Liczby po litewskim

Liczby po litewskim

# polski litewski Sound
0 zero nulis
1 jeden vienas
2 dwa du
3 trzy trys
4 cztery keturi
5 pięć penki
6 sześć šeši
7 siedem septyni
8 osiem aštuoni
9 dziewięć devyni
10 dziesięć dešimt
11 jedenaście vienuolika
12 dwanaście dvylika
13 trzynaście trylika
14 czternaście keturiolika
15 piętnaście penkiolika
16 szesnaście šešiolika
17 siedemnaście septyniolika
18 osiemnaście aštuoniolika
19 dziewiętnaście devyniolika
20 dwadzieścia dvidešimt
21 dwadzieścia jeden dvidešimt vienas
22 dwadzieścia dwa dvidešimt du
23 dwadzieścia trzy dvidešimt trys
24 dwadzieścia cztery dvidešimt keturi
25 dwadzieścia pięć dvidešimt penki
26 dwadzieścia sześć dvidešimt šeši
27 dwadzieścia siedem dvidešimt septyni
28 dwadzieścia osiem dvidešimt aštuoni
29 dwadzieścia dziewięć dvidešimt devyni
30 trzydzieści trisdešimt
31 trzydzieści jeden trisdešimt vienas
32 trzydzieści dwa trisdešimt du
33 trzydzieści trzy trisdešimt trys
34 trzydzieści cztery trisdešimt keturi
35 trzydzieści pięć trisdešimt penki
36 trzydzieści sześć trisdešimt šeši
37 trzydzieści siedem trisdešimt septyni
38 trzydzieści osiem trisdešimt aštuoni
39 trzydzieści dziewięć trisdešimt devyni
40 czterdzieści keturiasdešimt
41 czterdzieści jeden keturiasdešimt vienas
42 czterdzieści dwa keturiasdešimt du
43 czterdzieści trzy keturiasdešimt trys
44 czterdzieści cztery keturiasdešimt keturi
45 czterdzieści pięć keturiasdešimt penki
46 czterdzieści sześć keturiasdešimt šeši
47 czterdzieści siedem keturiasdešimt septyni
48 czterdzieści osiem keturiasdešimt aštuoni
49 czterdzieści dziewięć keturiasdešimt devyni
50 pięćdziesiąt penkiasdešimt
51 pięćdziesiąt jeden penkiasdešimt vienas
52 pięćdziesiąt dwa penkiasdešimt du
53 pięćdziesiąt trzy penkiasdešimt trys
54 pięćdziesiąt cztery penkiasdešimt keturi
55 pięćdziesiąt pięć penkiasdešimt penki
56 pięćdziesiąt sześć penkiasdešimt šeši
57 pięćdziesiąt siedem penkiasdešimt septyni
58 pięćdziesiąt osiem penkiasdešimt aštuoni
59 pięćdziesiąt dziewięć penkiasdešimt devyni
60 sześćdziesiąt šešiasdešimt
61 sześćdziesiąt jeden šešiasdešimt vienas
62 sześćdziesiąt dwa šešiasdešimt du
63 sześćdziesiąt trzy šešiasdešimt trys
64 sześćdziesiąt cztery šešiasdešimt keturi
65 sześćdziesiąt pięć šešiasdešimt penki
66 sześćdziesiąt sześć šešiasdešimt šeši
67 sześćdziesiąt siedem šešiasdešimt septyni
68 sześćdziesiąt osiem šešiasdešimt aštuoni
69 sześćdziesiąt dziewięć šešiasdešimt devyni
70 siedemdziesiąt septyniasdešimt
71 siedemdziesiąt jeden septyniasdešimt vienas
72 siedemdziesiąt dwa septyniasdešimt du
73 siedemdziesiąt trzy septyniasdešimt trys
74 siedemdziesiąt cztery septyniasdešimt keturi
75 siedemdziesiąt pięć septyniasdešimt penki
76 siedemdziesiąt sześć septyniasdešimt šeši
77 siedemdziesiąt siedem septyniasdešimt septyni
78 siedemdziesiąt osiem septyniasdešimt aštuoni
79 siedemdziesiąt dziewięć septyniasdešimt devyni
80 osiemdziesiąt aštuoniasdešimt
81 osiemdziesiąt jeden aštuoniasdešimt vienas
82 osiemdziesiąt dwa aštuoniasdešimt du
83 osiemdziesiąt trzy aštuoniasdešimt trys
84 osiemdziesiąt cztery aštuoniasdešimt keturi
85 osiemdziesiąt pięć aštuoniasdešimt penki
86 osiemdziesiąt sześć aštuoniasdešimt šeši
87 osiemdziesiąt siedem aštuoniasdešimt septyni
88 osiemdziesiąt osiem aštuoniasdešimt aštuoni
89 osiemdziesiąt dziewięć aštuoniasdešimt devyni
90 dziewięćdziesiąt devyniasdešimt
91 dziewięćdziesiąt jeden devyniasdešimt vienas
92 dziewięćdziesiąt dwa devyniasdešimt du
93 dziewięćdziesiąt trzy devyniasdešimt trys
94 dziewięćdziesiąt cztery devyniasdešimt keturi
95 dziewięćdziesiąt pięć devyniasdešimt penki
96 dziewięćdziesiąt sześć devyniasdešimt šeši
97 dziewięćdziesiąt siedem devyniasdešimt septyni
98 dziewięćdziesiąt osiem devyniasdešimt aštuoni
99 dziewięćdziesiąt dziewięć devyniasdešimt devyni
100 sto šimtas

Comments

Loading Comments