Liczby po łotewskim

Liczby po łotewskim

# polski łotewski Sound
0 zero nulle
1 jeden viens
2 dwa divi
3 trzy trīs
4 cztery četri
5 pięć pieci
6 sześć seši
7 siedem septiņi
8 osiem astoņi
9 dziewięć deviņi
10 dziesięć desmit
11 jedenaście vienpadsmit
12 dwanaście divpadsmit
13 trzynaście trīspadsmit
14 czternaście četrpadsmit
15 piętnaście piecpadsmit
16 szesnaście sešpadsmit
17 siedemnaście septiņpadsmit
18 osiemnaście astoņpadsmit
19 dziewiętnaście deviņpadsmit
20 dwadzieścia divdesmit
21 dwadzieścia jeden divdesmit viens
22 dwadzieścia dwa divdesmit divi
23 dwadzieścia trzy divdesmit trīs
24 dwadzieścia cztery divdesmit četri
25 dwadzieścia pięć divdesmit pieci
26 dwadzieścia sześć divdesmit seši
27 dwadzieścia siedem divdesmit septiņi
28 dwadzieścia osiem divdesmit astoņi
29 dwadzieścia dziewięć divdesmit deviņi
30 trzydzieści trīsdesmit
31 trzydzieści jeden trīsdesmit viens
32 trzydzieści dwa trīsdesmit divi
33 trzydzieści trzy trīsdesmit trīs
34 trzydzieści cztery trīsdesmit četri
35 trzydzieści pięć trīsdesmit pieci
36 trzydzieści sześć trīsdesmit seši
37 trzydzieści siedem trīsdesmit septiņi
38 trzydzieści osiem trīsdesmit astoņi
39 trzydzieści dziewięć trīsdesmit deviņi
40 czterdzieści četrdesmit
41 czterdzieści jeden četrdesmit viens
42 czterdzieści dwa četrdesmit divi
43 czterdzieści trzy četrdesmit trīs
44 czterdzieści cztery četrdesmit četri
45 czterdzieści pięć četrdesmit pieci
46 czterdzieści sześć četrdesmit seši
47 czterdzieści siedem četrdesmit septiņi
48 czterdzieści osiem četrdesmit astoņi
49 czterdzieści dziewięć četrdesmit deviņi
50 pięćdziesiąt piecdesmit
51 pięćdziesiąt jeden piecdesmit viens
52 pięćdziesiąt dwa piecdesmit divi
53 pięćdziesiąt trzy piecdesmit trīs
54 pięćdziesiąt cztery piecdesmit četri
55 pięćdziesiąt pięć piecdesmit pieci
56 pięćdziesiąt sześć piecdesmit seši
57 pięćdziesiąt siedem piecdesmit sepiņi
58 pięćdziesiąt osiem piecdesmit astoņi
59 pięćdziesiąt dziewięć piecdesmit deviņi
60 sześćdziesiąt sešdesmit
61 sześćdziesiąt jeden sešdesmit viens
62 sześćdziesiąt dwa sešdesmit divi
63 sześćdziesiąt trzy sešdesmit trīs
64 sześćdziesiąt cztery sešdesmit četri
65 sześćdziesiąt pięć sešdesmit pieci
66 sześćdziesiąt sześć sešdesmit seši
67 sześćdziesiąt siedem sešdesmit septiņi
68 sześćdziesiąt osiem sešdesmit astoņi
69 sześćdziesiąt dziewięć sešdesmit deviņi
70 siedemdziesiąt septiņdesmit
71 siedemdziesiąt jeden septiņdesmit viens
72 siedemdziesiąt dwa septiņdesmit divi
73 siedemdziesiąt trzy septiņdesmit trīs
74 siedemdziesiąt cztery septiņdesmit četri
75 siedemdziesiąt pięć septiņdesmit pieci
76 siedemdziesiąt sześć septiņdesmit seši
77 siedemdziesiąt siedem septiņdesmit septiņi
78 siedemdziesiąt osiem septiņdesmit astoņi
79 siedemdziesiąt dziewięć septiņdesmit deviņi
80 osiemdziesiąt astoņdesmit
81 osiemdziesiąt jeden astoņdesmit viens
82 osiemdziesiąt dwa astoņdesmit divi
83 osiemdziesiąt trzy astoņdesmit trīs
84 osiemdziesiąt cztery astoņdesmit četri
85 osiemdziesiąt pięć astoņdesmit pieci
86 osiemdziesiąt sześć astoņdesmit seši
87 osiemdziesiąt siedem astoņdesmit septiņi
88 osiemdziesiąt osiem astoņdesmit astoņi
89 osiemdziesiąt dziewięć astoņdesmit deviņi
90 dziewięćdziesiąt deviņdesmit
91 dziewięćdziesiąt jeden deviņdesmit viens
92 dziewięćdziesiąt dwa deviņdesmit divi
93 dziewięćdziesiąt trzy deviņdesmit trīs
94 dziewięćdziesiąt cztery deviņdesmit četri
95 dziewięćdziesiąt pięć deviņdesmit pieci
96 dziewięćdziesiąt sześć deviņdesmit seši
97 dziewięćdziesiąt siedem deviņdesmit septiņi
98 dziewięćdziesiąt osiem deviņdesmit astoņi
99 dziewięćdziesiąt dziewięć deviņdesmit deviņi
100 sto simts

Comments

Loading Comments