Liczby po łacinie

Liczby po łacinie

0
nihil
zero
1
ūnus
jeden
2
duo
dwa
3
trēs
trzy
4
quattuor
cztery
5
quīnque
pięć
6
sex
sześć
7
septem
siedem
8
octō
osiem
9
novem
dziewięć
10
decem
dziesięć
11
ūndecim
jedenaście
12
duodēcim
dwanaście
13
trēdecim
trzynaście
14
quattuordecim
czternaście
15
quīndecim
piętnaście
16
sēdecim
szesnaście
17
septendecim
siedemnaście
18
duodēvīgintī
osiemnaście
19
ūndēvīgintī
dziewiętnaście
20
vīgintī
dwadzieścia
21
vīgintī ūnus
dwadzieścia jeden
22
vīgintī duo
dwadzieścia dwa
23
vīgintī trēs
dwadzieścia trzy
24
vīgintī quattuor
dwadzieścia cztery
25
vīgintī quīnque
dwadzieścia pięć
26
vīgintī sex
dwadzieścia sześć
27
vīgintī septem
dwadzieścia siedem
28
vīgintī octō
dwadzieścia osiem
29
vīgintī novem
dwadzieścia dziewięć
30
trīgintā
trzydzieści
31
trīgintā ūnus
trzydzieści jeden
32
trīgintā duo
trzydzieści dwa
33
trīgintā trēs
trzydzieści trzy
34
trīgintā quattuor
trzydzieści cztery
35
trīgintā quīnque
trzydzieści pięć
36
trīgintā sex
trzydzieści sześć
37
trīgintā septem
trzydzieści siedem
38
trīgintā octō
trzydzieści osiem
39
trīgintā novem
trzydzieści dziewięć
40
quadrāgintā
czterdzieści
41
quadrāgintā ūnus
czterdzieści jeden
42
quadrāgintā duo
czterdzieści dwa
43
quadrāgintā trēs
czterdzieści trzy
44
quadrāgintā quattuor
czterdzieści cztery
45
quadrāgintā quīnque
czterdzieści pięć
46
quadrāgintā sex
czterdzieści sześć
47
quadrāgintā septem
czterdzieści siedem
48
quadrāgintā octō
czterdzieści osiem
49
quadrāgintā novem
czterdzieści dziewięć
50
quīnquāgintā
pięćdziesiąt
51
quīnquāgintā ūnus
pięćdziesiąt jeden
52
quīnquāgintā duo
pięćdziesiąt dwa
53
quīnquāgintā trēs
pięćdziesiąt trzy
54
quīnquāgintā quattuor
pięćdziesiąt cztery
55
quīnquāgintā quīnque
pięćdziesiąt pięć
56
quīnquāgintā sex
pięćdziesiąt sześć
57
quīnquāgintā septem
pięćdziesiąt siedem
58
quīnquāgintā octō
pięćdziesiąt osiem
59
quīnquāgintā novem
pięćdziesiąt dziewięć
60
sexāgintā
sześćdziesiąt
61
sexāgintā ūnus
sześćdziesiąt jeden
62
sexāgintā duo
sześćdziesiąt dwa
63
sexāgintā trēs
sześćdziesiąt trzy
64
sexāgintā quattuor
sześćdziesiąt cztery
65
sexāgintā quīnque
sześćdziesiąt pięć
66
sexāgintā sex
sześćdziesiąt sześć
67
sexāgintā septem
sześćdziesiąt siedem
68
sexāgintā octō
sześćdziesiąt osiem
69
sexāgintā novem
sześćdziesiąt dziewięć
70
septuāgintā
siedemdziesiąt
71
septuāgintā ūnus
siedemdziesiąt jeden
72
septuāgintā duo
siedemdziesiąt dwa
73
septuāgintā trēs
siedemdziesiąt trzy
74
septuāgintā quattuor
siedemdziesiąt cztery
75
septuāgintā quīnque
siedemdziesiąt pięć
76
septuāgintā sex
siedemdziesiąt sześć
77
septuāgintā septem
siedemdziesiąt siedem
78
septuāgintā octō
siedemdziesiąt osiem
79
septuāgintā novem
siedemdziesiąt dziewięć
80
octōgintā
osiemdziesiąt
81
octōgintā ūnus
osiemdziesiąt jeden
82
octōgintā duo
osiemdziesiąt dwa
83
octōgintā trēs
osiemdziesiąt trzy
84
octōgintā quattuor
osiemdziesiąt cztery
85
octōgintā quīnque
osiemdziesiąt pięć
86
octōgintā sex
osiemdziesiąt sześć
87
octōgintā septem
osiemdziesiąt siedem
88
octōgintā octo
osiemdziesiąt osiem
89
octōgintā novem
osiemdziesiąt dziewięć
90
nōnāgintā
dziewięćdziesiąt
91
nōnāgintā ūnus
dziewięćdziesiąt jeden
92
nōnāgintā duo
dziewięćdziesiąt dwa
93
nōnāgintā trēs
dziewięćdziesiąt trzy
94
nōnāgintā quattuor
dziewięćdziesiąt cztery
95
nōnāgintā quīnque
dziewięćdziesiąt pięć
96
nōnāgintā sex
dziewięćdziesiąt sześć
97
nōnāgintā septem
dziewięćdziesiąt siedem
98
nōnāgintā octō
dziewięćdziesiąt osiem
99
nōnāgintā novem
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
centum
sto

Comments

Loading Comments