Liczby po łacinie

Liczby po łacinie

# polski łaciński Sound
0 zero nihil
1 jeden ūnus
2 dwa duo
3 trzy trēs
4 cztery quattuor
5 pięć quīnque
6 sześć sex
7 siedem septem
8 osiem octō
9 dziewięć novem
10 dziesięć decem
11 jedenaście ūndecim
12 dwanaście duodēcim
13 trzynaście trēdecim
14 czternaście quattuordecim
15 piętnaście quīndecim
16 szesnaście sēdecim
17 siedemnaście septendecim
18 osiemnaście duodēvīgintī
19 dziewiętnaście ūndēvīgintī
20 dwadzieścia vīgintī
21 dwadzieścia jeden vīgintī ūnus
22 dwadzieścia dwa vīgintī duo
23 dwadzieścia trzy vīgintī trēs
24 dwadzieścia cztery vīgintī quattuor
25 dwadzieścia pięć vīgintī quīnque
26 dwadzieścia sześć vīgintī sex
27 dwadzieścia siedem vīgintī septem
28 dwadzieścia osiem vīgintī octō
29 dwadzieścia dziewięć vīgintī novem
30 trzydzieści trīgintā
31 trzydzieści jeden trīgintā ūnus
32 trzydzieści dwa trīgintā duo
33 trzydzieści trzy trīgintā trēs
34 trzydzieści cztery trīgintā quattuor
35 trzydzieści pięć trīgintā quīnque
36 trzydzieści sześć trīgintā sex
37 trzydzieści siedem trīgintā septem
38 trzydzieści osiem trīgintā octō
39 trzydzieści dziewięć trīgintā novem
40 czterdzieści quadrāgintā
41 czterdzieści jeden quadrāgintā ūnus
42 czterdzieści dwa quadrāgintā duo
43 czterdzieści trzy quadrāgintā trēs
44 czterdzieści cztery quadrāgintā quattuor
45 czterdzieści pięć quadrāgintā quīnque
46 czterdzieści sześć quadrāgintā sex
47 czterdzieści siedem quadrāgintā septem
48 czterdzieści osiem quadrāgintā octō
49 czterdzieści dziewięć quadrāgintā novem
50 pięćdziesiąt quīnquāgintā
51 pięćdziesiąt jeden quīnquāgintā ūnus
52 pięćdziesiąt dwa quīnquāgintā duo
53 pięćdziesiąt trzy quīnquāgintā trēs
54 pięćdziesiąt cztery quīnquāgintā quattuor
55 pięćdziesiąt pięć quīnquāgintā quīnque
56 pięćdziesiąt sześć quīnquāgintā sex
57 pięćdziesiąt siedem quīnquāgintā septem
58 pięćdziesiąt osiem quīnquāgintā octō
59 pięćdziesiąt dziewięć quīnquāgintā novem
60 sześćdziesiąt sexāgintā
61 sześćdziesiąt jeden sexāgintā ūnus
62 sześćdziesiąt dwa sexāgintā duo
63 sześćdziesiąt trzy sexāgintā trēs
64 sześćdziesiąt cztery sexāgintā quattuor
65 sześćdziesiąt pięć sexāgintā quīnque
66 sześćdziesiąt sześć sexāgintā sex
67 sześćdziesiąt siedem sexāgintā septem
68 sześćdziesiąt osiem sexāgintā octō
69 sześćdziesiąt dziewięć sexāgintā novem
70 siedemdziesiąt septuāgintā
71 siedemdziesiąt jeden septuāgintā ūnus
72 siedemdziesiąt dwa septuāgintā duo
73 siedemdziesiąt trzy septuāgintā trēs
74 siedemdziesiąt cztery septuāgintā quattuor
75 siedemdziesiąt pięć septuāgintā quīnque
76 siedemdziesiąt sześć septuāgintā sex
77 siedemdziesiąt siedem septuāgintā septem
78 siedemdziesiąt osiem septuāgintā octō
79 siedemdziesiąt dziewięć septuāgintā novem
80 osiemdziesiąt octōgintā
81 osiemdziesiąt jeden octōgintā ūnus
82 osiemdziesiąt dwa octōgintā duo
83 osiemdziesiąt trzy octōgintā trēs
84 osiemdziesiąt cztery octōgintā quattuor
85 osiemdziesiąt pięć octōgintā quīnque
86 osiemdziesiąt sześć octōgintā sex
87 osiemdziesiąt siedem octōgintā septem
88 osiemdziesiąt osiem octōgintā octo
89 osiemdziesiąt dziewięć octōgintā novem
90 dziewięćdziesiąt nōnāgintā
91 dziewięćdziesiąt jeden nōnāgintā ūnus
92 dziewięćdziesiąt dwa nōnāgintā duo
93 dziewięćdziesiąt trzy nōnāgintā trēs
94 dziewięćdziesiąt cztery nōnāgintā quattuor
95 dziewięćdziesiąt pięć nōnāgintā quīnque
96 dziewięćdziesiąt sześć nōnāgintā sex
97 dziewięćdziesiąt siedem nōnāgintā septem
98 dziewięćdziesiąt osiem nōnāgintā octō
99 dziewięćdziesiąt dziewięć nōnāgintā novem
100 sto centum

Comments

Loading Comments