Liczby po litewskim

Liczby po litewskim

0
nulis
zero
1
vienas
jeden
2
du
dwa
3
trys
trzy
4
keturi
cztery
5
penki
pięć
6
šeši
sześć
7
septyni
siedem
8
aštuoni
osiem
9
devyni
dziewięć
10
dešimt
dziesięć
11
vienuolika
jedenaście
12
dvylika
dwanaście
13
trylika
trzynaście
14
keturiolika
czternaście
15
penkiolika
piętnaście
16
šešiolika
szesnaście
17
septyniolika
siedemnaście
18
aštuoniolika
osiemnaście
19
devyniolika
dziewiętnaście
20
dvidešimt
dwadzieścia
21
dvidešimt vienas
dwadzieścia jeden
22
dvidešimt du
dwadzieścia dwa
23
dvidešimt trys
dwadzieścia trzy
24
dvidešimt keturi
dwadzieścia cztery
25
dvidešimt penki
dwadzieścia pięć
26
dvidešimt šeši
dwadzieścia sześć
27
dvidešimt septyni
dwadzieścia siedem
28
dvidešimt aštuoni
dwadzieścia osiem
29
dvidešimt devyni
dwadzieścia dziewięć
30
trisdešimt
trzydzieści
31
trisdešimt vienas
trzydzieści jeden
32
trisdešimt du
trzydzieści dwa
33
trisdešimt trys
trzydzieści trzy
34
trisdešimt keturi
trzydzieści cztery
35
trisdešimt penki
trzydzieści pięć
36
trisdešimt šeši
trzydzieści sześć
37
trisdešimt septyni
trzydzieści siedem
38
trisdešimt aštuoni
trzydzieści osiem
39
trisdešimt devyni
trzydzieści dziewięć
40
keturiasdešimt
czterdzieści
41
keturiasdešimt vienas
czterdzieści jeden
42
keturiasdešimt du
czterdzieści dwa
43
keturiasdešimt trys
czterdzieści trzy
44
keturiasdešimt keturi
czterdzieści cztery
45
keturiasdešimt penki
czterdzieści pięć
46
keturiasdešimt šeši
czterdzieści sześć
47
keturiasdešimt septyni
czterdzieści siedem
48
keturiasdešimt aštuoni
czterdzieści osiem
49
keturiasdešimt devyni
czterdzieści dziewięć
50
penkiasdešimt
pięćdziesiąt
51
penkiasdešimt vienas
pięćdziesiąt jeden
52
penkiasdešimt du
pięćdziesiąt dwa
53
penkiasdešimt trys
pięćdziesiąt trzy
54
penkiasdešimt keturi
pięćdziesiąt cztery
55
penkiasdešimt penki
pięćdziesiąt pięć
56
penkiasdešimt šeši
pięćdziesiąt sześć
57
penkiasdešimt septyni
pięćdziesiąt siedem
58
penkiasdešimt aštuoni
pięćdziesiąt osiem
59
penkiasdešimt devyni
pięćdziesiąt dziewięć
60
šešiasdešimt
sześćdziesiąt
61
šešiasdešimt vienas
sześćdziesiąt jeden
62
šešiasdešimt du
sześćdziesiąt dwa
63
šešiasdešimt trys
sześćdziesiąt trzy
64
šešiasdešimt keturi
sześćdziesiąt cztery
65
šešiasdešimt penki
sześćdziesiąt pięć
66
šešiasdešimt šeši
sześćdziesiąt sześć
67
šešiasdešimt septyni
sześćdziesiąt siedem
68
šešiasdešimt aštuoni
sześćdziesiąt osiem
69
šešiasdešimt devyni
sześćdziesiąt dziewięć
70
septyniasdešimt
siedemdziesiąt
71
septyniasdešimt vienas
siedemdziesiąt jeden
72
septyniasdešimt du
siedemdziesiąt dwa
73
septyniasdešimt trys
siedemdziesiąt trzy
74
septyniasdešimt keturi
siedemdziesiąt cztery
75
septyniasdešimt penki
siedemdziesiąt pięć
76
septyniasdešimt šeši
siedemdziesiąt sześć
77
septyniasdešimt septyni
siedemdziesiąt siedem
78
septyniasdešimt aštuoni
siedemdziesiąt osiem
79
septyniasdešimt devyni
siedemdziesiąt dziewięć
80
aštuoniasdešimt
osiemdziesiąt
81
aštuoniasdešimt vienas
osiemdziesiąt jeden
82
aštuoniasdešimt du
osiemdziesiąt dwa
83
aštuoniasdešimt trys
osiemdziesiąt trzy
84
aštuoniasdešimt keturi
osiemdziesiąt cztery
85
aštuoniasdešimt penki
osiemdziesiąt pięć
86
aštuoniasdešimt šeši
osiemdziesiąt sześć
87
aštuoniasdešimt septyni
osiemdziesiąt siedem
88
aštuoniasdešimt aštuoni
osiemdziesiąt osiem
89
aštuoniasdešimt devyni
osiemdziesiąt dziewięć
90
devyniasdešimt
dziewięćdziesiąt
91
devyniasdešimt vienas
dziewięćdziesiąt jeden
92
devyniasdešimt du
dziewięćdziesiąt dwa
93
devyniasdešimt trys
dziewięćdziesiąt trzy
94
devyniasdešimt keturi
dziewięćdziesiąt cztery
95
devyniasdešimt penki
dziewięćdziesiąt pięć
96
devyniasdešimt šeši
dziewięćdziesiąt sześć
97
devyniasdešimt septyni
dziewięćdziesiąt siedem
98
devyniasdešimt aštuoni
dziewięćdziesiąt osiem
99
devyniasdešimt devyni
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
šimtas
sto

Comments

Loading Comments