt
51 pięćdziesiąt jeden 쉰하나
52 pięćdziesiąt dwa 쉰둘
53 pięćdziesiąt trzy 쉰셋
54 pięćdziesiąt cztery 쉰넷
55 pięćdziesiąt pięć 쉰다섯
56 pięćdziesiąt sześć 쉰여섯
57 pięćdziesiąt siedem 쉰일곱
58 pięćdziesiąt osiem 쉰여덟
59 pięćdziesiąt dziewięć 쉰아홉
60 sześćdziesiąt 예순
61 sześćdziesiąt jeden 예순하나
62 sześćdziesiąt dwa 예순둘
63 sześćdziesiąt trzy 예순셋
64 sześćdziesiąt cztery 예순넷
65 sześćdziesiąt pięć 예순다섯
66 sześćdziesiąt sześć 예순여섯
67 sześćdziesiąt siedem 예순일곱
68 sześćdziesiąt osiem 예순여덟
69 sześćdziesiąt dziewięć 예순아홉
70 siedemdziesiąt 일흔
71 siedemdziesiąt jeden 일흔하나
72 siedemdziesiąt dwa 일흔둘
73 siedemdziesiąt trzy 일흔셋
74 siedemdziesiąt cztery 일흔넷
75 siedemdziesiąt pięć 일흔다섯
76 siedemdziesiąt sześć 일흔여섯
77 siedemdziesiąt siedem 일흔일곱
78 siedemdziesiąt osiem 일흔여덟
79 siedemdziesiąt dziewięć 일흔아홉
80 osiemdziesiąt 여든
81 osiemdziesiąt jeden 여든하나
82 osiemdziesiąt dwa 여든둘
83 osiemdziesiąt trzy 여든셋
84 osiemdziesiąt cztery 여든넷
85 osiemdziesiąt pięć 여든다섯
86 osiemdziesiąt sześć 여든여섯
87 osiemdziesiąt siedem 여든일곱
88 osiemdziesiąt osiem 여든여덟
89 osiemdziesiąt dziewięć 여든아홉
90 dziewięćdziesiąt 아흔
91 dziewięćdziesiąt jeden 아흔하나
92 dziewięćdziesiąt dwa 아흔둘
93 dziewięćdziesiąt trzy 아흔셋
94 dziewięćdziesiąt cztery 아흔넷
95 dziewięćdziesiąt pięć 아흔다섯
96 dziewięćdziesiąt sześć 아흔여섯
97 dziewięćdziesiąt siedem 아흔일곱
98 dziewięćdziesiąt osiem 아흔여덟
99 dziewięćdziesiąt dziewięć 아흔아홉
100 sto

Comments

Loading Comments