Liczby po łotewskim

Liczby po łotewskim

0
nulle
zero
1
viens
jeden
2
divi
dwa
3
trīs
trzy
4
četri
cztery
5
pieci
pięć
6
seši
sześć
7
septiņi
siedem
8
astoņi
osiem
9
deviņi
dziewięć
10
desmit
dziesięć
11
vienpadsmit
jedenaście
12
divpadsmit
dwanaście
13
trīspadsmit
trzynaście
14
četrpadsmit
czternaście
15
piecpadsmit
piętnaście
16
sešpadsmit
szesnaście
17
septiņpadsmit
siedemnaście
18
astoņpadsmit
osiemnaście
19
deviņpadsmit
dziewiętnaście
20
divdesmit
dwadzieścia
21
divdesmit viens
dwadzieścia jeden
22
divdesmit divi
dwadzieścia dwa
23
divdesmit trīs
dwadzieścia trzy
24
divdesmit četri
dwadzieścia cztery
25
divdesmit pieci
dwadzieścia pięć
26
divdesmit seši
dwadzieścia sześć
27
divdesmit septiņi
dwadzieścia siedem
28
divdesmit astoņi
dwadzieścia osiem
29
divdesmit deviņi
dwadzieścia dziewięć
30
trīsdesmit
trzydzieści
31
trīsdesmit viens
trzydzieści jeden
32
trīsdesmit divi
trzydzieści dwa
33
trīsdesmit trīs
trzydzieści trzy
34
trīsdesmit četri
trzydzieści cztery
35
trīsdesmit pieci
trzydzieści pięć
36
trīsdesmit seši
trzydzieści sześć
37
trīsdesmit septiņi
trzydzieści siedem
38
trīsdesmit astoņi
trzydzieści osiem
39
trīsdesmit deviņi
trzydzieści dziewięć
40
četrdesmit
czterdzieści
41
četrdesmit viens
czterdzieści jeden
42
četrdesmit divi
czterdzieści dwa
43
četrdesmit trīs
czterdzieści trzy
44
četrdesmit četri
czterdzieści cztery
45
četrdesmit pieci
czterdzieści pięć
46
četrdesmit seši
czterdzieści sześć
47
četrdesmit septiņi
czterdzieści siedem
48
četrdesmit astoņi
czterdzieści osiem
49
četrdesmit deviņi
czterdzieści dziewięć
50
piecdesmit
pięćdziesiąt
51
piecdesmit viens
pięćdziesiąt jeden
52
piecdesmit divi
pięćdziesiąt dwa
53
piecdesmit trīs
pięćdziesiąt trzy
54
piecdesmit četri
pięćdziesiąt cztery
55
piecdesmit pieci
pięćdziesiąt pięć
56
piecdesmit seši
pięćdziesiąt sześć
57
piecdesmit sepiņi
pięćdziesiąt siedem
58
piecdesmit astoņi
pięćdziesiąt osiem
59
piecdesmit deviņi
pięćdziesiąt dziewięć
60
sešdesmit
sześćdziesiąt
61
sešdesmit viens
sześćdziesiąt jeden
62
sešdesmit divi
sześćdziesiąt dwa
63
sešdesmit trīs
sześćdziesiąt trzy
64
sešdesmit četri
sześćdziesiąt cztery
65
sešdesmit pieci
sześćdziesiąt pięć
66
sešdesmit seši
sześćdziesiąt sześć
67
sešdesmit septiņi
sześćdziesiąt siedem
68
sešdesmit astoņi
sześćdziesiąt osiem
69
sešdesmit deviņi
sześćdziesiąt dziewięć
70
septiņdesmit
siedemdziesiąt
71
septiņdesmit viens
siedemdziesiąt jeden
72
septiņdesmit divi
siedemdziesiąt dwa
73
septiņdesmit trīs
siedemdziesiąt trzy
74
septiņdesmit četri
siedemdziesiąt cztery
75
septiņdesmit pieci
siedemdziesiąt pięć
76
septiņdesmit seši
siedemdziesiąt sześć
77
septiņdesmit septiņi
siedemdziesiąt siedem
78
septiņdesmit astoņi
siedemdziesiąt osiem
79
septiņdesmit deviņi
siedemdziesiąt dziewięć
80
astoņdesmit
osiemdziesiąt
81
astoņdesmit viens
osiemdziesiąt jeden
82
astoņdesmit divi
osiemdziesiąt dwa
83
astoņdesmit trīs
osiemdziesiąt trzy
84
astoņdesmit četri
osiemdziesiąt cztery
85
astoņdesmit pieci
osiemdziesiąt pięć
86
astoņdesmit seši
osiemdziesiąt sześć
87
astoņdesmit septiņi
osiemdziesiąt siedem
88
astoņdesmit astoņi
osiemdziesiąt osiem
89
astoņdesmit deviņi
osiemdziesiąt dziewięć
90
deviņdesmit
dziewięćdziesiąt
91
deviņdesmit viens
dziewięćdziesiąt jeden
92
deviņdesmit divi
dziewięćdziesiąt dwa
93
deviņdesmit trīs
dziewięćdziesiąt trzy
94
deviņdesmit četri
dziewięćdziesiąt cztery
95
deviņdesmit pieci
dziewięćdziesiąt pięć
96
deviņdesmit seši
dziewięćdziesiąt sześć
97
deviņdesmit septiņi
dziewięćdziesiąt siedem
98
deviņdesmit astoņi
dziewięćdziesiąt osiem
99
deviņdesmit deviņi
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
simts
sto

Comments

Loading Comments